Bursa’da Bediüzzaman Haftası Etkinlikleri sizi bekliyor

Tarihî yeşil ve münevver Bursa, Hz. Üstadımızın lisanında “Anadolu’nun medresesi” olması hasebiyle sekiz senedir bir gelenek hâline getirdiği “Bediüzzaman Said Nursî Haftası Etkinlikleri”ne bu sene de hazır.

“Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder.” (Münâzarât) hakikatinin bir iktizası olarak muhteşem ve muazzam bir şekilde akılları, kalbleri ve ruhları aydınlatan, nurlandıran Bediüzzaman’ın ve telif ettiği çağın tefsiri Risale-i Nur Külliyatı’nın öğrenilmesi, tanıtılması, okunması ve okutulması noktalarından hareketle Bursa Yeni Asya Eğitim ve Kültür Yardımlaşma Derneği bu yıl daha farklı bir yaklaşımla, Bursa’nın bütün büyük ilçelerinin katkısının bulunacağı geniş bir Bediüzzaman Haftası Etkinlikleri gerçekleştirmek için farklı bir çalışma ve gayretin içerisine girdi.

Belli mihraklar tarafından aleyhte çalışılmasına rağmen milletimiz her kademedeki insanıyla artık Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nur’u anlamaya çalışmaktadır. İşte böyle yüksek bir gaye için Bursa Yeni Asya Eğitim ve Kültür Yardımlaşma Derneği; “Risale-i Nur, yalnız cüz’î bir tahribâtı ve bir küçük hâneyi tâmir etmiyor; belki küllî bir tahribâtı ve İslamiyeti içine alan ve dağlar büyüklüğünde taşları bulunan bir muhit kal’ayı tamir ediyor. Ve yalnız hususî bir kalbi ve has bir vicdânı ıslâha çalışmıyor; belki bin seneden beri tedarik ve terâküm eden müfsid âletlerle dehşetli rahnelenen kalb-i umumiyi ve efkâr-ı âmmeyi ve umumun ve bahusus avam-ı mü’minin istinadgâhları olan İslâmî esasların ve cereyanların ve şeâirlerin kısmen kırılmasıyla bozulmaya yüz tutan vicdan-ı umumiyeyi Kur’ân’ın i’cazıyla ve geniş yaralarını Kur’ân’ın ve imanın ilâçlarıyla tedavi etmeye çalışıyor. Elbette böyle küllî ve dehşetli rahnelere ve yaralara hakkalyakin derecesinde, dağlar kuvvetinde hüccetler, cihazlar ve binler tiryak hasiyetinde mücerreb ilâçlar ve hadsiz edviyeler bulunmak gerektir. İşte bu zamanda Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyanın i’câz-ı manevisinden çıkan Risale-i Nur, o vazifeyi görmekle beraber, imanın hadsiz mertebelerinde terakkiyat ve inkişâfata medâr olmuştur ve olmaktadır.” manalarını en geniş ve isabetli şekilde izah ve ispat eden Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nur’u anlatma ve tanıtma gayreti ve faaliyetleri doğrultusunda tarihî yeşil Bursa’da 15 Mart – 23 Mart tarihleri arasında “Bursa’da Bediüzzaman Haftası Etkinlikleri”ni gerçekleştirecek inşaallah.

BEDİÜZZAMAN’A GÖRE MÜSBET HAREKET VE HÜRRİYET

Bursa’da yapılacak olan Bediüzzaman Haftası Etkinlikleri “Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam” diyen Bediüzzaman Said Nursî’nin “müsbet hareket ve hürriyete bakış açıları”nın konuşulacağı, anlatılacağı konferansla başlıyor.

Konu: Bediüzzaman’a Göre Müsbet Hareket ve Hürriyet.

Katılımcılar: Bayanlara mahsus.

Konuşmacı: Yasemin YAŞAR.

Tarih: 15 Mart 2014 – Cumartesi, Saat: 14:00

Yer: Ördekli Kültür Merkezi – Büyük Salon, Osmangazi/BURSA

“BİZ MUHABBET FEDAİLERİYİZ, HUSÛMETE VAKTİMİZ YOKTUR”

Bursa Bediüzzaman Haftası Etkinliklerinin ikinci programı ise: “Biz muhabbet fedaileriyiz; husûmete vaktimiz yoktur.” diyen Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatını konu alan Bediüzzaman Beşlemesi kitapları okuma yarışması ödül töreni olacak.

Konu: “Biz muhabbet fedaileriyiz; husûmete vaktimiz yoktur.”

Katılımcılar: Bayanlara mahsus.

Tarih: 15 Mart 2014 – Cumartesi, Saat: 15:00

Yer: Ördekli Kültür Merkezi – Büyük Salon, Osmangazi /BURSA

“YARIN ÇOK GE(N)Ç OLABİLİR!”

“Gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz o gençlik manen bakî kalacak ve ebedî bir gençlik kazanmasına sebep olacak.” diyen Bediüzzaman Said Nursî’yi gençlerimiz üçüncü bir programla, tertipledikleri konferansla anlatmaya çalışacaklar.

Konu: “Yarın Çok Ge(n)ç Olabilir!”

Konuşmacı: Sebahattin YAŞAR.

Tarih: 15 Mart 2014 – Cumartesi, Saat: 15:15

Yer: Bursa Yeni Asya Derneği Salonu, Osmangazi/BURSA.

Organizasyon: SAGES ve NURLİS.

MÜSBET HAREKET VE HÜRRİYET

Yeşil, tarihî Bursa’nın şirin ilçelerinden Gemlik Hizmet Vakfı da; “İnsanlar hür oldular, ama yine abdullahtırlar.” diyen Bediüzzaman Said Nursî’yi, gerçekleştirecekleri bir panelle anlamaya ve anlatmaya çalışacaklar.

Konu: Bediüzzaman’a Göre Müsbet Hareket ve Hürriyet.

Panalistler: Prof. Dr. Ahmet BATTAL, Prof. Dr. Nurettin ABUT.

Yönetici: Dr. Orhan KAŞLIOĞLU

Tarih: 16 Mart 2014 – Pazar, Saat: 13:00.

Yer: Belediye Salonu (Sağlık Ocağı Üstü), Gemlik/BURSA.

ŞEFKAT KAHRAMANI ANNE VE ÇOCUK EĞİTİMİ

Üstad Bediüzzaman’ın “Bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhunu alabilir. Adeta gayr-ı müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer. Bilhassa peder ve validesini dindar görmezse ve yalnız dünyevî fenlerle zihni terbiye olsa, daha ziyade yabanilik verir.” ifadelerinin paralelinde okul öncesi yavrularımıza sahip çıkan Bursa Özel Can Kardeş Gündüz Kreşi de güzel bir konferansla Bursa Bediüzzaman Haftası Etkinliklerine iştirak ediyor.

Konu: Bediüzzaman’a Göre Şefkat Kahramanı Anne ve Çocuk Eğitimi.

Konuşmacı: Hilal KARA.

Tarih: 18 Mart 2014 – Salı, Saat: 14:00.

Yer: Ördekli Kültür Merkezi – Büyük Salon, Osmangazi/BURSA.

Organizasyon: Özel Can Kardeş Gündüz Kreşi.

TEMEL PROBLEMLERİMİZ VE ÇÖZÜMLERİNDE MÜSBET HAREKET

İçinde bulunduğumuz şu günlerde en çok ihtiyacımız olan manaları ifade eden Bediüzzaman Said Nursî’nin “Bizler âsâyişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz.” sözleri istikametinde Osman Gazi’nin büyük komutanlarından Lâlâ Mustafa Paşa’nın ismini alan Kirmasti ilçemiz (M. Kemalpaşa)’da da Bediüzzaman Said Nursî bir konferansla anlatılacak.

Konu: Bediüzzaman’a Göre Temel Problemlerimiz ve Çözümlerinde Müsbet Hareket.

Konuşmacı: Ali FERŞADOĞLU.

Tarih: 19 Mart 2014 – Çarşamba, Saat: 20:00

Yer: Belediye Düğün Salonu, M.Kemalpaşa / BURSA.

MÜSBET HAREKET VE HÜRRİYET

Bursa’nın Yenişehir’den sonra ikinci başşehirliğini yapmış olan, çinileriyle meşhur ilçesi İznik’te de; “Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Rıza-yı İlâhiye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır, vazife-yi İlâhiyeye karışmamaktır” diyen Bediüzzaman Said Nursî ve fikirleri dile getirilecektir.

Konu: Bediüzzamana Göre Müsbet Hareket ve Hürriyet.

Konuşmacı: Kâzım GÜLEÇYÜZ.

Tarih: 20 Mart 2014 – Perşembe, Saat: 20:00

Yer: Yağcı Düğün salonu (Ayasofya Camii yanı), İznik/BURSA.

TOPLUMSAL HAYAT VE İSLÂM DEMOKRASİSİ

“Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı; san’at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz.” tesbitini dile getiren Bediüzzaman Said Nursî; İshak Paşa diyarı tarihî ilçemiz İnegöl’de de bir konferansla anlatılacak.

Konu: Bediüzzaman Said Nursî’ye göre Toplumsal Hayat ve İslâm Demokrasisi.

Konuşmacı: Şükrü BULUT.

Tarih: 21 Mart 2014 – Cuma, Saat: 20:00.

Yer: Sami Konukoğlu Konferans Salonu (Belediye meydanı), İnegöl/BURSA.

BİR ARADA YAŞAMA PRENSİPLERİ: MÜSBET HAREKET VE HÜRRİYET

Üç devri içerisine alan muhteşem hayatının seyri içinde üç paşalara boyun eğmeyen ve Kur’ân, İslâm, iman konularında hiç kimseye serfürû etmeyen daima ümid, aşk, şevk ve gayreti empoze eden, İslâm milletinin kurtuluşu için maddî-manevî herşeyden feragat eden şahika fikirlerin sahibi; “Evet, ümitvâr olunuz. Şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür seda İslâmın sedası olacaktır.” diye haykıran ve yirminci asır insanlarına seslenen Bediüzzaman Said Nursî Bursa merkezde de bir panelle düşünce ve görüşleriyle anlatılacak.

Konu: Bediüzzaman Said Nursî’ye göre bir arada yaşama prensipleri; müsbet hareket ve hürriyet.

Panelistler: Prof. Dr. Ahmet YILDIZ, Prof. Dr. Hüseyin UZUN, Prof. Dr. Mümtaz’er TÜRKÖNE, Prof. Dr. Nureddin ABUT,

Yönetici: Av. Kadir AKBAŞ.

Tarih: 22 Mart 2014 – Cumartesi, Saat: 20:00.

Yer: Merinos Kültür Merkezi Osmangazi Salonu, Osmangazi/BURSA.

BEDİÜZZAMAN MEVLİDİ

“Sonra ben, cemiyetin iman selâmeti yolunda ahiretimi de feda ettim. Gözümde ne Cennet sevdası var ne Cehennem korkusu. Cemiyetin yirmi beş milyon Türk cemiyetinin imanı namına bir Said değil, bin Said feda olsun. Kur’ânımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa, cenneti de istemem; orası da bana zindan olur. Milletimin imanını selâmetle görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken, gönlüm gül gülistan olur.” diyen hayatını tek bir vazifeye vakfeden; “Bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife; imanını kurtarmaktır, başkalarının imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır.” ve “Vazifemiz de, Kur’ân’ın imanî hakikatlerini tahkikî bir sûrette ehl-i imana bildirip, onları ve kendimizi idam-i ebediden ve daimî ve berzahî haps-i münferidden kurtarmaktır.” vazifelerine talip olan Bediüzzaman Said Nursî’ye Bursa Yeni Asya Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nce Mevlid-i şerif okutulacak.

Mekke-i Mükerreme’de Mescid-i Haram, Medine-i Münevvere’de Mescid-i Nebevi, Kudüs’te Mescid-i Aksa, Şam’da Emeviye Cami ve Bursa’da Ulu Cami ehl-i tasavvufça mesleklerinde terbiye ve terakki dereceleri noktalarından beş kudsî makam sayılmıştır. İnşaallah beşinci makam Bursa Ulu Cami, “Bursa’da Bediüzzaman Said Nursî Faaliyetleri” programları içerisinde tilâvet edilecek olan mevlid-i şerife ev sahipliği yapacak. Büyük İslâm mütefekkiri ve Risale-i Nur’un müellifi Bediüzzaman Said Nursî’nin vefatının 54. yılı münasebetiyle tilâvet edilecek hatimler, vaaz ve mevlid-i şerifle yad edilecek. Bursa Ulu Camii’ndeki mevlid-i şerifi on kişilik güzide hafızlarımız icra edecekler.

Mevlid-i Şerif: Bediüzzaman Said Nursî’nin 54. vefat yıl dönümü münasebetiyle.

Tarih: 23 Mart 2014 –  Pazar, Öğle Namazı Müteakip.

Yer: Bursa Ulucamii, Osmangazi/BURSA.
***
Hazret-i Bediüzzaman’ın asrımıza bakan şu veciz sözleriyle yazımızı bağlayalım:

“Hasıl-ı kelâm: Biz Kur’ân şakirdleri olan Müslümanlar, bürhana tabi oluyoruz, akıl ve fikir ve kalbimizle hakaik-i imaniyeye giriyoruz. Başka dinlerin efradları gibi ruhbanları taklit için burhanı bırakmıyoruz. Onun için akıl ve ilim ve fennin hükmettiği istikbalde, elbette burhan-ı aklîye isnad eden ve bütün hükümlerini akla tesbit ettiren Kur’ân hükmedecek.” ve yine: “İstikbal yalnız ve yalnız İslâmiyetin olacak. Ve hâkim hakaik-i Kur’âniye ve imaniye olacak.”

Aziz Üstad Bediüzzaman Said Nursî’yi biz de rahmetle yâd ederken bütün Müslümanları Bursa’da gerçekleştirilecek olan “Bediüzzaman Said Nursi Haftası Etkinlikleri”ne dâvet ediyor ve bekliyoruz inşâallah.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*