Dersi mi dinlediniz, okuyanın ruh halini mi?

ers okuyan kişinin yorumları, ses tonu ruh halinden haber verir. Her bir cümle tohum, her okuyan o tohuma toprak olur. Ortaya çıkan manalar o toprağın verimliliğine/verimsizliğine işaret eder.

Kelimeler içinde manalar taşır. O manalar da seslendirenin ruh halinden geçer, onunla boyanır. Notalar aynı olsa da sesin kalitesi enstrümanın kalitesine bağlıdır. Durum insan için de geçerlidir. İnsan sayısınca ses vardır. Sesin oluşumuna tesir eden organlar olduğu gibi, kişinin içinde olduğu ruh hali de sese ve manaya tesir eder. Bir bahis okunduğunda insan sayısınca farklı yorumların meydana gelmesi bu yapı çeşitliliğinin sonucudur. Her insanın duygu ve bilgi bileşenleri farklıdır. Risale-i Nur derslerinin çeşitliliği de buradan gelir. Yani müzikle ilgilenen bir kişinin Risale-i Nur sohbeti dinlerken dünyasında oluşan ritim bir başkasında olmaz. Okunan satırdan birinin anladığını diğerinin anlamaması seslendirmedeki ve algılamadaki esma farklılığındandır. Dersini dinlediğiniz kişinin aslında onun toprağında yetişen ürünleri alıyorsunuz. Üzüntülü insanın âlemi ağlar vaziyette görmesi; kuş cıvıltılarını, yağmur şıpıltılarını ağıt suretinde algılaması normaldir. Algılama ruh halidir.

Dinleyenin, ‘Bu satırlara nasıl böyle bir anlam yüklersiniz?’ itirazı, aslında okuyucunun ruh haline bir itirazdır. Bu tohumlar o tarlada bu ürünleri veriyordur. Oysa kelimelerin manalarına sadık kalarak seslendirmek okuyana da iyi gelir. Okuyucu kendi duygularını o kelimelere yüklerse, kendisi hasta olduğu ve iyileşmediği gibi başkasını da hasta eder. Ama her esmanın da iyi geldiği alıcıları yok değildir. Aslolan Risale-i Nur okunurken, okuyanı değil, Kur’an hakikatleri olan dersleri dinlemektir. Okuyucu faktörü sadece farklı bir tonlama, farklı bir renktir, farklı bir esmadır. Siz parçayı ve notalarını bilirseniz, seslendirme problemini kasnağı bozuk enstrümana verirsiniz, olur biter.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*