Gece okumaları

Ramazan bereketi adına…

İnsan, maddî manevî yönleriyle iki boyutlu olarak hayatiyeti devam eden ve Bediüzzaman’ın ifadesiyle “Arzuları ebede kadar uzanmış, ihtiyacatı her tarafa dağılmış” bir aziz mahlûk ünvanı konumundadır.

Mevcudiyetinin devam etmesi süreci kader denilen ilâhi bir programla O’nu yaradan Hâlık tarafından tanzime tabi tutulduğu da akıl, kalp, his, düşünce ve bir çok duygularla inanılarak kabul edilmiş bir gerçektir.

Onu halk edip yaradan Hâlık yaşadığı dünya atmosferinde, bütün ihtiyaçlarını birer İhsan-ı Şahane olarak eline veren Cenâb-ı Hak, ihsan ettiği sayısız nimetlerin yanı sıra “Oku” emriyle okuyarak, düşünmesi gereğini de O’na bahş etmiştir.

Bir ihtiyaç olarak insan hayatında çok önemli bir hususiyetle yer alan okumanın konumu doğru istikamette seyretmesi halinde insana maddî ve manevî çok değerler kazandıracağı tartışma götürmez bir gerçek olarak değerlendirilip kabullenilmelidir, diyoruz.

Mana âleminde her yönüyle gelişmiş ve “büyük insanlar” olarak tasvip edilen şahsiyetlerin hayatlarına nazar gezdirdiğimizde okumak, okuduğunu anlamak ve anladığını yaşamak yoluyla insanlığa örnek ve rehber şahsiyetler olarak görülmektedir.

Bu bağlamda, Bediüzzaman’ın hayatına nazar gerdirdiğimizde sürekli okumak ve yazmak yoluyla öne çıkan bir hayata Malikiyeti mevcuttur…

Kitap okumalarını da içine alan katıldığımız bir eğitim programında, eğitim yöneticisinin “Kitap okumanın en iyi vakti ne zamandır?” sualine mukabil, “Gece yarısı okumalarıdır.” olmuştur. Cevabımız katılımcıları her ne kadar şaşırtmış olsa da verdiğimiz örneklerle, yaptığımız değerlendirmeler sonucu teklifimizin tasvibe mazhar olması, gece okumalarının ehemmiyetini vurgulama da manidar görülmüştü.

Gece okumalarının insan ruhu üzerinde meydana getirdiği müsbet tesirleri desteklemesi açısından, verilecek örneklerin sayısı sayılamayacak kadar çoktur.

Katıldığımız programda Bediüzzaman Hazretlerinin bu hususta yaşadığı manidar hayatından aktardığımız bir anekdotla yazımızı noktalayalım isterseniz…

Yaşadığı nezih hayatı içinde gece okumalarına da oldukça önem veren Bediüzzaman’ın hayatı ve o kudsî hizmeti içinde yer alan talebelerinin anlattığına göre, Hazret-i Üstad sabah namazına iki saat kala uyanarak, teheccüd namazını eda ettikten sonra, Gece okumaları kapsamında Kur’ân ve ardından bu zaman itibariyle insan hayatında büyük bir ihtiyaç olan telif ettiği risalelerden okumak, yazmak ve edite etmek yoluyla gece okumalarıyla meşguliyeti sabah namazına kadar sürdürdüğü anlatılan hususlar arasında yer almaktadır.

Örnek bir hayat yaşantısının yansımaları günümüzde, bütün insanlığa rehber olmalıdır, diye düşünüyoruz.

Nice gece okumalarına mazhar olmak duâsıyla Allah’a emanet olunuz diyoruz…

Not: Mübarek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik eder hayırlara vesile olmasını dilerim.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*