Dünden bugüne Yeni Asya

Dünden maksadımız kuruluş tarihinden günümüze kadar yarım asrı geçen bir süredir devam eden istikrar çizgisiyle, gönüllerde taht kurması. Bugünü ise, inşallah kıyamete kadar Nur-u Kur’ân hakikatlerini sebatla neşir vazifesinin deruhte etmesi olacaktır Yeni Asya’nın…

Bediüzzaman Hazretleri te’lif ettiği, Kur’ân’dan süzülen Nur Risaleleri’yle düşünce ve ikazlarla çağımızı bir bütün olarak kucaklamıştır. Aynı istikamette, yaşadığı mübarek  hayatıyla da, doğru İslâm adına  günümüzde bir rehber şahsiyet olduğunu göstermiştir.

Yeni Asya, Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak bundan 52 yıl önce yayın hayatına başlamıştır. Bugüne kadar da, Risale-i Nur çizgisinde yoluna devam etmiş, inşallah bundan sonra da aynı istikamette devam edecektir.

Şimdi böyle bir gazeteye neden ihtiyaç duyulduğunu kısaca ifade edelim: Bediüzzaman Hazretleri, 31 Mart vak’asına karışmadığı, hatta yatıştırıcı rol oynayarak müsbet tavrını gazetelere yazdığı yazılarda belirtmesine rağmen, 31 Mart vak’asına karıştığı evhamı ile cezaevine dahi konulmuştur. Hapishaneleri dahi ”Fikrini beyan edecek bir zemin“ olarak telâkki eden Bediüzzaman, bu vaziyet içinde dahi, inandığı değerler adına susmamış, doğru olanı haykırmıştır. Yani; meşrûtiyet ve hürriyet adına yaptığı faaliyetleri sıralayarak suçsuzluğunu isbat etmiştir. Yine o dönemde hürriyet tartışmalarına aktif olarak neşrettiği makalelerle katılmış, istibdadın ve tahakkümün insan fıtratına uymadığını hatırlatmıştır. Ulema, talebe, asker ve halkı; meşrûtiyet ve hürriyete şeriat namına sahip çıkmaya dâvet etmiştir. (Divan-ı Harb-i Örfi, s. 9)

Bediüzzaman’ın o buhranlı yıllarda yaptığı uyarıcı yollardan birisi de, gazeteler ve neşriyat yoluyla mücadeleyi esas almasıdır. Te’lif ettiği şaheserleriyle bir rehbet olmuştur. Bu faaliyetleri icra ederken, fikirlerini beyan edecek zeminler aramış, o günkü önemli gazetelerde makaleler yazarak bu gayesini gerçekleştirmeye çalışmıştır. Böylece matbuat lisanının önemini göstermiştir.

Yeni Asya Gazetesi de, Üstad Hazretleri’nin bu gayesinin devamını sağlamak için, Zübeyir Ağabe’in teşvik ve himayesiyle, 21 Şubat 1970 tarihinde hizmete girmiştir.

Bediüzzaman’ın hayatı ve eserlerine yansıyan hakikatlerin takipçisi olan ve neşrine çalışan Yeni Asya, elli yılı aşkın süren yayın hayatında tavizsiz istikrar çizgisi içinde yerini almıştır.

Her zaman adalet ve demokrasi çizgisi içinde bir neşriyatla, Bediüzzaman’ı ve onun eserlerini kitlelere tanıtarak ”Bediüzzaman’ın gazetesi” ünvanını hak etmiştir. Yeni Asya, bütün bu sebeplerden dolayı da yüz akıdır.

Bu vesilelerle, kuruluşunun elli ikinci yıl dönümünü kutlar, bütün zorluklara rağmen uzun ömürler dileğiyle, yayın hayatında başarılar dilerim.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*