Dünya barışının teminatı: Kur’an medeniyeti

Bediüzzaman’ın tabiriyle, “sulh-i umumiyi”, dünya barışını temin edecek olan da İslam medeniyetidir.

Bunun en çarpıcı örneği başta şeriatın kemaliyle yaşandığı Asr-ı Saadet, daha sonra Endülüs Emevi, Abbasi, Selçuklu, Osmanlılı devletinin yükselme devirleridir. Ortadoğu’da da kardeşlik, huzur ve barışı asırlar boyunca sağlayan İslamiyettir.

Şeriat-ı Ahmediyenin (asm) tazammun ettiği ve emrettiği medeniyet ise: Nokta-i istinâdı, kuvvete bedel haktır ki; şe’ni, adâlet ve tevâzündür. Hedefi de, menfaat yerine fazilettir ki; şe’ni, muhabbet ve tecâzübdür. (Bediüzzaman, Hutbe-i Şamiye, s. 128-129.)

İslamın bu esaslarını izah ve ispat eden Risale-i Nur, dünya barışını da sağlayacaktır: “Nasıl ki eski zamanda İslâmiyetin terakkisi, düşmanın taassubunu parçalamak ve inadını kırmak ve tecavüzatını def etmek, silâhla, kılıçla olmuş. İstikbalde silâh, kılıç yerine hakikî medeniyet ve maddî terakki ve hak ve hakkaniyetin mânevî kılıçları düşmanları mağlûp edip dağıtacak.” (Hutbe-i Şamiye, s. 41-42.)

“İşte, bu zamanda tahribatın mânevî olduğuna ve ona karşı mukabelenin de ancak tamirci mânevî atom bombasıyla mümkün olabileceğine kat’î bir delil olarak, üniversitenin mebde’ ve çekirdeği olan Risale-i Nur’un bu otuz sene içerisinde Avrupa’dan gelen dehşetli dalâlet ve felsefe ve dinsizlik hücumlarına bir sed teşkil etmesidir. O mânevî tahribata karşı Risale-i Nur tamirci ve mânevî bir atom bombası olmuş.

Bu mesele en yüksek terakkî ve sulh-u umumînin medarıdır.” (Bediüzzaman Said Nursî, Emirdağ Lâhikâsı, s. 405.)

Evet, sulh-u umumi denen dünya barışını İslamiyet temin edecektir. Çünkü; “Allah katında gerçek din islam’dır.” (Al-i İmran Suresi, 3/19) “Kim İslam’dan başka bir din ararsa, ondan (bu din) asla kabul olunmaz ve o, ahirette de en büyük zarara uğrayanlardandır.” (Al-i İmran Suresi, 3/85)

“Kim nefsini (tümüyle) Allah’a, O’nu görür gibi teslim ederse muhakkak ki o, en sağlam kulpa yapışmıştır. Bütün işlerin sonu ancak Allah’a dayanır.” (Lokman Suresi, 31/22)

“Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam’ı verip ondan razı oldum…” (Maide Suresi, 5/3)

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*