Hakka vuslatın sene-i devriyesinde rahmet dilekleriyle

Kâinatın Efendisinin (asm) manevi varisi Bediüzzaman’ın Hakk’a yürüyüşünün sene-i devriyesinde rahmet ve dualarla anıyoruz.
Mümtaz ecdadı, kahraman talebeleriyle ruhu şâd makamları cennet olsun Âmin!

Zaman geçse de Bediüzzaman’ın davasının önemi ve kıymetini daha yakından hissediyor ve istikbale ümit ve şevkle bakıyoruz. Dünyayı kasıp kavuran Coronavirüs ve maneviyatları körelten dinsizlik cereyanlarına karşı tespit edip emanet bıraktığı tedavi ve çareler tazeliğini koruyor. Okuyup, okutarak sahip çıkma azmimiz artarak devam ediyor ve edecek inşaallah!

Çünkü O;

· Çağın değil, çağların hastalıklarının tedavisine adanan bir ömrün sahibi maddi ve manevi bir Tabib!

· Asra ve insanlara Kur’an’ın mesajlarını doğru yorumlayan bir Müfessir-i Kur’an!

· İnsaniyetin, nezafetin, nezaketin, maddi ve manevi temizliğin, safiyetin sembolü bir Nazif Ülema!

· İhlâsı her hizmetin öne çıkarması, onu izahı, tatbikatıyla, ülfeti, gafleti kırıp ezberleri bozan bir Lider!

· Doğruluğu, istikameti, sebatı, metaneti temsil ve tatbik eden sağlam ve sarsılmaz bir irade!

· Tutarlı, istikrarlı, istikametli, mert duruşuyla çelik bir karakter!

· Musibet, belâ, problem, dert, zor olay ve insanları, hakperest, müspet, yapıcı duruşuyla aşan bir örnek!

· Müspeti, çözümü, barışı, kardeşliği, medeni insan olma ve affetmeyi öne çıkan bir Müdebbir bir idareci!

· Dürüst, insanı insan yerine koyan tavır ve düşünce ufkuyla yaşamış farklı ve hakperest bir mütefekkir!

· Basiretli, mahir, ferasetli, medeni cesaret, pratik zekâlı ve iz ’anlı bir âlim!

· İnsaflı, vicdanlı, muhakemeli, merhametli, tutarlı, kucaklayıcı manevi bir baba!

· Sadakatli, metin, istikametli, şaşmaz ve şaşırmaz ilmiyle bir farklı imam!

· Gayreti, himmeti, müdakkikliği, manevi mizacı ve fıtratıyla örnek bir kahraman!

· Diktatör, gaddar, zalimlere karşı mert ve dik duruşuyla dirayetli ve sarsılmaz bir kumandan!

· Dalalet, cehalet, iman yoksunu münkirlere karşı, eğilmez bir baş davasından taviz vermeyen gerçek bir dava adamı!

· Egoist, nefisperest, enâniyetlilere karşı kaya gibi duran sarsılmaz, savrulmaz bir şahinşah!

· Alimlere, dindarlara, masumlara karşı şefkatli, merhametli bir yardımcı ve bilge kişi!

· Siyasilere, sosyologlara karşı faydalı ve etkili bir yol gösterici, uyarıcı gerçek bir rehber!

· Kalp, his ve gönül dünyalarına ufuk açan, unutulmaz, dirayetli ve şefkatli bir üstad!

· Ümmetin her türlü derdine çözüm getiren, yaraları tamir eden mütevazı ve samimi bir dost!

· İnsanlığın çıkmazlarına yol gösterensin bir maharetli eğitimci!

· İslâm’ı, Kur’anı, imanı, doğru anlayan, yaşayan, yorumlayan ve yaşatan hem bir Müderris, hem bir Ders arkadaşı!

· İslâm’a daveti, insanlığa tebliği en makul ve mükemmel yapan harika bir tebliğ edici!

· Sıdkı, şeffaflığı, istikameti, dostluğu, hasbiliği, diğerkâmlığı anlatan ve yaşayan bir istikamet kahramanı!

· Sünneti, şeair-i İslâmı yeniden ihya edip yaşayan ve yaşatan manevi bir Peygamber tebliğcisi!

· Peygamber davasını asrımıza taşıyıp İslâmi tebliğ ve tecdidi asra uygun hale getiren bir manevi varis!

· Risale-i Nur Külliyatıyla İslâm âleminin bütün hasat, kültür ve hazinesini asra taşıyan bir müceddid!

· Düşmanın kuyruğuna basmadan ve vurmadan, zekice hareket edip, gafleti dağıtıp ülfeti kıran bir ıslahatçı!

· Toplumu ve insanı harika tahlil edip, Adetullah ve fıtri kanunlara uyan ve yaşatan farklı bir sosyolog!

· İbadet ve takvada, bütün tarikatların hakikatlerini tarikat ehline de ders verip yaşayıp yaşatan halis bir Hoca!

· Kur’an’ı manasıyla, lafzıyla, hükümleriyle tatbik edip yaşayan ve yaşatan bir sahibüzzaman!

· Kur’an’la kâinatı okuyup okutturma metodunu insanlığa getiren bir üstad!

· Her türlü haksızlığa asla geçit vermeyen, hakkı haykıran metin kalpli bir çelik irade!

Üstadım, senin gibi bir dehayı kalem uzmanları, gönül erleri anlayıp anlatamamış. Kırık kalemim, nakıs aklım ve noksan hislerimle ancak bunları derleyebildim. Himmet ve manevi tasarruflara, İslâm dünyası ve insanlık muhtaçtır Üstadım.

Temiz ve kudsi davan ve eserlerin, insanlığa örnek olup ufuk açmaya, gönüllerde ma’kes bulmaya devam ediyor. Davada sebat kadim olma gayretindeyiz, Üstadım. Haşrin sabahında emanetine hıyanet etmeyerek Hakkın huzuruna gelmeyi ümit ediyor, Cenabı Hakkın mahcup etmemesin, niyaz ediyoruz.

Kabrin pürnur makamın cennet olsun aziz ve muazzez Üstadım.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*