En iyi optimizasyon nasıl yapılır?

Image

Modern çağın meslek erbabının dilinde bir “optimizasyon” kelimesi vardır. Dünya işlerinde ve dünya menfaatlerinde en uygun çözümü bulmak için arayışdır bu…

Halbuki, dünya menfaatlerine göre çok daha büyük ve ebedî âhiret menfaatleri vardır.

 

Onlar için de “optimizasyon”a dünya işleri için olandan daha fazla ehemmiyet verilip ihtiyaç duyulması icap ederken, tam tersine, insanların ekseriya bunu hiç gerçekçi bir şekilde düşünmediğine ve dünya için âhiretin feda edildiği çok garip ve tehlikeli uygulamalara girdiğine çok rastlanır.

Meselâ, Ramazan’ın içinde bulunduğumuz bu son on günü içerisinde Kadir gecesi vardır. Kur’an-ı Kerim’in 97. Sûresi olan, 5 âyetten ibaret Kadir Sûresi, bu geceden bahseder.

Mealen şöyledir:

Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahim

“1- Biz, o Kur’ân’ı Kadir gecesinde indirdik!

2- Sen Kadir gecesinin ne olduğunu biliyor musun?

3- Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır!

4- O gece melekler ve Cebrail, takdir edilmiş işleri düzenlemek üzere, Rablerinin izniyle inerler!

5- O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenliklerle doludur!”

Allah’ın (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de çok açık bir şekilde bildirdiği gibi, bin aydan (1000/12=83,33.. sene manevî ömür) hayırlı olduğunu bilen akıl ve iman sahibi bir Müslüman’ın, bu gecenin kazancından istifadeyi düşünmemesi, dünyanın küçük ve geçici menfaatlerini ve basit zevklerini elde edebilmek için yaptığı optimizasyonları Allah’ın çok açık vaadi ile sabit çok büyük ve ebedî âhiret menfaatleri ve saadetleri için yapmaması, çok büyük bir tezat hali değil midir?

Peygamberimiz (s.a.s.), Kadir gecesini Ramazan’ın son on gününün bilhassa tek gecelerinde aramamızı tavsiye etmiştir.

Biz de, 2008 yılı Ramazan ayının son on günü içine girmiş bulunuyoruz.

Bu on günün gecelerinde Kadir gecesini aramağa ve onu Allah’ın (c.c.) razı olduğu ibadetlerle değerlendirmeğe çalışmaktan bizi ne alıkoyabilir?

Bu çok mühim manevî kazançlı olabilecek Kadir gecesini yakalayıp değerlendirebilmeğe önceden kendini hazırlayabilmek, Ramazan’ın son on gününün gecelerini uyumadan manevî bakımdan dolu geçirebilmek için, gündüzden kendini yormamak ve mutadı dışında bile olsa gündüz bilhassa öğlen uykusu uyuyup enerji toplamağa çalışmak, ücretli çalışan (işçi, memur, vd) ise yıllık izninden izin alarak, kendi işinde çalışıyorsa, âhiret ticareti için çok kıymetli gün ve gecelere sadece dünyalık olan işlerini ve meşgalelerini biriktirmemeğe ve o işlerde boğulmamağa çalışmak, gece yapmağa mecbur olduğu meşru dünyevî işleri varsa, bunları rıza-yı ilahîyi esas tutan tam bir ihlâsla ve beş vakit namazını ilk vakitte kılarak uhrevî amellere dönüştürebilmeğe çalışmak, Kadir gecesi için manevî optimizasyonun yapılış şekillerine misal olabilir.

Bilhassa Kadir gecesi mevzuunda olduğu gibi, başka mevzularda da, sadece dünyevî meseleler için değil; uhrevî meseleler için de “optimizasyon”u düşünmeli ve ihmal etmemeliyiz.
En iyi optimizasyon, bu mevzudakiler olabilir.

Her mevzuda ve bu mevzuda; Allah (c.c) bizi, hakkı hak bilip ona tâbi olan ve bâtılı da bâtıl bilip ondan sakınanlardan eylesin.

Bize hakikî iman ve Müslümanlık şuuru ve yaşayışı nasip etsin.. Âmin..

 

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*