Hastalar Risalesi kampanyası

Hastalar Risalesi’ni bilirsiniz.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin, toplumun her kesimine; hasta, ihtiyar, genç, hanımlar olmak üzere yazdığı risalelerden bir tanesidir bu. Gerçekten de, hastalara maddî şifanın yanında, manevî olarak en büyük şifayı sağlayan bir risaledir bu. Daha önceki “Hastalar Risalesi” ile alâkalı bir yazımızda ifade ettiğimiz “… Hastalık da, başlı başına bir nimettir anlayan için. Zaten Bediüzzaman Hazretleri, cemiyetin mühim bir kısmını teşkil eden hastalar için, bir şifa ve geçmiş olsun makamında yazdığı ‘Hastalar Risâlesi’nde bu hakikatlerin çoğunu anlatıp izah ediyor. Ben birçok arkadaşımıza ‘3 x 1’i tavsiye ediyorum. Yani nasıl ki doktorlar ilâçları günde üç defa birer ölçek veriyorsa, Hastalar Risâlesi’ni de hastalara aynen öyle ilâç dozu gibi günde en az üç defa birer deva gibi, okumak lâzım diyorum. Birçok hasta ziyaretine gittiğimizde, hastalara okuduğumuz bu risâle, onlar açısından çok ehemmiyetli neticelere sebebiyet veriyor…” Evet, hasta olan birçok şahıs, okuyarak manevî şifa bulduğu tecrübelerle sabit olan bu risaleyi, isterler ki, hastahane köşelerinde veya evlerinde yatan başka hastalar da okusun ve şifa bulsun.

İşte bu risaleyle alâkalı olarak Yeni Asya gazetesi bir müddettir, belki maliyetine, belki de maliyetinin altında bir fiyatla herkese ulaştırılması için bir kampanya başlatmıştı. Bunları hastalara, hastahanelere dağıtan birçok kardeşimiz çok güzel ve verimli neticeler alındığını söylemişti. Öyle ki, maddî olarak bazı hastaların ıztırabını dindiremeyen doktorlar dahi, hastalara bu risaleyi verip, o şekilde hastaların da, kendilerinin de rahat ettiklerini söylemişlerdi.

Bu meyanda, geçtiğimiz Pazartesi günü (29.4.2013) “Yeni Asya’dan Size” köşesinde Hastalar Risalesi ile alâkalı bir ilânat dikkatimizi çekti. Orada yazıya şöyle bir giriş yapılmıştı: “Hastalar Risalesi kampanyamız devam ederken, bir okuyucumuz bu çerçevede özel bir proje geliştirerek bize iletti. Buna göre, 60 bin adet Hastalar Risalesi’nin münhasıran hastanelerde tedavi gören hastalara dağıtılması öngörülüyor.” Tabiî bu yazının içinde ve devamından anladığımız kadarıyla bir şekilde, hastalara meccanen, yani ücretsiz olarak, altmış bin Hastalar Risalesi’nin dağıtılacağından bahsediliyor. Gerçekten bu çok mühim ve güzel bir şey. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Belki ileride yüz bini de bulacak böyle bir himmetin ve hizmetin, kampanyanın, gerçekten muhtaç olanlara dağıtılması çok mühim bir şey. Bunun için takip edilecek en güzel yol, bizce şöyle olmalıdır. Başta doktorlarımız olmak üzere, hastahanelerde vazife yapan kardeşlerimiz, hastaları tek tek ziyaret edip, bu risaleleri alıp, hastalara hem tanıtıp, hem de icabında bir iki deva okuyarak, hediye edebilirler. Keza, vakti müsait olan talebe, emekli v.s kardeşlerimiz de, aynı minval üzere, bu risâleleri hastalara tevdi ederlerse, hem çok güzel bir hizmet yapmış olurlar, hem de hasta ziyaretlerindeki sevabı alırlar. Yoksa “Nasıl olsa bu kitaplar bedava, her önümüze gelene dağıtalım” düşüncesi ile hareket etmek, istenilen neticeyi sağlamayabilir. Bunlara dikkat ederek, o risaleye gerçekten ihtiyaç hissedenlere ulaştırılması, bizce en güzel yoldur.

Bu münasebetle, bütün hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Hastalıklar vasıtasıyla günahlardan temizlenen hastalarımızın, manevî iklimde istikametlerini bozmadan hayat yolculuklarını tamamlamalarını niyaz ediyoruz.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*