Çek Cumhuriyeti Risale-i Nur Hizmetleri

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtühü,
Çek Cumhuriyeti’nin başşehri Prag’a yaklaşık 100 km mesafede, Polonya sınırına yakın küçük Semily şehrinin Chuchelna kasabasına bağlı Kozakov Dağı’ndaki 100 nüfuslu Komarov Köyüne 1 km uzaklıkta bulunan inzivâî ikametgâhımızdan hizmetle alâkadar bütün ağabey ve kardeşlere hadsiz selâm ve muhabbetlerimizi yolluyoruz.

Risale-i Nur’ları böyle uzak memleketlerdeki dağ başlarına dahi gönderip, içtimâî hayattan bir nevî irtibatı kesilmiş olan bizim gibi münzevîlere de bu rahmet denizinin dalgalarını ulaştıran Cenâb-ı Mevlâ Hazretlerine sonsuz hamd-ü senalar olsun.

Risale-i Nurlar elimize geçmesi ile buradaki hüzünlü ve karanlıklı gurbetimizin hatime bulmasının yanında, Nurlar hem bizi dünya ile bağlantılı hale getirdi, hem de bu dağlara bir mekân-ı şehrayin ve manalarla, haberlerle, müjdelerle, selâmlarla dolu, canlı, ruhlu ve ünsiyetli bir halet verdi.

Henüz hizmetten haberdar olmadığımız bir zamandı: Bir rüyada, bu dağ başında, içi namaz vaktini bekleyen bir çok Çekli Müslüman ile dolu bir mescide rast gelmiş ve son derece sürur ve mutluluk duyarak uyanmış idim. Yıllar sonra şimdi, Mevlâ Hazretleri Risale-i Nurları bu dağ başında tercüme etmeye kapı açarak, belki de onun bereketiyle bir çok Çekli Müslümanı ziyaretimize celbetmiş ve bu ıssız yerleri onların namazları ve duâları ile de nurlandırmıştır.

Mısırlı eşi ile birlikte ziyaretimize gelen Çekli bir hanımın bizi ziyaretleri sırasında şehadet getirerek Müslüman olması da, biz de yine Risale-i Nur’un bereketinin bir tecellisi olduğu hissini uyandırdı.

2011 senesinde Tabiat Risalesi ile başlayan tercümelerimiz hâlihazırda baskısı yapılmış 33 Pencere, 23. Söz ve tashih aşamasında olan Hastalar Risalesi ile devam ediyor.

İlk tercümemiz olan Tabiat Risalesi henüz baskıdan yeni çıkıp yaklaşık 600 adedi elimize posta yolu ile ulaştığının ertesi günü, İngiltere’de yaşayan, sonradan Müslüman olmuş Çekli bir arkadaşımız bizi bu dağ başında ziyarete geldi. Kendisine Tabiat Risalesi’nin Çekce tercümesini takdim ettiğimizde bize, “Ben Çek’e gelmeden bir gün evvel Londra’da internet kafe’si olan bir arkadaşım beni telefonla arayıp, ‘Çek’den gelirken bulabildiğin kadar İslâmî kitap getir, benim çok sayıda Çekli müşterim var…’ diyerek benden kitap istemişti. Şimdi bu iyi bir tevafuk oldu.” dedi ve bizden 60 adet Tabiat Risalesi alıp götürdü. Böylece daha biz kitaplarımızı elimize yeni almışken müşterisi çıkıp ayağımıza kadar geldi.

Basımı yapılan risalelerimizi 25 ayrı şehirde bulunan 25 devlet ana kütüphanelerine yolladık. Ayrıca birkaç ayrı yerde insanların istifadesi için de sergilenmektedirler.

Birkaç hafta önce bir vesile ile basılan kitaplarımızı bağlı bulunduğumuz kazanın belediye başkanı ve iki sekreterine hediye verdiğimizde çok memnun olmakla beraber, bizi onlar da kendi hallerinde münzeviler olarak bildiklerinden, “Bu kitapları gerçekten siz mi tercüme edip bastırdınız!” diyerek hayretlerini gizleyemediler. İnşaallah Cenâb-ı Allah müsbet tesirini halkeder.

İlk basılan kitabımızı uzun zamandır tanıdığımız, Prag’daki bir mescidin imamı olan Suriyeli bir kardeşimize verdiğimizde de, “Ben Said Nursî Hazretlerini biliyorum, Hutbe-i Şamiye’sinden haberdarım” diyerek bizi bu hizmetimizden dolayı içtenlikle tebrikler ve takdirler ederek ciddî teşvik etti.

Yine bir sene evveline kadar Prag’daki en büyük camide imamlık yapan ve sık sık İslâmî konferanslar veren, İslâmı tebliğde aktif hizmette bulunan Bosnalı Emir Omiç bizden evvel Risale-i Nurları tercümeye teşebbüs etmişti (fakat bazı kişisel manilerle akim kaldı). Risale-i Nurları tercümeye başladığı bir dönemde bize, “Ben Risale-i Nur’lara aşık oluyorum. Onları okudukça içimdeki bütün müşkiller bir bir çözülüyor. Risale-i Nur diğer kitaplara benzemiyor. Diğer İslâmî kitaplar sanki uzaktaki bir İslâmı anlatırken, Risale-i Nur insanı kuşatıyor ve doğrudan imanın içerisine alıyor.” diyerek Risale-i Nur’a olan hayranlığını dile getirmiş ve tercümeler tashihten çıkıp basılınca, “Tanıdığım, İslâmın aleyhinde olmayan birçok Çek profesör var, bir toplantı düzenleyerek kitapları onlara takdim edeceğim” demişti. Fakat maateessüf birtakım ciddî kişisel meseleler yaşayıp amacını gerçekleştiremedi ve imam olduğu camiden de ayrıldı.

Rabbimizin en kısa zamanda hizmette bize yardımcı olacakları göndermesi ve bizi ihlâsla ve salt rıza-i İlâhî için bu çok şerefli iman ve Kur’ân hizmetinde ölene kadar istihdam etmesi hususunda duâlarınızı bekliyoruz.

Rahman-u Rahim’in bizi böyle külli, kudsî ve çok câmî bir hizmetin çok cüz’î ve ehemmiyetsiz hadimliğine kabul buyurması bizim için ne azim bir müşerrefiyet ve ne şahane bir ihsan olur.

Bu vesile ile hepinize binler selâmlar ve hürmetlerle…

Duâlarınıza muhtaç Çek Cumhuriyeti Risale-i Nur Talebeleri

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*