Dünyamızı da, ahiretimizi de kurtarabiliriz

İnsanız, türlü türlü zaaflarımız var. Özellikle duygularımız galeyanda ve dünyevi beklentilerinin zirvede olduğu bu atmosferde sağlam ölçülere muhtacız. Risale-i Nur’da ortaya konan Kur’ânî ve Nebevi ölçüleri esas alırsak isabetli olur
Bu dünyaya imtihana geldik.

Öyle ise, herkese ve her meseleye imtihan endeksli yaklaşmalı…

En az her on beş günde bir okumamız tavsiye edilen İhlas Risalesinin 2. düsturunda, “Bu hizmet-i Kur’âniyede bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde faziletfuruşluk nev’inden gıpta damarını tahrik etmemektir”1 denilir.
Herkese, mealini vereceğimiz şu ayet çerçevesinde yaklaşmalı: “Adalet üzere olun ve Allah için şâhitlik edin. Kendi aleyhinize veya anne ve babanızla akrabalarınızın aleyhine olsa bile.”2
Bir Müslüman’ın bütün halleri Müslüman olmak lâzım gelmediği gibi, kâfirin de bütün halleri kâfir olmak lâzım gelmez.3
Cenâb-ı Hak, haşirde hasenâtı seyyiâta galibiyeti-mağlûbiyeti noktasında hükmeyler. Demek, bu dünyada o adâlet-i İlâhiye noktasında muâmele gerektir.
Nasıl bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa bir dağı setreder, göstermez. Öyle de, insan, garaz damarıyla, sinek kanadı kadar bir seyyie ile dağ gibi hasenâtı örter, unutur.4 Başkasının kusuru, insanın kusuruna senet ve özür olamaz.”5
“Hiçbir günahkâr, başkasının günahını yüklenmez…”6 âyeti, suçların şahsiliğini nazara veren cihanşümûl bir hukuk kaidesidir.
Her bâtıl bir mesleğin herbir ciheti bâtıl olmak lâzım olmadığı gibi… 7
Hasenâtı seyyiâtına, sevâbı hatâsına tereccüh edenler, mağfiret ve affa müstehaktırlar.8
“Nefsini itham eden, kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden, istiğfar eder. İstiğfar eden, istiâze eder. İstiâze eden, şeytanın şerrinden kurtulur.”9

Dipnotlar:

1-Lem’alar, s. 164.;
2- Kur’ân, Nisâ, 135.;
2-Sünuhât, s. 40.;
3-Kur’ân, Fâtır, 18.;
4-Lem’alar, s. 241.;
5-Divân-ı Harb-i Örfî, s. 65, Tarihçe-i Hayat, s. 54.;
6-6-Mektûbât, s. 354.;
7-Münâzarât, s. 13.; 9- Lem’alar, s. 91.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*