Güzele talip olma

nejat-erenDünya meşgaleleriyle boğulan akıl, kalp, ruh ve his dünyamızdaki sıkıntılarımıza bir menfez açabilecek bazı önemli tesbitlerin ip uçlarını yakalamaya çalışalım.
Hayatı güzelleştirip, yaşanabilir yapan, tecrübe ve bilgi birikimlerinin bazılarına bir göz atalım. İlkönce Kâinatın Efendisine (asm) kulak verelim:

“Allah bu dini zâtı için özel olarak seçmiştir. Dininize ancak cömertlik ve güzel ahlâk yakışır. Dikkat edin, dindarlığınızı bu iki hasletle süsleyin.”

“Bütün güzellik ve faziletlerin kaynağı olan îmanın mü’mine kazandırdığı en önemli özelliklerden birisi ferasettir.”

“En güzel güzellik, güzel ahlâktır.”

“En güzel yol, ‘Ya güzellikle birlikte olmak, ya güzellikle ayrılmaktır.”

“Güzellik, hak sözü doğruca söylemektir. Kemâl ise dürüstçe güzel davranışlarda bulunmaktır.”

Ve asrın Bedisinin bu sahadaki ifadelerini görelim:

“Çirkin görünen şeyin yaratılışı, çirkin değildir, güzeldir. Aynı zamanda o gibi çirkinlerin yaratılışı, mehasini ikmal içindir. Öyleyse, çirkinin de bir nevi güzelliği vardır. (İşarat’ül-İ’caz, s. 73)

“Evet, herşey ya hakikaten güzeldir, ya bizzat güzeldir veya neticeleri îtibariyle güzeldir. (Tarihçe-i Hayat, s. 322)

Kubuh (çirkinlik) olmasaydı ve hüsünlerin (güzelliklerin) arasına girmeseydi, hüsnün gayr-ı mütenahi olan mertebeleri tezahür etmezdi. (İşarat’ül-İ’caz, s. 33)

“İmanın güzelliği, hakikatın güzelliği, nurun hüsnü, çiçeğin hüsnü, ruhun cemâli, suretin cemâli, şefkatin güzelliği, adaletin güzelliği, merhametin hüsnü, hikmetin hüsnü ayrı ayrı düşmüş. (Şuâlar, s. 124)

“Çok güzellikleri intaç veya izhar eden bir çirkinlik dahi dolayısıyla bir güzelliktir. Çok güzelliklerin görünmemesine ve gizlenmesine sebep olan bir çirkinliğin yok olması, görünmemesi, yalnız bir değil, belki müteaddit defa çirkindir. Çirkinin icadı çirkin değil, güzeldir. Kâfir, küfürle bütün kâinatın hukukuna bir tecavüz ve şerefini tahkir ettiğinden, ona Cehennem azabı vermek güzeldir. (Şuâlar, s. 54-55)

“Herşeyde, hattâ en çirkin görünen şeylerde, hakikî bir hüsün ciheti vardır. Evet kâinattaki herşey, her hâdise ya bizzât güzeldir, ona hüsn-ü bizzât denilir. Veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki, ona hüsn-ü bilgayr denilir. Bir kısım hâdiseler var ki, zâhirî çirkin, müşevveştir fakat o zâhirî perde altında gâyet parlak güzellikler ve intizâmlar var. Atmaca kuşunun serçelere tasliti, zâhiren rahmete uygun gelmez. Halbuki serçe kuşunun istidadı, o taslit ile inkişaf eder. (Sözler, s. 365-367)

“Güzelin güzelliğini arttıran, çirkinin çirkinliğidir.” (Mesnevî-i Nuriye, s. 334)

Bütün bunlara rağmen bunca yaşanan hadiseler var. Hayatın gerçekleri ve tecrübelerinden oluşan bazı tesbitlere bir bakalım.

İnsan kalitesini anlatan bir tesbit. 1- Devamlı şikâyetçi olmak. 2- Dedikodu yapmak.

Hayata anlam katan önemli bir tesbitte çözümsüz görünen problemler için: 1- Bakış açısını değiştirmek. 2- Karşındakinin yerine kendini koyabilmek, modern ifadesiyle “empati” yapabilmek.

Yanlış yapmayı engelleyecek tedbirler: 1- Şahıs ve olayları akıl ve kalp süzgecinden geçirmek. 2- Hak yememek.

Kişilerin konumunu belirleyen veya gözden düşüren bir tesbit: 1- Demagoji yapmak. 2- Kendini ağıra satmak, övmek, vazgeçilmez göstermek.

‘Nitelikli İnsan’ belirleyen bir karakter göstergesi: 1- İradeye hakim olmak. 2- Çevreyle ve hayatla uyumlu olmak.

“İnsana müsbet manada” ‘ekstra değer’ katan değerler: 1- Hitabet ve diksiyon. 2- İnanç ve sabır.

İnsanı günlük hayatta geri bırakıp zora sokan “iki şey”: 1- Kararsızlık. 2- Cesaretsizlik.

İnsanı kamçılayıcı ve üretici yapabilecek “iki özellik”: 1- Nitelikli çevre. 2- Biraz sıradışı ve özgüven verici davranış ve kararlılık.

Hayatı iyi okuma ve kavrama konusunda “iki önemli tesbit: 1- Dikkat ve müdakkik olma yeteneğini kullanmak. 2- Sevdiği işi yapmaya odaklanmak.

Başarmanın sırrı ve rehberi olabilecek. “iki şey”: 1- İşi ve mesleği gerçek “ustalardan” öğrenmek. 2- Kendini güncellemek!

Niyetin halisiyetine vurgu yapan “iki tesbit”: 1- Her işte tam safi bir “Niyet!” 2- Ruhî farkındalık.

Rutini bozup farklılığı öne çıkaran, kişiyi milyonlarca insandan ayıran özellikler: 1- Problemin değil, çözümün parçası olmak. 2- Hayata ve her şeye yeni, orijinal, farklı bir bakış açısıyla yaklaşabilmek.

İnsanı kemalattan ve gelişimden engelleyen “İki unsur”: 1- Aşırılık, mübalâğa, abartı ve ifrat. 2- Her şeyde bir felâket tellâllığına odaklanmış olmak.

Çözüme yönelik “İki önemli ve küçük şey”: 1- Tebessüm, gülümseme. 2- Sükût, susmak.

Kaybolunca değerler anlaşılan “iki önemli değer: 1- Anne! 2- Baba!

Asla geri alınamayacak “iki önemli sermaye”: 1- Geçen zaman. 2- Söylenen söz.

Ulaşmaya değer iki kıymet hazinesi: 1- Sevgi. 2- Bilgi.

Hayatın ve nefesin önemini hatırlatan bir tesbit: 1- Nefes alabilmek. 2- Nefes verebilmek.

Mutlu ve saadetli bir hayat geçirmek dilek ve temennisiyle.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*