Bir 53. yıl yazısı

Yaşadığımız şu fânî âlemde insan hayatına değerli hususiyetler kazandıran çok önemli sebepler mevcuttur. Öne çıkan veya çıkması gereken en kıymetli değer ise, insanın Yaratıcısının farkında ve Ona iman etmiş bir şekilde hayatını tanzim etmesidir.

Ömür dediğimiz unsurun hakikî lezzetini insana gerçek anlamda tattıran da, işte bu bağlamdaki düşünceler ve bu düşünceleri fiiliyata dökerek hareket etmektir. Yaratılış gayesine uygun hareketin adı da budur.

Bediüzzaman Hazretlerinin örnek hayatı ve telif ettiği Risale-i Nur eserleri, şu âhirzamanda yaratılış gayemiz ekseninde yaşamamıza sebep olan büyük bir nimettir. Onlarla hemhâl olmayı bir “ihsan-ı İlâhî” telakki ediyoruz.

Onun şu fânî âlemden bâkî âleme irtihalinin üzerinden 53 yıl geçti. Bu vesileyle, kendisini rahmetle anıyoruz.

BEDİÜZZAMAN HAFTASI FAALİYETLERİ

Üstadın vefat sene-i devriyesi nedeniyle düzenlenen Bediüzzaman Haftası kapsamındaki faaliyetler onu ve eserlerini anlama ve anlatmaya yönelik faaliyetlerdir.
Yıllar önce yapılan Van, Isparta ve Urfa mevlidleri de yurt genelinde yeniden tanzim ediliyor. Bu kapsamda son birkaç yıldır yapılan Bursa Bediüzzaman Mevlidi de, geçtiğimiz Pazar günü Bursa Ulu Camii’nde icra edildi. Mevlide yurdun bir çok bölgesinden yoğun bir iştirak oldu.

KARDEŞLİK, MUHABBET VE UHUVVET ADINA…

Oldukça olumlu neticeler veren Bediüzzaman mevlidleri ehl-i iman arasında “müfritane irtibat”ın güzel bir şekli olmaktadır. İnsanımızın kaynaşmasına ve doğru bir istikamette birlik ve beraberliğine de sebep olan Bediüzzaman mevlidlerinden biri olan 1978 yılında Van’da yapılan mevlid öncesi “Bediüzzaman Mevlidleri İntibaları” konulu bir çalışmayı yaparken, o dönemin Van İl Emniyet Müdürü’nün de intibalarına başvurmuştum. Demişti ki:

“Biz en basit bir sınav yapılırken dahi emniyet açısından bir çok polis görevlendiririz. Yapılan bu mevlidlerde ise, olumsuz bir takım hadiselerin çıkmasını beklemediğimiz için hiçbir görevlendirme yapılmamaktadır.”

Toplumu rahatlatan bu olumlu hâl ve vaziyetler, Risale-i Nur’da “asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti” özelliğiyle açıklanabilir. Bu güzel ve olumlu vaziyet Bursa mevlidinde de açıkça görülmüştür.

NUR YOLU

Risale-i Nur’un İslâm’a hizmet metodunun ülkemiz ve dünyanın bir çok ülkesinde tasvibe mazhar bulunması, bu Nur yolunun önemli bir hususiyetidir.

Günümüz toplumlarının sosyal, siyasî ve bir çok sahadaki karmaşıklığı içinde “doğru İslâm ve İslâmiyete lâyık doğruluğun” sağlam prensiplerini göstererek insanlığın kurtuluşuna vesile olacak hakikatlerin adıdır Nur Yolu.

YARIM ASIR ÖNCESİ

Daha yarım asır öncesine kadar İslâm düşmanlarınca çok acı badirelere maruz bırakılan Bediüzzaman ve eserleri, insanlığın saadetine medar olacak hususiyetleriyle daha çok keşfedilmeyi beklemektedir. Yönetimlerin ve fertlerin, insanlığın ve ülkelerinin mutlu geleceği ve huzuru için Bediüzzaman ve eserlerine ciddî manada sahip çıkmaları gerekmektedir.

Bediüzzaman Hazretlerini vefatının 53. yılında rahmet ve mağfiretle yâd ediyoruz.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*