Bir iman destanı

Bir Said’i milyon Said eyledin,
Vicdanları Hakka âid eyledin,
Fıtratları Nura müsaid eyledin,

Seninle düzelir her türlü umur,
Mehdi-yi azamsın Risâle-i Nur.

Kalplerin güneşi nur-u hudasın,
Ruhumuza huzur sunan ziyasın,
İklim-i marifette bir deryasın,

Seni her okuyan sana vurulur,
Gönlümün irfanısın Risâle-i Nur.

Furkan-ı Hakîm’in âb-u hayatı,
Nur-u hidayetin eşsiz mir’atı,
Nardan kurtuluşun nurdan beratı,

Seni tanımayan gaflette uyur
Bediü’l-beyansın Risâle-i Nur.

Kâinat kitabını tefsir eyledin,
Maddeyi mânâya teshîr eyledin,
Nuru bize hava esir eyledin,

Sende bulunmaz zerrece kusur,
Bir aşk çağlayanısın Risâle-i Nur.

Bütün zerreler dile gelip konuştu,
Kalpler alev alev Nurla buluştu,
Ruhlar iman ile yandı tutuştu,

Aradığım her şey sende bulunur,
Rabbimin ihsanısın Risâle-i Nur.

Kaynağın kudsîdir lisanın bedî,
Sana kavuşanlar mutlu ebedî,
İ’caz-ı Kur’ân’sın nur-u sermedî,

Garip bu asırda eyledin zuhur,
Kur’ân’ın lisanısın Risâle-i Nur.

Kapladı âfâkı bin türlü belâ,
Bütün beşeriyet, eyler vaveylâ,
Halaskâr-ı zamansın ey nur-u Mevlâ,

Haykır mesajını âleme duyur,
Aklın mizanısın Risâle-i Nur.

Fitne fesat hâkim bütün cihanda,
Deccaller bir yanda süfyan bir yanda,
Tâkat kalmamışken artık insanda,

Vur yılmadan küfrün temeline vur,
Bediü’l-beyansın Risâle-i Nur.

Kalpler tutuşmuş alev alev yanıyor,
Alevleri göklere yükseliyor,
Evlâdım yanarken içim kanıyor,

Artık varlığını cihana duyur,
Serapa imansın Risâle-i Nur.

Darü’s-Selâma götüren gemisin,
Cümle ruhların âb-u zemzemisin,
Âhirzamanın en sırlı demisin,

Ey yüce sultanım gönlüme buyur,
İhlâs ummanısın Risâle-i Nur.

Bu hasta asra derman gibisin,
Kırık kalplere ferman gibisin,
Buruk ruhlara sultan gibisin,

Seninle düzelir her türlü umur,
Feridü’l-zamansın Risâle-i Nur.

İlm-u ledünsün, i’caz-ı Kur’ân’sın,
Risâletin divanında irfansın,
Esrar-ı şeriatte bir ummansın,

Seninle düzelir her türlü umur,
Harika-yı zamansın Risâle-i Nur.

Milyonlarca insan sende dirildi,
Kalplerine tevhid mührü vuruldu,
Küfrün belkemiği artık kırıldı.

Nâr-ı cehennem sebîlinle soğur,
Bir lütf-û Yezdansın Risâle-i Nur.

Bezm-i elestteki ahd-ı misaksın,
Kevser gibi pırıl pırıl berraksın,
Ruhu sükûna götüren Buraksın,

Yedi iklim-i cihan seni okur,
Tevhidin destanısın Risâle-i Nur.

Bu hayat seninle, ölüm seninle,
Bahçemdeki her bir gülüm seninle,
Hayatım seninle, yolum seninle,

Dergâh-ı Rahmetten tükenmez huzur,
Canımın cananısın Risâle-i Nur.

Mor dağları del, o vadileri aş,
Himalaya’ya yüksel Alplere ulaş,
Sakarya’yla kıvrıl, Nil ile dolaş,

Asya’yla kucaklaş, Avrupa’da dur,
En büyük fatihsin Risâle-i Nur.

Zindanı mekteb-i irfan eyledin,
Üstadı, Yusuf-u Kenan eyledin,
Zulmün temelini viran eyledin,

Takva kalesinde aşılmaz bir sur,
Ehl-i Beytin şanısın Risâle-i Nur.

Bütün âlemlerin esrarı sende,
Risâletin arz-ı didarı sende,
Kutb-u asrı bilir insan sayende,

Seni okuyanlar kendini okur,
İlmin ünvanısın Risâle-i Nur.

Seni okur kadın erkek ihtiyar,
Sana erişenler daim bahtiyar,
En yüce dostsun bize, en kutlu yar,

Haykır mesajını âleme duyur,
Derdin dermanısın Risâle-i Nur.

Bütün beşeriyet nuruna muhtaç,
Cümle derdimize Kur’ân’dan ilâç,
İrfanınla sar, bizlere kucak aç,

Mutluluk sendedir, sendedir huzur,
Bir lütf-u Yezdansın Risâle-i Nur.

Seni ikram eden Hudaya kurban,
Susmayan Rabbanî sedaya kurban,
Üstadımdaki her bir edaya kurban,

Sana ulaşanlar sana vurulur,      
Maide-i Rahmansın Risâle-i Nur.

Küfrün bellerini kıran Zülfikâr,
Gerçeği aşkla haykıran halaskâr,
Bir hayat boyunca senden kim bıkar,

Seni tanımayan gaflette uyur,
Mehdi-yi azamsın Risâle-i Nur.

Her zerrede tevhidi konuşturdun,
Milyonları aşk ile coşturdun,
İman ile ihlâs ile koşturdun,

Yılmaz azim ile zulme karşı dur,
Elmas bir kalkansın Risâle-i Nur.

Uzak diyarları yakın eyledin,
Batıl hisarlara akın eyledin,
Fenayı bekaya ekin eyledin,

Ektiğin tohumlar âtide büyür,
Mahbub-u canansın Risâle-i Nur.

İzzetin başlara bir taçtır senin,
Derslerin herkese ilâçtır senin,
İnsanlık nuruna muhtaçtır senin,

Bütün gönülleri imanla yoğur,
Nurun bürhanısın Risâle-i Nur.

Gerçek yaptın hakikatlı rüyayı,
İhlâsla sadakatle kovdun riyayı,
Yedi iklim-i cihana saldın ziyayı,

Celâdetle zamana bu mührü vur,
Nurdan bir destansın Risâle-i Nur.

Kadınlara gençlere rehber oldun,
Bîçârelere lâl-u Güher oldun,
Karanlık Asıra bir seher oldun,

Yediden yetmişe serapa huzur,
Bir feyz-i Kur’ânsın Risâle-i Nur.      

Beka sırrı anlattın her faniye,
Bir ömre bedeldir her bir saniye,
Doyumsuz tat verdin bu ihvaniye,

Huzur anahtarı sende bulunur,
Saadet nişanısın Risâle-i Nur.

HANEFİ ÖRNEK (ÂŞIK İHVÂNÎ)

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*