Evliliğin Gizli Bahçesi

Önce kısa bir alıntı: “‘Kâmil insan’ yolunda öncelikli görevimiz, maddî-manevî açılardan sağlıklı bir hayat sürmektir. ‘Sağlıklı hayat’ta cinselliğin eğrisi doğrusu önem kazanıyor. Ve bunun için de ‘bilgilenmek’ gerek. Ortalık sağlıksız, hattâ zararlı bilgi kaynaklarıyla dolu. ‘Cinsellik’ gibi hayatın önemli bir yönünü doğru kaynaklardan öğrenmek şart. Sağlıklı ve doğru cinselliği öğrenmek için bu tür kaynaklar önemli.”

Siz aziz okuyucularımızın da takdir ve tasvip edeceğiniz, yukarıdaki bilgiler, yeni bir eserimizin “Takdim” yazısından.

Evet, Yeni Asya Neşriyat olarak bu hafta “farklı” bir kitap çalışmasıyla karşınızdayız: “Evliliğin Gizli Bahçesi…”

Dr. Nedim Mahiroğlu’nun kaleme aldığı kitap, 13,5 x 19,5 cm ebadında ve 152 sayfa. Ve işte kapak yazısı: “Eşler arası cinsel problemlerin çözümsüzlüğünde boşanmalar artıyor, aileler parçalanıyor. Ailedeki huzursuzluk da, toplumu huzursuz hâle getiriyor. Bu kitapta, cinselliğin biyolojik, psikolojik-duygusal, zihinsel ve ruhsal boyutları gözler önüne serildi. Eşlerin hayatını allak bullak eden cinsel olumsuzluklar ve giderme yolları anlatıldı. Eğer insanlık, cinsel ihtiyaçlarını evliliğin meşrû dairesinde karşılayabilirse, sonuç, huzurla dopdolu bir dünya olacaktır…”

Eser, “Mekân ve Günlük Hayat,” “Temizlik,” “Cinsel İlişki,” “Cinsel Mutsuzluk,” “Cinsel Hayatı Olumsuz Yönde Etkileyen Durumlar,” “Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar,” “Zina” ve “Cennet’te Cinsellik” başlıklı bölümlerden oluşuyor.

Anlaşılacağı üzere, “cinsellik” gibi hassas bir konuda asgarî ölçüde verilmesi gereken bütün hususlar işbu eserde bir bir aktarılıyor.

Yine “Takdim”de belirtildiği üzere, “eserde ‘cinsellik’ konusu, ‘doğru cinsellik’ bakış açısıyla işleniyor. İlmî ve dinî literatür referans alınarak, konu bütün olumlu ve olumsuz yönleriyle inceleniyor. Kapsamlı maddî-manevî boyutları olan insanoğlunun mahiyetindeki cinsel özelliğinin önemine değiniliyor. Cinselliğin ‘biyolojik, yani maddî,’ ‘psikolojik-duygusal,’ ‘zihinsel’ ve ‘ruhsal’ boyutları gözler önüne seriliyor. Sağlıklı cinselliğin şartları deşifre edilirken, cinsel hayatı olumsuz yönde etkileyen durumlar anlatılıyor. Kitabın önemli bir özelliği de, cinsel yolla bulaşan hastalıkların ve tedavi yollarının ayrı bir bölüm olarak sunulmuş olması. Ayrıca kitapta, sağlıklı toplumların yapısını bozan en büyük etkenlerden [biri olan] ‘zina,’ tahrip edici yönleriyle inceleniyor.”

Gerçi yazının girişindeki alıntıda “sağlıklı cinselliğin” önemine vurgu yapılıyor. Fakat biz yine de, “adı geçen eserin nasıl yayınlandığı”yla ilgili olarak yine ilgili yazıya, yani “Takdim”e dönüyoruz. Şöyle ki:

“‘Doğru İslâmiyet ve İslâmiyet’e lâyık doğruluk,’ asrın manevî doktorunun dâvâsını özetleyen prensiplerden biri olarak değerlendirilebilir.

“Yeni Asya Neşriyat olarak kuruluşumuzdan itibaren hep, ‘doğru yayıncılık’ yapmak azminde olduk; bâtılı tasvir etmeden, toplumumuza her sahada en doğru ve en güzel mesajları vermeye çalıştık. Şimdi de cinsellikle ilgili ‘Evliliğin Gizli Bahçesi’ adlı kitapla huzurunuzdayız…

“Üroloji Uzmanı Dr. Nedim Mahiroğlu, ‘Evliliğin Gizli Bahçesi’ isimli çalışmasını bize ulaştırdığında beğendik ve değerlendirmeye lâyık bulduk. Dosyayı çeşitli yaş ve kültür düzeyinde olan, her iki cinsten raportörlerimize okuttuk. Geri bildirim olarak ‘Olumlu ve evli çiftler için gerekli.’ değerlendirmelerini aldık.

“Raportörlerimizin de dikkat çektiği, dinî yönden toplumumuzda tartışmalı olan konuları Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan sorduk; o ölçülerle değerlendirdik. Dosyada geçen hadislerin kaynaklarını araştırdık. Yayına hazırlık sürecindeyse kitabı en iyi biçimde okuyucuya arz etmek için gereğini yaptık; tashih-redaksiyon, mizanpaj, kapak tasarımı, baskı ve cilt için azamî özen gösterdik…”

Konuyla ilgili Peygamberî (asm) öğretileri de ihtiva eden bu kitabı çok seveceksiniz!

 

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*