Dünyaya açılan Nur hizmetlerinden ufuk açıcı haberler

Image
MILWAUKEE, WISCONSIN / AMERİKA
Önceki hafta sonunda buradaki vakfımızın genel merkezinde Yeni Asya misyonundaki ağabey ve kardeşlerimizle bir araya geldik.

Çeşitli eyaletlerden gelen kardeşlerimizle saatler süren ilk “bölge toplantımızı” yaptık elhamdülillâh. Kudsî hizmetler adına bu coğrafya için, Türkiye için ve dâvâmızla irtibatlı dünyanın her tarafındaki dostlarımıza, Müslümanlara ve insanlığın faydasına olacak güzel kararlar aldık elhamdülillâh.

 

İslâm ve iman başlığı altında bizler kadar bütün Müslümanları ve insanlığı ilgilendirecek ve faydalı olacak insanların gerçek kurtuluşu için lâzım olan Kur’ân ve sünnetle mücehhez, rahmet, saadet, istikamet ve doğruluk yollarını anlatacak konuları müzakere edip karara bağladık. Alınan kararların bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum.
İlk olarak YARPCA Vakfının kuruluş amacı, Yeni Asya misyonunun özellikle “meşverete” dayanan sistemli çalışmasının önemi, bugünkü dünya şartlarında bunun zor fakat çok önemli ve geçerli bir yol olduğu gerekçeleriyle birlikte izah edildi.
Risâle-i Nur tercümelerinin Amerika’da ve Türkiye’de hızlanarak devam ettiğini vurgulayalım. Şu anda hem Türkiye’de, hem de Amerika’da oluşturulan Tercüme Grubunun Eski Said Dönemi Eserleri’ni tercüme etmeye devam ettiğini, bu çalışmanın aralıksız bir şekilde sürdüğünü ve bütün Külliyat’ı kapsayacak şekilde planlama yapıldığını da özellikle belirtelim. Bu gruba katılmak isteyenlerin bizimle ve diğer yetkililerle irtibata geçmelerinin isabetli olacağını, kapıların her zaman açık olduğunu da belirtelim.
Nur/ The Light Dergisinin yenilenen ilk sayısı geçen ay çıkmıştı. Bu derginin yeniden yayın hayatına başlaması gerek Amerika’da, gerekse de Türkiye’de hizmetler açısından yeni bir aşk, şevk ve heyecana sebep oldu. Derginin Amerika’da basımı, dağıtımı, hem elden hem de internet üzerinden aralıksız devam ediyor. Her taraftan gelen taleplere anında cevap veriliyor. Şu anda Nur / The Light İngilizce ağırlıklı olarak; haber ve makalelerin yanında, Türkçe olarak da yazı, makale, haberlerin yayınlanması şeklinde devam ediyor. Eli kalem tutan ve bu hizmet kadrosuna katılmak isteyen herkes bu konuda katkıda bulunabilir. Faaliyetlere katılabilir, yazı, haber, makale gönderebilir. Yayın kurulu tarafından bu çalışmalar değerlendirilmeye alınacaktır. Nur / The Light Dergisi bundan sonra da aylık olarak çıkmaya devam edecek ve her sayısında yeni ve orijinal haber ve yorumlarla muhtevasını geliştirerek devam ettirecektir inşâallah. Bu konuda kısa zamanda baskıların çıkmasını, dağıtımının yapılmasını ve sürekliliğin sağlanmasını planlıyor ve gayret gösteriyoruz.
Önümüzdeki yıl içerisinde buranın şartlarına uygun bir zamanda bir konferans tertip edilmesini; bunun organize, takip ve icrası için de bir komisyon kurulmasını kararlaştırdık. Konferansın konusunun da “Tevhid İnancı ve akidesi” olmasının uygun olacağını düşünerek böyle belirledik.
En önemli projelerden birisi YARPCA’nın merkezi olan Milwaukee’de bir külliye kurulması projesidir. Şu anda bunun için uygun bir mekân da tesbit edilmiş durumda. Tabiî ki bu ciddî bir mâlî sorumluluğu gerektiriyor. Bu konuda Türkiye’den de destek alındığı takdirde bu proje kısa zamanda hayata geçebilir.
Doğru İslâm’ın anlatılıp yaşanabilmesi için neşriyatın önemini çok iyi bilen ve yarım asra yakındır bu sahada mücadele veren bir misyonun temsilcileri olarak, gazetemiz Yeni Asya International başta olmak üzere dergilerimizin, kitaplarımızın, yazılı ve görsel yayınlarımızın burada tanıtım ve dağıtımı için nelerin yapılabileceği konularını masaya yatırdık. Türkiye ile ortaklaşa olarak, uydu ve internet üzerinden TV ve Radyo programları ve link çalışmaları yapılabileceğini görüştük. İnşaallah bu konuda teknik çalışmalar heyetler seviyesinde devam edecek ve güzel neticeler alınacaktır. Arzu ve temennimiz budur.
ABD’deki genel merkezimizin bulunduğu yerin dışında, başka kardeşlerimizin ve hizmetlerin olduğu veya olabileceği diğer eyaletlerle de devamlı temas kurularak, buralarda yeni dershanelerin açılmasının çok lüzumlu olduğu vurgulandı.
Amerikalı yerli Müslümanlardan hizmete müstaid olanların Türkiye’de eğitilip buradaki dershanelerin başında istihdam edilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması gerektiğinin önemi belirtildi.
Bu arada çok önemli bir konu olarak ABD’de şimdiye kadar ”İslâmiyet” adına nelerin yapıldığı ve nelerin yapılamadığı üzerinde ciddî bir araştırma yapılmasının gerekliliği ve buna göre İslâmî dâvet ve tebliğin yapılması gerektiği konusunda mutabakata varıldı.
Toplantıda karar altına alınan başka önemli bir konu ise, burada bulunan cemaat mensuplarımızın ve çocuklarının dâvâyı daha iyi tanıyıp yetişmeleri için: “Okuma Programlarının” organize edilmesi gerekliliğiydi. Bu konuda en kısa zamanda böyle bir programın gerçekleştirilmesi için yer, zaman, şartlar, katılımcı sayısı (Türkiye’den gelecekler de dâhil) araştırılması için bir komisyon kuruldu.
Türkiye’den gerek dil öğrenmek, gerekse de resmî ve özel işler için bu ülkeye gelecek adaylara faydalı olmak adına “dil kursları” konusunda burada bir merkezle anlaşıp, gelebilecek bay ve bayan her kademe ve sınıftaki adaylara barınma ve eğitim alanında imkânlar sağlamak ve onlarla irtibat kurup organizede yardımcı olmak konusunda çalışmaların yapılmasına karar verildi.
Burada kısa zaman içerisinde bir büro açılmasının hem yayınlarımızın burada tanıtılması, hem de buradaki Müslümanların ihtiyaçlarının giderilmesi açısından çok faydalı olacağı dile getirildi.
Geçtiğimiz Ramazan’da gazetemizin okuyucularına hediye olarak verdiği yeni baskı Kur’ân’ımızın örneklerini buraya gelirken getirmiştik. Bu Kur’ân’ın net okunuşu ve yeni tanzim şekli özellikle bayanlar arasında çok kabul gördü ve hemen sipariş vermek istedikleri belirtildi.
Başka önemli bir konu da; ilgi duyanlar için şimdi tam zamanı. ABD’ye hizmet için geleceklerin özellikle “göçmenlik” statüsünde vize almaya müracaat etmelerinin hizmetlerin devamlılığı ve kalıcılığı için çok lüzumlu olduğunu da belirtelim. Bu müracaatın internet üzerinden ücretsiz olarak yapıldığı ve şimdilerde başlayıp Kasım ayı sonuna kadar devam ettiğini de hatırlatmış olalım.
Buradaki bu son saatlerimizde, buradan bütün gönül dostlarımıza kucak dolusu selâm ve duâlar. Daha nice hizmet faaliyetlerinde buluşmak dilek ve temennisiyle.
Image

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*