İbretlik yumurtalar

Allah nâmına ve Sanatkârı hesabına bakıldığı zaman, her neye bakılsa tefekkür oluyor ve her şey insana birer ibret dersi veriyor. Yaratıcısından bağımsız ve bağlantısız bakıldığında ise, her varlık tabiat ve tesadüfün oyuncağı ve anlamsız bir vaziyet alıyor.

Yeryüzünde yaratılan bütün canlılar ya tohum ve çekirdeklerden ya da yumurta ve nutfelerden icat ediliyor. Bahsi geçen bu başlangıç maddelerin en temel unsurları hidrojen ile oksijen, azot ile karbondur. Dört temel elementten meydana gelen çekirdek, tohum, yumurta ve nutfelerden, Yüce Yaratıcı dört yüz bin çeşit bitki ve hayvan türlerinin hadsiz fertlerini ve onların alt cinslerini yaratıyor.

Yumurtaların her biri irili ufaklı oldukları hâlde özellikleri aynıdır. Her yumurta bilindiği gibi sarı ve ak olan iki kısımdan meydana getirilmiştir. Ancak tohum, çekirdek ve nutfelerde olduğu gibi, Yüce Kudret kader kalemiyle farklı plân ve projeler çizdiğinden, her farklı yumurtadan, farklı mucize varlıklar yaratır. Meselâ; bazı yumurtalardan yılanlar ve sair sürüngenler yaratılıp onlar yerde sürünerek hayatlarını devam ettirirlerken, bazı yumurtalardan da kartallar ve diğer kuşlar yaratılır ve göklerde uçarlar. O da yumurta, bu da yumurta. Fakat kader kaleminin yazdığı genetik şifre farklı olduğu için, yumurtadan çıkan canlı farklı özellikler gösterir. Bu hâl ise, başlı başına bir mucizedir ve aklı başında olan her bir mü’min insana Allahü Ekber dedirtir.

Tavuk yumurtası, yumurtalar içinde en bilineni ve en çok tüketilenidir. Çeşitli yemeklerde ve pasta türü yiyeceklerde kullanılan tavuk yumurtası, insan hücrelerinin muhtaç olduğu amino asitlerin adeta deposudur. Ayrıca A, B, D ve E vitaminleri bakımından çok zengindir. Yumurtanın sarı kısmı vitaminleri ve yağları, akı ise proteinleri ihtiva eder. Yumurtayı hem rafadan hem de pişirilmiş hâlde yemek fevkalade besleyicidir ve bilhassa çocukların zekâ gelişiminde oldukça etkilidir. Diğer yiyecekler arasında bol miktarda tüketilen ve ticaret alanında büyük bir sektör oluşturan yumurta üretimine bir de bu gözle bakılmalıdır. Her gün milyonlarcası tüketilen bu büyük nimeti bizlere sunan, tavukların karnını birer yumurta fabrikası gibi çalıştırıp bizlere olan sonsuz şefkat ve merhametini gösteren Yüce Kudret’e, yumurtalar ve onların atomları sayısınca şükretmek gerekmez mi? Bütünü aynı maddelerden ve aynı özellikte yaratılan, fakat onlardan yüz binlerce türleri ve alt cinsleri meydana getirilen bu kudret mucizeleri hangi tabiat ve tesadüfe havale edilebilir? Nihayetsiz bir ilim, irade ve kudret isteyen bu harika sanat eserleri, hangi kör kuvvet tarafından yapıldığı söylenebilir?

Hülâsa; âlemdeki bütün sanatlı varlıklar gibi, yumurtalar dahi o Sani-i Zü’l-Celâl’den haber veriyorlar ve onun sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi olduğunu haykırıyorlar. Taşıdıkları birlik özellikleriyle de, Kâinat Sahibinin varlık ve birliğini ilân ediyorlar.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*