Biz baharı vuslat mevsimi bilirdik

Sonbaharın bir ismi de “hüzün mevsimi” imiş. Bu mevsimin altın sarısı saçları, ufku alev-alev saran gözleri ve sevenlerinin yüzlerini okşarken saçlarını dalgalandıran nefesleri, onu veda mevsimi olarak vasıflandırmaktan kurtaramamış. Halbuki ilkbahara da sevinç ve vuslat mevsimi diyorlar.

Geçen gün takvime baktım… Sevdiklerimin birçoğu şu mevsimde ayrılmışlar, aramızdan… Üstadımız, Üstadımızın yadigârı sevgili talebeleri Zübeyir ve Tahirî Ağabeyler, merhum babam, sevgili amcam ve yavrularımın dedeleri… Ağabey dediğim, meslekdaşım ve nezih insan Mustafa Canelli’nin vefatıyla iyice şüpheye düştüm: Bu nasıl vuslat mevsimi…

Bugüne dek gözlerini hep doğumlarına dikmiştim. Nevruzların, kuzuların, tomurcuk ve çiçeklerin, çiğdem ve goncaların doğumuna… Doğanları beklerken uçup yükselenleri hiç düşünmemiştim. Sabahlarımızı süsleyen misafir kuş sesleriyle mest olurken, yılların aşina seslerinin şu fani dünyadaki inkıtâları dikkatimi hiç ama hiç çekmemişti.

Artık bahar nazarımda eski günlerindeki gibi raks edip, şen şakrak görünemeyecek… Şuhluğuyla gizlediği vedalardan artık haberdar olduk. Her bir veda hem hazan, hem de şita mevsimlerini yâ da getirdiğinden artık bizi kendisine dilbeste etmemeli, diye düşünüyorum. Gerçi “vedaların” da bu mevsimde vuslata gittiğini söyleyeceksiniz. Celâlin koynundaki cemaller gibi… Kabrin rahmet dolu arka cihetini saklayan soğuk ön ciheti gibi… Kimbilir, belki de “baharları” yanlış tavsif edip sevmişiz. Vuslat ile vedayı yanlış anladığımız gibi… Geçenler geçti, ulaşıp yakalama imkânımız yok. Artık bu baharların eteklerine sarılıp, “Gitme!” diye yalvarmayacağım. Tabiatın cûş-u huruşla doğuşundan sonra mutlaka güz mevsimine uğrayacağını unutmayacağım. Kalbimizi ihtizaz, gözlerimizi yaş ile ağlatan Mustafa Ağabeyin aramızdan ayrılışı, neslimizin de son durağa yaklaştığını göstermiyor mu?

Bilvesîle Mustafa Ağabeye rahmet, kederli eşi ve akrabalarına taziyetlerimi arz ediyorum.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*