Edeple kapıyı çalmak ve yalvarmak

İbadetler bizlerin her iki dünya hayatımız için can damarımızı temsil ederler. Kulluk, ubudiyet, Hakkı tanımak ve bilmekle başlar. İbadetlerle süslenerek devam eder. Kulluğun ve ibadetle devamının tek şartı Hakta sebat ve sabır göstermektedir.

Kur’ân okumak, ibadetlerin şahı ve padişahıyla tanışmak ve hayatı yaşanacak şekliyle zihnen, bedenen yüklenmek ve yükselmek ibadetidir. Kur’ân’ın manevî zevk ve lezzetleriyle hayatı süslemek ve devamını istemek O’nu okumak, vird edinmek ve hükümlerine uymakla mümkün olabilir.

Herşeyin belirgin ve seçilmiş halleri olduğu gibi ibadetlerin de en seçilmiş hal, tavır ve vaziyetini de kulluğun incisi ve dinin direği namaz  temsil ve teşkil eder. Adeta ibadetlerin sözcüsü ve dellâlı, kuvveti ve tesirinin içtimaı, toplanmış hali namazdır.

Dünyanın zevklerini terk etmekte, dünyanın lezzetlerine sırt dönmekte mü’minin en büyük yardımcısı ve rehberi namazdır. Çünkü namazda okunan Kur’ân’da Allah’ın (cc) bizlere verdiği nimetlere hamd ve şükür olduğu gibi, onları hatırlamada ve sahibini öğrenmede de en büyük anlatıcı ve açıklaycılık vardır.

Rabbimiz bizlere kendisinden yardım isteyeceğimiz konuların başında itaat ve sabırdan sonra namazda sebat göstermemizi emretmektedir. Elbette ki Cenâb-ı Hakkın yardım ve inayeti sabır eden ve ibadetlerde sebat edenlerle beraberdir.

İlla ki Rabbimize yalvaracak ve yardım isteyeceğiz. Ve bizim bu konuda baş vuracağımız en birinci kural ve kaide sabır ve namazla istemek olacaktır. Elbette dosdoğru kılınan, eda edilen bir namaz kılanı ve eda edeni dosdoğru yola götürecektir.

Bizleri korkuyla, açlıkla, mallarla, canlarla imtihan eden Rabbimizin emirlerini yerine getirmede gösterilecek sabrın yanında en büyük dayanak ve istimdat, yardım isteme kapımız, ibadet ve taat anlarımız ancak ve ancak namaz ibadetinte muvaffak olmamızla mümkü olacaktır inşaallah.

Hayır yolunda, ibadet ve taate muvaffakiyette bizleri namazla yönlendiren Rabbimiz elbette musîbet ve belalara da yine namazla ve sabırla karşılık vermemizi müjdelemektedir. Allah’ın (cc) yardımı ve zaferi, bizleri koruyup, gözetmesi birinci derecede bizleri namaz ibadetini yapmaya sevk eder…

Ne kadar bahtiyardır ki o mü’min ve Müslüman, dosdoğru namazını eda ederek Rabb-i Rahim-i Kerim’inin kapısını edeple çalmakta ve O’na yalvarmaktadır.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*