Cemil Meriç’in Risale-i Nur’dan bulduğu cevap

“Ulu çamlar fırtınalı diyarlarda yetişir” sözünün sahibi olan Cemil Meriç, dile önem veren önemli bir düşünce insanı olarak bu dünyadan ayrıldı.

Vefatından önce Cemil Meriç’i İstanbul’da evinde ziyaret eden bir ağabey Cemil Meriç ile olan bir anısını bizimle paylaştı. Cemil Meriç, ziyaretine gelen ağabeye “Bunca kitap okudum. Okumaktan gözlerim bile kör oldu. Ancak insanda ki hürriyetin kaynağını bulamadım” der. Bu ifadenin üzerine söze giren ağabeyimiz Kader Risalesinin girişinde yer alan: “Kader ve cüz-ü ihtiyarî, İslâmiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren, hâlî ve vicdanî bir imanın cüzlerindendir. Yoksa ilmî ve nazarî değillerdir. Yani, mü’min, herşeyi, hattâ fiilini, nefsini Cenâb-ı Hakk’a vere vere, tâ nihayette teklif ve mes’uliyetten kurtulmamak için, cüz-ü ihtiyarî önüne çıkıyor; ona “Mes’ul ve mükellefsin” der. Sonra, ondan sudur eden iyilikler ve kemâlâtla mağrur olmamak için, kader karşısına geliyor; der: “Haddini bil, yapan sen değilsin.” Evet, kader, cüz-ü ihtiyarî, iman ve İslâmiyetin nihayet merâtibinde; kader, nefsi gururdan; ve cüz-ü ihtiyarî, adem-i mes’uliyetten kurtarmak içindir ki, mesâil-i imaniyeye girmişler.” Hakikatini ifade eder. İnsanın hürriyetini ve hürriyetinin sınırını gösteren cüz-ü ihtiyari meselesini bu şekilde öğrenen Cemil Meriç, kızı Ümit Meriç’e heyecanla: ”Ümit, kızım bana hemen Şerif’i ara” der. Kızı Ümit Meriç Şerif Mardin’i arar. Cemil Meriç, telefonu açan Şerif Mardin’e yine heyecanla: “Şerif! Şerif! Risale-i Nur’u oku! Bediüzzamanı oku! Yoksa cahil olarak öleceğiz, cahil olarak ahrete gideceğiz” der.

“Hem bazan olur ki, bir tek kelime, bir tek tesbih öyle bir saadet hazinesini açar ki, altmış sene hizmetle o açılmamış.”(24. söz) Sırrınca, öyle bir zaman olur ki Risale-i Nur’un bir hakikati intibaha, inkişafa ve ihyaya medar olur. Belki uzun zamanda kazanılamayacak bir anlayışa kavuşturur, kazanılması zor olan bir terakkiye ulaştırır. Bu vesile ile Cemil Meriç ve Şerif Mardin’i muhabbetle ve rahmetle anıyoruz…

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*