Bizim işimiz muhabbet

Teamül; yani olagelen, yıllardır uygulana gelen. Bir zamanlar deva olan bir usulün, kabul edilip devam ettirilmesi. Her çözüm arayışında, “Biz böyle yapardık. Biz böyle gördük, bu işin çözümü böyle olur” gibi faydalanılan yollar. Bunların tamamına teamül deriz.

Tekâmül; geliştirme, iyileştirme, bir adım öteye götürme. Her derdin devası farklıdır, bu yüzden sürekli yeni ve etkili yollar aramak. Derman yetiştirmek. “Mevcuda iktifâ, dûn-himmetliktir” sözü gereği sürekli üretmektir. “İki günü eşit olan zarardadır” ifadesi gereği, hep iyiyi güzeli aramak ve çare bulmaktır.

Asıl mesele, teamüle takılıp kalmak ya da bütün bütün reddetmek değil. Halâ işe yarıyorsa teamüle riayet etmek ama yetmediği yerde yenisini yerine koyabilmektir. Bu arada hedefe giden yolu açık tutmak, sağlamlaştırmak ve genişletmektir. Nisyana düşüp, hedeften uzaklaşmamaktır.

Bu zamanın en mühim farz vazifesi, Üstadımızın ifade ettiği ve ısrarla üstünde durduğu gibi, “İttihad-ı İslam”dır. Bu doğrultuda çalışmak, bizim için yerine getirilmesi gereken bir vecibedir. Üstadımızın vasiyeti ve aynı zamanda şahs-ı manevinin takip edeceği en mühim hedeftir. Meşrep farklılıkları buna mani değildir. Her meşrepte olanlar, kendi meşreplerinde hassas olmakla birlikte başka meşreplerle müştereklerde beraber olmak aklın gereğidir. Meşrep farkı ihtilaf sebebi değildir ve olamaz.

Başkasının noksanları ile meşgul olmadan, iyiliği kötülüğünden fazla olan herkesi kucaklayarak bu gayeye yürümek gerekir. Bu yolda bencillik yapmak veya meşrebinde ifrat edip başkalarını beğenmemek, en hafif tabirle aymazlıktır. Gayenin farkında olmamak veya olamamaktır. Dessas zalimlerin oyununa gelmektir. Adeta zındıkların planlarına alet olmak ve maşalık yapmaktır. Allah basiretimizi bağlamasın.

Netice olarak, teamüllerimizi tekâmül ettirerek içinde bulunduğumuz iman ve Kur’ân hizmetini bütün insanlığa ulaştırmak için durmadan dinlenmeden gayret etmeliyiz. Gecemiz gündüzümüz muhabbet ve uhuvvetle dolmalıdır. Husumeti körükleyen münafıkane hareketlerden uzak durarak ihlas ve kardeşlik muhafaza edilmelidir.

Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah.

Benzer konuda makaleler:

1 Yorum

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*