Çocuklarımıza âdil davranalım

Rabbimizin bize verdiği en değerli nimetlerden birisi de evlâtlarımızdır. Bunlar arasında âdil davranmak çok önemlidir. Bu konuyla ilgili Peygamber Efendimiz’den (asm) bazı hadis-i şerif meâlleri şöyledir:
* “Çocuklarınızı öperken bile onlar arasında âdil davranınız.”
* “Allah’tan korkun, evlâtlarınızın arasında adaletten ayrılmayın.”
* İbn-i Abbas’ın (ra) rivayetine göre: “Allah’ın Resulü (asm): ‘Vasiyette (hak sahiplerinden birine veya bir kaçına) haksızlık etmek büyük günahlardandır’ buyurdu ve ‘Varisler hakkındaki bu hükümler Allah’ın şeriatı ve çizdiği sınırlardır.’ âyetini okudu.” (Neseî)

Hz. Ali (ra) de şöyle buyurdu: “Resûlullah (asm) bir gün bizi ziyaret etti ve evimizde kaldı. Hasan ve Hüseyin de uyuyorlardı. Hasan su istedi. Resûlullah (asm) suyu bardağa koymak için kalktı, Hasan’a vermek için gelince Hüseyin alıp içmek istedi. Fakat Resûllullah (asm) evvelâ Hasan’a, sonra Hüseyin’e içirdi. Hz. Fatıma (ra) ‘Sanki Hasan sana daha çok sevimlidir ya Resûlullah’ dedi. Resûlullah (asm) ‘Hayır, (ikisi de bana sevimlidir) ancak ilk önce Hasan istedi’ buyurdu.”

Çocuklara eşit davranmak, onların anne-baba üzerindeki haklarındandır.Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm): “Allah’a karşı gelmekten sakının, çocuklarınız arasında âdil olun.” (Müslim, Hibat, 3, 13) buyurmakla, çocuklar arasında ayrım yapmayı Allah’a karşı gelmek olarak ifade etmiştir. Kız-erkek, büyük-küçük, öz-üvey, sağlıklı-hasta veya özürlü çocuklar üzerinde ayrım yapmamak gerekir.Bütün haklardan, imkânlardan hepsinin eşit şekilde faydalanması için gayret göstermelidir. Onlar Allah’ın hediye ve emanetleridir; onlara iyi sahip çıkılması, aralarında adaletle hükmedilmesi gerekir. Mal-mülk dağıtımından hediyeye, her türlü bağış ve ihsana, eğitiminden başını okşayıp sevmeye kadar eşit davranılmalıdır. Bir başka hadis-i şerifte: “Bağışta bulunma konusunda çocuklarınız arasında âdil olun” (Buhari, Hibe, 12) buyrulmaktadır. Çocuklardan birine karşı zaafı olup, onu diğerlerinden üstün tutmak kardeşler arası husûmete sebep olacağı gibi ebeveyne karşı öfke duyulmasına da sebep olur.

Toplumumuzda özellikle kız ve erkek çocukları arasında ayrım yapılmakta, mal paylaşımı ve eğitim imkânlarından kız çocukları mahrum bırakılmaktadır. Oysa Peygamberimiz (asm) kız çocuğu olup ona hakaret etmeyen ve onu erkek çocuğuna tercih etmeyen kimsenin cennete gireceğini söylemiştir. (Ebu Davud, “Edep”, 130).
Peygamberimiz (asm) sevgi ve şefkatini gösterme bakımından çocuklardan hiçbirini diğerine tercih etmezdi. Kız çocuklarının evlâttan sayılmadığı, şefkatten öte, evde kız çocuğunun bir ayıp kabul edildiği bir devirde her vesileyle bu batıl âdeti yıkmış, mübarek hayatlarında da göstermişlerdir.
“Ebü’l-Benât” yani “kızlar babası” olmakla iftihar ederdi. Bir, iki veya üç kızı olan ve bunlara sevgi ve şefkat göstererek büyütenlere cenneti müjlelemişti. (İbni Mace, Edeb: 3)  
İnsan hangi evlâdının hayırlı olduğunu bilemez. Yaşlılığında hangisine muhtaç olacağını ancak Allah bilir. Servetini çocukları arasında âdil dağıtmayan ebeveyn âhir ömründe perişan olabilir.
Evlâtları arasında miras paylaşımında âdil davranmayan ebeveyn, daha sonra farz olan sıla-i rahimin ortadan kakmasına sebep olacağını da mutlaka düşünmeli. Aileler ne kadar dindar olursa olsun, maalesef, miras dağılımındaki adaletsizlik yüzünden irtibat kopabiliyor.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*