Günümüz kadınını İslâmiyet kurtaracaktır!

İslâm, kadına anne, eş, babaanne, kızkardeş, hala, teyze, gelin, baldız, görümce, kuzen olarak değerini yüceltmiş, hak ve hürriyetlerini, görev ve sorumluluklarını en ince detaylarına kadar açıklamıştır.

İslâmın kadını lâyık olduğu mevkiye çıkaran diğer noktaları şöyle maddeleştirebiliriz:

1- İslâm, kadının üzerindeki “Cennet’ten kovduran” lânetini kaldırmıştır: İslâma göre, şeytan her ikisini birden aldatmıştır.

2- İslâm, dindarlık ve ibâdet açısından, erkek gibi ehil görmüş, ona göre mükâfat veya cezâ verileceği beyan edilmiştir.

3- İslâm, kız çocuklarının diri diri gömülmesini, horlanmasını, aşağılanmasını, kadının uğursuz sayılmasını yasaklamıştır.

4- İslâmiyet, erkeklerin, kadınlara büyük şefkat ve nezâket göstermesini istemiştir. Kur’ân’da, kadın ismini taşıyan “Nisa, Meryem” Sûreleri vardır.

5- İslâm kadını, anne, eş ve kız çocuğu olarak yüceltmiş. Ayrıca, ana olarak, kız olarak, kız kardeş olarak, eş olarak, hala olarak, teyze olarak, anneanne ve babaanne olarak bütün haklarla donatmıştır. Bunların âyet ve hadislerini sıralamak, bu köşenin münderecatını aşar. Bu hususlarda ciltlerle kitaplar yazılmış, tefsirler yapılmıştır.

6- İslâm, kadının ilim öğrenmesi için büyük tahşidatlar, teşvikler yapmıştır.

7- İslâm sınırsız evlenmeyi kaldırmış, zarûretler ve birçok ağır şartlar dahilinde dört ile sınırlandırmıştır.

8- İslâm, boşanma sistemini erkeğin keyfine bağlı bırakmamış, kadının haksız ve keyfi boşanma ile, zulm ile terk edilmesini engellemiştir.

9- İslâm kadına varis olma hakkını, anne, kız, eş, büyük, küçük, hatta anne karnında iken bile tanımıştır!

10- İslâm karı-koca haklarını tanzim etmiş, kadını bir eşya, metâ, hizmetçi ve köle olmaktan kurtarmıştır.

11- İslâm, kadını, küçük yaşta iken, yâni bülûğa ermeden önce, vesayetini velisine vermiştir. Himâye edilmesini temin etmiş. Kadının terbiye, eğitim, gözetme ve mallarına ihtimam edilmesini teminat altına almıştır.

12- İslâm, ibâdet, kuluk mevzuunda eşit tuttuğu gibi, dünyevî hükümlerde hak ve eşitlik sağlamıştır.

Başka hangi kültürde, sistemde, hukukta, en ince teferruatına kadar, kadın hakları böylesine sıralanmış, eğitim ve terbiyesine önem verilmiştir?

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*