Es-Sâdık Muhammed (asm)

Bugün (3 Şubat 2012 ya da 12 Rebiülevvel 1433), Kâinatın Efendisi, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (asm) dünyaya teşriflerinin yıldönümü. Bu an, dünya Müslümanlarınca kutlanan önemli bir vakit. Peygamberimizin (asm) dünyaya teşrifleri, ona inananlar bakımından çok önemli. Çünkü bir kudsî hadiste, Kâinatın Yaratıcısı olan Allah (cc) “Sen olmasaydın bu kâinatı yaratmazdım” diyor. Kâinatın, dolayısı ile hepimizin yaratılmasına vesile olan “Şefkat Peygamberi”ne ne kadar selâm ve salât getirsek yine de azdır.
Bu gece vesilesiyle bütün İslâm dünyasında yoğun bir kutlama ve merasimler yapılıyor. Tabiî ki onu en iyi anma şekli, en başta Kur’ân-ı Kerim olmak üzere; onun sözlerini, hadislerini okumak ve daha da önemlisi bunları hayatımıza tatbik etmeye çalışmaktır. Hayatımızı hadis-i şeriflerin tavsiyelerine göre tanzim edebildiğimiz ölçüde onu anmış ve onu anlamış oluruz.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (asm) hayatını ve onun insanlığa getirdiği ‘nur’u ve mesajı anlamak için Risâle-i Nur eserleri önemli bir kaynaktır. Peygamberimizin hayatını anlatan çok sayıda kitap vardır ve bunlardan istifade edilebilir. Ancak onun hayatını okurken ve öğrenirken, maddî unsurlardan ziyade, manevî şahsiyetini nazara almak icap eder.

Risâle-i Nur’da bu mesele şöyle izah edilir: “Binaenaleyh, tarihlerin naklettikleri Peygamberimiz (asm) bidâyet-i hayatına maddî, sathî, surî bir nazarla bakan bir adam, şahsiyet-i mâneviyesini idrak edemez. Ve derece-i kıymetine vasıl olamaz. Ancak bidâyet-i hayatına ve levâzım-ı beşeriyetine ve ahvâl-i zahiriyesine ince bir kışır, nazik bir kabuk nazarıyla bakılmalıdır ki, o kışır içerisinden, iki âlemin güneşi ve tûbâ gibi şecere-i Muhammediye (asm) çıkmıştır. Ve feyz-i İlâhiyle sulanmış ve fazl-ı Rabbâniyle tekâmül etmiştir. Binaenaleyh, Nebiy-yi Zîşanın (asm) mebde-i hayatına ait ahvâl-i suriyesinden zayıf birşey işitildiği zaman üstünde durmamalı; derhal başını kaldırıp etraf-ı âleme neşrettiği nurlara bakmalı.” (Mesnevî-i Nuriye, Hubâb, s. 74)

Şu da var ki, Peygamber Efendimiz’in (asm) hayatını anlatan kitapların bir kısmı, belki de çoğunluğu gençlere hitap eder şekilde hazırlanmamış. Onun hayatında elbette ‘savaş’ da var, ama hayatı sadece ‘savaş’tan ibaret değil ki. Oysa okullarda okutulan ‘din dersi’ ya da tarih kitaplarında ekseriyetle Peygamberimizin (asm) yaptığı ‘savaş’lara yer veriliyor ve güya bununla “İslâm tarihi” ve Hz. Peygamberimiz (asm) çocuklarımıza anlatılmış oluyor. Böyle bir yaklaşımla “Şefkat Peygamberi”ni anlatabilmek mümkün mü?

Okul ders kitaplarından başlayarak Hz. Peygamberimizi (asm) çocuklarımıza doğru şekilde anlatacak çalışmalar yapılması icap ediyor. Çocuklarımıza ve gençlere Kâinatın Efendisi’ni (asm) örnek gösterip sevdirebilirsek, en kârlı yatırımı yapmış oluruz. Bu noktada, gazetemizin ressamlarından Hayreddin Ekmen’in, “Peygamberimizin Hayatı” adlı çizgi roman kitabı önemli bir boşluğu dolduruyor. Üstelik bu çizgi roman sadece çocuklara değil, 7’den 70’e herkese hitap ediyor. Bu vesile ile “Mevlid Kandili”nin bütün insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimizden niyaz ederek, yazımızı onu anlatan bir ‘şiir’le bitirelim:

Allahümme salli ale’l-Mustafa
Bedii’l-Cemali ve bahri’l-vefa
Ve salli aleyhi kema yenbaği
Es-sadık Muhammed aleyhi’s-selâm

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*