Duânın müthiş gücü

Duâ, ruhumuzun derinliklerinden bizi idare eden kâinatın Yaratıcısıyla buluşmamızı; kendi sınırlı gücümüze değil, O’nun bizimle olan sınırsız gücüne dayanmamızı sağlar.1 Çünkü, duâ ve tevekkül, hayra meyletmeye büyük bir kuvvet (enerji) verir.2

Zîrâ, duânın dalgaları, şuurumuza nüfûz ederek enerji ve kararlılık aşılar ve Sonsuz Kudret Sahibi ile bağlantıya geçmemizi sağlar. Peygamberimizin (asm) ifadesiyle, “Eğer Allah’ı hakkıyla tanısaydınız, duânızla dağlar yerinden oynardı.”3

Allah’ı zikretmek, anmak, tanımak ve bunun kurtuluşa vesîle olması4 Yüce Yaratıcının, kâinatta yansıyan isim ve sıfatlarını tanıyıp duâ ile O’na dayanmamızla mümkündür.

Deprem sonrası enkaz altında altı gün ve 90 saat kaldıktan sonra kurtarılan iki çocuğun ifâdeleri şöyle idi:

“Ne hissettin, ne yaptın altı gün enkaz altında?”
“Hiçbir şey, akşam yattım, sabah uyandım ve şimdi beni çıkardınız!”
Göçük altından üç gün sonra kurtarılan başka bir çocuğa yemek teklif edilir:
“İstemem, ben aç değilim.”
“Ne yedin?”
“Sakallı bir ihtiyar beni bahçeye götürdü ve yemek verdi?”

Buna benzer örnekleri ve 94 saat göçük altında kalan çocuk Emin’in canlı olarak çıkması ve bir iki sıyrıktan başka yara almadan kurtulması hangi sebep, hangi tesadüfle izâh edilebilir?

“Depremde en fazla can kaybının olduğu yerleşim merkezlerinden Gölcük’te, mu’cize üstüne mu’cize gerçekleşti. Enkaz altında sağ olduğu tesbit edilen altı yaşındaki Sedef, 60 saat enkaz altında ölümle pençeleştikten sonra kurtarıldı. Sedef çıkarılırken, babası ‘‘Allah’ım bu bir mu’cize’’ diye duâ etti, dili tutulan annesi uzun süre kendine gelemedi.”

Yine enkazın altından, sanki betonarme berzahtan kalkan adam, hemen öbür odaya, çocuklarını kurtarmaya koşar:

“Onları kurtardılar!”
“Kim, nasıl olur, beraberdik!”
“Bir ihtiyar amca!”5
Kim o amca? Hızır Aleyhisselâm mı, bir melek mi? Evliyaullah’tan bir zât mı?
Her halde bu sonuçlar, ıztırarî duâlar neticesinde alınmıştır.

Dipnotlar:
1- Michael Behe, Darwin’in Kara Kutusu, s.196.
2- Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 432.)
3- Camiü’s-Sağîr, 5:319, Hadîs No: 7448.
4- Cuma Sûresi: 10.
5- Depremle Yaşamak, A. Ferşadoğlu, s. 30.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*