Bine bedel kahraman

Zaman şahıs zamanı değildi.
Zaman cemaat zamanı idi.

Ama cemaati de şahısların meydana getirdiğini biliyoruz.
İşte o kahraman şahıslardan biri…
Afyon Mahkemesi’nde:
“Sen Bediüzzaman’ın talebesi imişsin?” diye sorulan savcının sorusuna şöyle cevap verir:
“Eğer kabul buyururlarsa, iftiharla ‘Evet, Risâle-i Nur şakirdiyim’ derim.”
Ve ayağa kalkar Bediüzzaman:
Şehadet parmağını kaldırarak:
“Bine bedeldir, bine bedeldir” der.
Dünya gözü ile onu görmek kısmet olmadı.
Her anlatandan sitayişler işittik.
O bir zirve şahsiyetti.
Baştan sona dâvâ ile yaşayan bir kahramandı.
Nur Talebelerinin mümessili idi.
Sultanına talebe olmuştu…
“Sen fenafi’s-Said olmak mecburiyetindesin“ diyordu gönüller sultanı.
Ve öyle oldu.
Her cefaya göğüs gerdi,
Her musîbete katlandı,
Hayatını Nura adamıştı.
Her Sultanın bir veziri vardı.
O da gönüller sultanına vezir olmuştu.
Çetin imtihanlardan geçerek…
Geleceğin kahramanlarının yetişmesine vesile oldu.
Neşriyat ve gazetenin kurulmasına vesile oldu.
“Sadece Risâle-i Nur okumak içtimâî birliğimizi temin etmez. Üstadın, hayat-ı içtimâiye ve hayat-ı siyasiye noktasındaki meselelerinde de ittifak etmeliyiz. Bunu sağlayacak olan da gazetedir” demişti.
Ve öyle oldu.
Yeni Asya Türkiye’de ve dünyada bir marka oldu.
Bir ideal, bir bayrak haline geldi.
Onca kahra ve acımasız saldırılara karşı…
Bu bir Gündüzalp markası oldu.
Zulme alkış tutmayan,
Pespaye heveslerin peşine düşmeyen,
Dünyanın menfaatine aldırmayan,
Hak ve hakikati savunan bir ideali o öğretmişti.
İşte Zübeyir Gündüzalp…
Mevlânâ Celâleddin-i Rumî’nin Molla Hüsameddin’i ne ise, Bediüzzaman’ın Zübeyir’i de o idi.
Genç denecek yaşta vefat etti.
Kendisini muayene eden doktorun:
“Nerenizden rahatsızsınız?” sorusuna şöyle cevap vermişti:
“Ben Bediüzzaman gibi bir dahiye, Risâle-i Nur gibi bir hakikate kara sevdalı oldum bu hallere düştüm, bunun bir çaresi var mı?” demişti.
“Vücudunu Mucidine feda etmişti.”
Cenâb-ı Hak mekânını Cennet eylesin.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*