Bitlis Üniversitesine Bediüzzaman kütüphanesi

Bitlis’te düzenlenen Said Nursî Sempozyumu, Nurs köyünde düzenlenen etkinlikle son buldu. Okunan bildiride Bitlis Eren Üniversitesinde “Bediüzzaman Said Nursî Dijital Müze ve Kütüphanesi”nin kurulmasının hedeflendiği ve Nursî’nin doğduğu şehir olan Bitlis ile Risale-i Nur’u telif ettiği Isparta’nın kardeş şehir ilan edilmesinin arzulandığı belirtildi.

BEÜ’ye Bediüzzaman Kütüphanesi

Bitlis’te düzenlenen ‘Said Nursi ve Risale-i Nur’ konulu sempozyumunun sonuç bildirgesinde, Bitlis Eren Üniversitesinde “Bediüzzaman Said Nursi Dijital Müze ve Kütüphanesi”nin kurulmasının hedeflendiği, Nursi’nin doğduğu şehir olan Bitlis ile Risale-i Nurları telif ettiği Isparta’nın kardeş şehir ilan edilmesinin arzulandığı belirtildi. Bitlis’te düzenlenen Said Nursi Sempozyumu, Nurs köyünde düzenlenen etkinlikle son buldu. Bitlis-Tatvan karayolundaki El-Aman Hanı’nda valilik, belediye, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Risale Akademi ve Akademik Araştırmalar Vakfı işbirliğince düzenlenen sempozyum kapsamında, Nursi’nin doğduğu köy olan Nurs’ta etkinlik yapıldı. Sempozyumda ortaya çıkan görüşlerin 20 maddelik “Nurs Bildirisi” ile kamuoyuna açıklandığı etkinlikte, sempozyuma katılan akademisyen ve yazarlar köylülerle bir araya geldi. Bildiride ise Nursi’nin İslam medeniyetinin, hakkı esas aldığı ve insanlar arasında adil paylaşımı öngördüğüne işaret edilerek, şunlara yer verildi: “İslam, toplumun tamamının, en azından ekseriyetinin huzurunu hedefler. Bunun yolunun ise zekatın uygulanması ve faizin kaldırılmasından geçtiğini belirtir. İslam, sevgi ve kucaklaşmayı hedefler. İnsanlar arasında çatışma ve nefreti reddeder, Müslümanlar arasında din kardeşliğini, insanlık arasındaysa evrensel barışı esas alır. İslam, farklı kültür ve ulusları bir arada yaşatabilme noktasında tarihi tecrübeye sahiptir. İslam, gerek ferdi, gerekse toplumsal ortamlarda yardımlaşmayı esas alır.”

MÜSLÜMANLARIN EN ÖNEMLİ VAZİFESİ İTTİHAD-I İSLÂM

Said Nursi’nin, medeniyet inşasında nefsin heveslerine uyulması ve sınırsız taleplerin peşinden koşulmasını uygun görmediğinin kaydedildiği bildiride, ruh ve kalbin tekamülünü esas alan Said Nursi’nin, Müslümanların en  önemli vazifesinin ittihad-ı İslam olduğunu, İslam toplumlarının birlik oluşturmalarını önerdiği, bu birliğin de evrensel barışı beraberinde getirdiği kaydedildi. Bildiride, Nursi’nin, İslam’ın ilmi geleneğini temsil eden medrese ile  irfan geleneğinin temsilcisi tekkelerin modern zamanlardaki mektep kurumuyla sentezini önerdiğine değinilerek, “Nursi, Medresetü’z-Zehra adıyla projeleştirdiği bu eğitim sisteminde çok dilliliği savunur. Anadilde eğitimin  önemine vurgu yaparak yaşadığı coğrafyada Arapça, Türkçe, Kürtçe başta olmak üzere farklı bölgelerde de farklı dillerin eğitiminin, eğitim kurumlarında verilmesini gerekli görür” ifadeleri kullanıldı.

YÖNETİMLER TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMALI

Nursi’nin, siyasal sistemde halkın iradesinin yönetime yansımasını esas aldığına vurgu yapılan bildiride, şöyle denildi: “Nursi, bu yönetimin, temel hak ve özgürlükleri koruması gerektiğini söyler. Toplum ve devlete karşı her zaman insan merkezli duruşu önceler. Kapitalizmin ticari bir meta haline getirdiği şefkat kahramanı olan kadının, asli fonksiyonunun annelik olduğunu belirtir. İlmin kadın ve erkek herkese farz olması dolayısıyla kadının eğitimli ve bilgili bir anne olarak topluma daha çok fayda sağlayacağını ifade eder. Gençlerin de İslam terbiyesi ile bilim ve sanata yönlendirilmesi gerektiğini belirtir. Nursi, yönetimlerde şeffaflığı esas alır, katılımcılığın gereği olan sivil toplum hayatını cesaretlendirici uygulamaları destekler.” Bildirinin sonunda, Bitlis Eren Üniversitesinde “Bediüzzaman Said Nursi Dijital Müze ve Kütüphanesi”nin kurulmasının hedeflendiği, Nursi’nin doğduğu şehir olan Bitlis ile Risale-i Nurları telif ettiği Isparta’nın kardeş şehir ilan edilmesinin arzulandığı belirtildi.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*