Dolar mı, euro mu?

Doğu veya Batı

Meşhur fıkradır. Deveye yokuşu mu, inişi mi seversin diye sormuşlar. Devenin cevabı manidardır:

Her ikisinin de Allah müstehakını versin. Düzü yok mu? Yani Türkiye’nin global ticarette dolar veya euro ile boy ölçüşecek bir para birimi…

Tayyip Bey kendince millî bir duruş sergileyerek Türk Lirası’nda sebat etmeye çalışıyor. Dünya ticaretinin hakikatiyle tenakuz teşkil etse de… Zira İslâm tarihinin hiçbir döneminde İslâm dinarı, İslâm para birimi, İslâm altını diye bir şey olmamış.

Başımıza hangi felâket gelmişse, en büyük hissesi cehalete ait değil mi? Türkiye efkâr-ı ammesinde “millîlik”ten dem vurulurken, bilhassa neoliberal sermayedarların ülkeyi nasıl talan ettiği gizlenmeye çalışılıyor. Bekçi olmaları gerekenlerin talandan hisse almalarıyla, nihayet iktisadî zaaf gizlenemez oldu. Bunca hesap-kitapsızlıkta; israf, propaganda ve şov giderlerinden sonra suçu “dış güçlere” ihaleye kalkışan kadrolara milletin bir kesimi diş biliyor, diğer bir kesim ise istihzaî bir şekilde gülüyor. Biz bu danışıklı döğüşün serencamına girmeyeceğiz. Yakın bir zamanda, ekonomiyi bilen ehil kalemlerden bu hususu okuyacağımıza emin olmalıyız.

Biz burada, bir demokrasi ve barış projesi olarak nitelediğimiz AB’de devlet hazinelerinin kolay kolay soyulmadığını, vatandaşın haklı olarak vekilleri aracılığıyla milletin sermayesinden haberdar olduğunu ve genellikle devletin gider ve gelirlerine murakabeci olduğunu okuyucularımızla paylaşmak istiyoruz. Bilhassa New York ve Londra merkezli Köpek Balığı fonlarıyla “çekirge sürülerinin” 2008 krizinden sonraki hücumlarıyla, para pul meselelerinin AB’de daha dikkatli teftişlere tabi tutulduğunu ve su-i istimallere karşı yeni tedbirlerin sistemleştirildiğini okuyor ve duyuyoruz. Şayet Türkiye, 2007’den sonra AB sürecine arkasını çevirmeyip demokrasi ve adaletin gerekleri olan ev ödevlerini yapsaydı, Türk lirası bir ay içinde % 30 devaüle olmazdı. Durup dururken vatandaşımızın cebindeki paranın 3’te birine yakınını hırsızlayanlar halkımızı perişan ettiler. Yunanistan’ın 2008’den sonraki kriziyle bizim-hâlâ kriz olarak görülmeyen- iktisadî durumumuz karşılaştırıldığı takdirde, reel manada Yunan halkından daha fazla fukaralaştığımız ortaya çıkacaktır.

İnşallah bu musîbet Türkiye’nin iktisadî yapısının adaletli ve bilimsel olarak inşasına vesile olur. Kamu yatırımları, sanayileşme, bakanlık bütçeleri, belediyelerin parasal sistemleri hep reel ekonominin ölçüleri çerçevesinde yeniden tanzim edilir.

DOLAR KUVVETİN EMRİNDEDİR

Eski Mısır’da öküz; kuvvet, iktidar ve zenginliği simgelerdi. Bugünkü Amerika Borsası ile olan ilişkisini düşünmek gerekir. Fakat şu hakikatin altını çizelim. Amerikan ekonomisi ile AB ekonomileri mukayese edildiklerinde, AB’de daha çok hukuk öne çıkar. Birkaç zengin Yahudi ailesinin insiyatifini arkasına almış dolar için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Euronun, tamamen “hukuk üstünlüğünü esas almış ve adalete dayalı” bir para birimi olduğunu iddia etmiyoruz, yalnızca bir mukayese yapacağız. Otuz ülkenin hür ortamlardaki meşveret ve reel iktisadî güçleriyle ortaya çıkmış bir para biriminin “dolar” ile karşılaştırılmasında, doların nerelerde duracağını siz de bilirsiniz. Bu arada İngiltere’nin AB’den çıkış sebeplerinin başında eurodaki adalet ve hakkaniyete dayalı para politikası geliyor. AB’deki yeni iktisadî düzenlemeler Londra Borsası’ndaki “Köpek Balıklarını” gemleyince, bildiğiniz üzere BREXİT ucubesi doğdu. İngiltere’nin önde gelen bazı politikacılarının bu oyun dolu referandumunun yenilenmesini istemeleri de tezimize kuvvet veriyor.

İktisaden arkasını zengin bir pakta ve kuvvete dayayacaksa Türkiye, önceliğin AB’de olacağında bütün kriterler müttefiktir. Kaldı ki; fukaralıktan, dilencilikten, piyasasızlıktan, emniyetsizlikten, çatışmalardan ve adaletsiz paylaşımlardan şikâyet eden Türkiye’nin AB ile ekonomik münasebetlerini bir an önce düzeltip, dış ticaretinde euroyu daha çok kullanmaktan başka reel bir imkânı da görünmüyor.

Benzer konuda makaleler:

1 Comment

  1. Görünen o ki artık herşey ortaya çıktı.Belki de kendileride yaptıkları kötülüklerden nefret ettiler.İnşallah dediğiniz gibi bu musibet neticesinde tam bir düzelme olur.Bilerek ve ya bilmeyerek bu kötülüklere alet olanlarda pişman olurlarsa kaybolan malları sadaka hükmüne geçer.Yoksa günahlarını artırmaktan başka bir şeye yaramaz .Allah risale-i nur hürmetine maddi manevi kuvvet versin milletimize ve selamete çıkarsın bizi.AMİN

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*