Cezayir´de Risâle-i Nur tebliği

“21. Yüzyıldaki Gelişmeler Karşısında Din ve İlim” başlıklı iki günlük sempozyum, Batna el-Hâc Lahdar Üniversitesi, Sosyal ve İslâmî İlimler Fakültesi tarafından organize edildi. Başta Cezayir’den olmak üzere, çeşitli ülkelerden 28 ilim adamı bu sempozyumda tebliğ sundu.

Sempozyuma Türkiye’den katılan ve Risale-i Nur Külliyatı’nın tamamını Arapçaya tercüme eden İhsan Kâsım Salihî, “Said Nursî’ye Göre Teori ile Pratik Arasındaki İlmî Temayüller” başlıklı bir tebliğ sundu.

Türkiye’den katılıp, “Geleceğe Yönelik İlmî ve Dinî Ufuklar” başlıklı bir tebliğ sunan Kenan Demirtaş, Bediüzzaman Said Nursî’nin eğitim projesi olan Medresetü’z-Zehrâ Üniversitesi modeli hakkında detaylı bilgiler verdi.

Bu organizasyon sırasında, Cezayir Televizyonu, İhsan Kasım Salihî ile bir röportaj gerçekleştirdi. 17 Aralık akşamı yayınlanan röportajda, İhsan Kasım, özetle şunları söyledi: “Risâle-i Nur, Allah’ın fazlı ve keremiyle, kalbinde yakînî iman; ruhunda heyecan ve aklında ilim olan bir yeni nesilin yetişmesine vesile olmuştur. İçinde yaşadığımız çalkantılarla dolu asırda, insanlık ufkuna eşsiz bir imanî hareket modeli ortaya koymuştur. Bu eserlerden ilham ve feyiz alan insanlar, muhtelif seviyelerde okullar kurmuşlar; kültür kurumları ve ilmî merkezler inşâ etmişler; yazılı, sesli ve görüntülü yayın yapan televizyon kanalları ve radyolar açmışlar; günlük gazeteler, ilmî dergilerle ilmî, imanî ve kültürel yayınları hayata geçirmişler; içtimaî hayatın muhtelif yönlerine hitap eden çalışmalar ortaya koymuşlardır. Bu faaliyetler sadece ülke içinde değil, dünyanın dört bir yanında hâlen sürdürülmektedir. İbadethanelerde ve camilerde Allah’ın rızasına nail olma çabası, aynen fabrikalar ve şirketler kurmak suretiyle de kendisini göstermektedir. Modern ilimlerin yanı sıra din ilimlerinin de okutulduğu okullar açmak suretiyle kulluk görevlerini sürdürmektedirler. Bütün bunları, Risale-i Nur vasıtasıyla ulaştıkları Kur’ânî hakikatlerin rehberliğinde gerçekleştirmektedir.”

Risâle-i Nur Araştırma Merkezi’nin haberine göre, Dr. Salih Numan isimli bir akademisyenin sunduğu tebliğ içinde, bizzat Üstad Bediüzzaman’dan alıntılar vardı ve tebliğ tamamen o­nun görüşleri doğrultusunda hazırlanmıştı. 28 ilim adamı ve 1500’e yakın üniversite öğrencisi bu konuşmaları baştan sona kadar takip ettiler; notlar alıp sorular yönelttiler. Böylece Bediüzaman ve düşünce sistemiyle daha yakından tanışmış oldular.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*