Elli senedir dalgalanan şanlı bayrak: Yeni Asya

YENİ ASYAM sen bir sevda oldun gönüllerde. Coşkuyla, istikametli aklıyla, makul hissiyle dalgalanıyor bu sancak ve bayrak tam “ELLİ BİR SENEDİR” bu mübarek topraklarda. Kolay olmadı elbette bu kadar yılda bunca mesafeyi almak. Ama artık sen o “MİSYON” oldun. Rehber oldun, saf akıllara, samimî gönüllere, coşkulu duygulara, istikametli kahramanlara.
21 Şubat 1971 Nur Dâvâsı ve Nurcular için, bir milâttır, tarihtir, farklılıktır ve bir dönüm noktasıdır.

Çünkü: O gün Anadolu’da yeni bir “Güneş” doğmuştur; Asya’ya, Avrupa’ya, Dünyaya. Bab-ı Aliden, Cağaloğlu’ndan bir “yankı” yükselmiştir semaya. “YENİ ASYA” adıyla. “Asya’nın Bahtının miftahı meşveret ve şûrâdır.” Hakikatini haykıran sesin bayraktarlığını yapmak, dâvâsını dünyaya daha iyi yaymak için.

Elli bir yıldır bir bayraktır dalgalanır Anadolu’nun bağrında. Sessiz, temkinli, sevgiyle, sabırla. “YENİ ASYA“ adıyla.

Benim ikiz kardeşimdir O. Çünkü “Süfyan” hayranlığındaki kara günlerden Risale-i Nur’un nuruyla ben de o yıllarda açtım gözümü dünyaya.

Bugüne gelinceye kadar, gerçek kardeşliğin hakkını belki tam olarak veremedim. Ama aramıza hiçbir zaman “kara kedi” girmedi tam elli bir senedir.

Onunla paylaştık bir kaderi bunca senedir. Ve devam ediyor bu kader yolculuğu hâlâ elhamdülillah.

İlk hamle olarak bu yolculuk “İTTİHAT’la” başlamıştı. Haftada bir defa beraber oluyorduk İTTİHAT’LA. O isim olarak ayrıldı aramızdan. Ama bizim beraberliğimiz devam ediyor tam ELLİ BİR senedir.

Bu zaman zarfında içten ve dıştan nice baskılar, fitneler, kar, fırtına, sarsıntı, deprem, felâketler ve ihanete gidecek haller geldi başımıza. Ama biz elhamdülillah sarsılmadan devam ettiriyoruz ittihad ve kardeşliğimizi.

Yeni Asya benim ve bizim sesimiz, nefesimiz, müdafaacımız, birliğimiz, ittifakımız, vekilimiz, temsilcimiz, ortak aklımız ve sevdamız oldu. Bu vatanda, Almanya’da, İngiltere’de, Avustralya’da. Mekke’de, Medine’de, hülâsa dünyanın her yerinde, susmayan dilimiz, sönmeyen meş’alemiz, şaşmayan aklımız, bozulmayan moralimiz oldun.

“İç dalgalar, dış oyunlara aldırmadan ve büyük badireleri atlatarak bu günlere geldik elhamdülillâh.

İmtihanımız bitmedi ve son nefese kadar da bitmeyecek. Ama filiz tuttu, fide ve ağaç oldu. Çok bereketli meyveler verdi ve vermeye de devam ediyor. Çağı ıskalamadın. Bunca badirelere, hücumlara, saldırılara, haksızlıklara karşı bu millet ve ümmet için hem paratoner hem de rehber oldun.

Bundan sonrasında da çetin imtihanlar olacak. Ama o artık tecrübe kazandı. Susturulamadı, susturulamayacak ve susmayacak. Oyunları boşa çıkardı. Boşa çıkarmaya devam edecek inşaallah. YENİ ASYAM, sen bir “BAYRAK, “SEMBOL, bir “SEVDA” oldun gönüllerde ve ülkemde. Bu sevdanın yolcuları artık mutlu, neşeli, heyecan, aşk, şevk ve gayret dolu ufuklara bakıyorlar.

Yarım asrı aşan yolculuğunda; “HAKKI” savunmak, hukuku müdafaa etmek, insanı ve onun manevî değerlerine olan ihtiyacı ön plana çıkarmak. Müsbet hareketten hiç şaşmamak, doğruluğu şiar edinmek, istikametten ayrılmamak bir bedel isterdi. Seninle birlikte bu bedelleri de fazlasıyla ödedik. Bu bir mutluluk tablosudur!

“Menhus ruhun” Anadolu’nun bağrından koparmaya çalıştığı “Şeairi İslâmiyeyi” ihya hareketinde sen hep başı çektin! “Hakkın hatırını hep âli tuttuk! Hizmet ettik. “Küfrün belini kıran” Mümtaz Üstadın “dâvâsının” susmaz sesi, bükülmez kolu, şaşmaz aklı oldun. YENİ ASYAM seninle ne kadar iftihar etsek, mutluluk duysak, sevinç yaşasak azdır!

YENİ ASYAM sen bir sevda oldun gönüllerde. Coşkuyla, istikametli aklıyla, makul hissiyle dalgalanıyor bu sancak ve bayrak tam “ELLİ BİR SENEDİR” bu mübarek topraklarda. Kolay olmadı elbette bu kadar yılda bunca mesafeyi almak. Ama artık sen o “MİSYON” oldun. Rehber oldun, saf akıllara, samimî gönüllere, coşkulu duygulara, istikametli kahramanlara.

Dünyevîlik kaygılarından öte, uhrevî âlemlerin sevdasına düştün. Ve “Hakkı” tutup kaldırmak için varını yoğunu ortaya koydun! Ve bu günlere geldik birlikte.

Artık; önün de, bahtın da açıktır YENİ ASYAM.

Bunca senedir insanlığa ve Müslümanlara yaptığın; rehberlik, önderlik, sadâkat, medeni cesaret, ittihad, ittifak, hakta sebat, sabır ve metanet mübarek olsun.

Nice “ELLİ“ yıllara benim “ikiz kardeşim” Ben seninle yaşıtım ve “ikizim.” Çünkü aynı yılda “manevî” mücadele ve mücahedemiz” başladı ve devam ediyor. İnşaallah kıyamete kadar da nesillerimizle birlikte bu beraberlik ve birliktelik devam etsin.

Cihadın ve gazan mübarek olsun YENİ ASYAM.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*