Bu milletin Kemalizmle sorunu var

Erdoğan; “Bizim Atatürk’le sorunumuz yoktur” diyor. Olsaydı şaşardık. Zira, duâyenleri M. Fevzi Çakmak, Kemalizmin bütün icraatlarını desteklemiştir. Müridleri, şeyhliğin kuruluş gayesine ihanet edebilirler mi?

Ancak bu milletin Kemalizmle ve bakış açısıyla sorunu, derdi var ve olması da gerektir.

Neden mi?

Kemalizm anlayışı dinin yerine ikâme ve lanse edilip bu asırda komünizm, faşizm, emperyalizm gibi ‘izm’le beyan edilen cereyanların karmasıdır ve onu dayatan ve ondan beslenen, dinsizliği siyasete alet eden bir doktrinle bu milletin “sorunu” derdi, problemi vardır.

Kemalist Hegemonyanın kurucu yazarı Falih Rıfkı Atay bakın ne rüyalar görmüş:

“Kemalizm’in bir tür yeni bir din inşası olduğu kanaatinde olan Atay bu konuda şunları ifade eder: Kemalizm, aslında büyük ve esaslı bir din reformudur. Kemalizm, ibadetler dışındaki bütün âyet hükümlerini kaldırmıştır.(…) Atatürk sağ kalsaydı ibadet reformu olacağında da şüphe yoktu.”

(Atay, 1980:393-394)

Şimdi Akp ve Erdoğan dönüp bir maziye baksın. Hilâfet sevdaları, din dertleri “söylem” olarak da olsa niye var?

1930’ları geri getirmek olan Atatürkçülüğü hortlatma çabaları ve Risale-i Nur’a dost olamayışları bundan mı diye sormak lâzım:

“Çünki bütün mekteblerde ve dairelerde ve halkta, o ölmüş dehşetli adamın muhabbeti telkin ediliyor. Bu hal ise, âlem-i İslâma ve istikbale pek elîm ve acı bir tesiri olacaktı. Şimdi ihtiyarımızın haricinde onun mahiyeti ne olduğunu, en başta ve en ziyade alâkadar ve en son ondan vazgeçecek adamların ellerine kat’î hüccetler ile gösteren ve isbat eden Risale-i Nur geçmesi, kemal-i merak ve dikkatle okunması öyle bir hâdisedir ki; bizler gibi binler adam hapse girse, hattâ i’dam olsalar, Din-i İslâm cihetiyle yine ucuzdur. Hiç olmazsa küfr-ü mutlaktan ve irtidaddan en mütemerridleri bir derece kurtarır, meşkuk bir küfre çıkarır, mağrurane ve cür’etkârane tecavüzlerini ta’dil eder.”

İşte bu yüzden bizim “sorunumuz” derdimiz, problemimiz var. Zira Nurculukla Kemalizm hiç barışmadı, barışmayacak…

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*