Değerlerimizi ve kurtuluşu nerede arıyoruz?

Nasreddin Hoca’ya nisbet edilir: İğnesini, bir başka rivayette yüzüğünü merdiven altında kaybetmiş. Sonra avluda aramaya başlamış.

“Hocam, ne yapıyorsun?”
“Yüzüğümü merdiven altında kaybettim de onu arıyorum!”
“Orada arasana!”
“Ama orası karanlık!”

Kurtuluşu nerede arıyoruz? Siyasette mi, ekonomide mi, iktidar olmada mı? Başta ülkemiz olmak üzere İslâm âlemi neden okuma, teknoloji, mimarî, eğitim, hak ve hürriyetlerde oldukça geri?
Bunun çeşitli sebebi var. Asıl ve temel engeli Bediüzzaman şöyle teşhis eder: “Biliniz! Hakîki vukuatı kaydeden tarih, hakîkate en doğru şahittir. İşte tarih bize gösteriyor. Hattâ, Rus’u mağlûp eden Japon başkumandanının İslâmiyetin hakkaniyetine şehadeti de şudur ki: “Hakîkat-i İslâmiyetin kuvveti nisbetinde, Müslümanlar o kuvvete göre hareket etmeleri derecesinde Müslümanlar medenileşip terakkî ettiğini tarih gösteriyor. Ve Müslümanların İslâm hakikatleri zaafiyeti derecesinde tevahhuş ettiklerini, vahşete ve tedennîye düştüklerini ve herc ü merc içinde belâlara, mağlûbiyetlere düştüklerini tarih gösteriyor. Sair dinler ise tam aksidir…” 1
Özeti şu: Müslümanlar ne zaman İslâmiyeti öğrendiler, yaşadılarsa yükseldiler. Ne zaman ondan uzaklaştılarsa sefil ve perişan oldular.

Şimdi Kur’ân’ın kurtuluş reçetelerini mealen takip edelim:

1- Ey iman edenler! Eğer siz Allah’a yardım ederseniz O da size yardım eder.” 2

2- Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir.” 3

3- Şüphesiz ki yeryüzü Allah’ındır. Kullarından dilediğini ona vâris kılar. “ 4

4- Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür, onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır, dosdoğru bir yola iletir.” 5

5- Kurtuluş, hidayete uyanlarındır.” 6

6- Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer iman etmiş kimselerseniz üstün olan sizsiniz. 7

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Tarihçe-i Hayatı, s. 80.

2- Kur’ân, Muhammed, 7.

3- Age, Bakara Sûresi, 153.

4- Age, A’raf Sûresi, 128.

5- Age, Mâide Sûresi, 16.

6- Age, Tâhâ Sûresi, 47.

7- Age, Al-i İmran Sûresi, 139.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*