Hastalar Risalesi: Sırlı bir yolculuk

Koronavirüsün tüm dünyada hızla yayıldığı ve ölümlere sebeb olduğu bugünlerde Bediüzzaman Hazretlerinin yazdığı Hastalar Risalesi Kur’an eczanesinden terkip edilmiş muhteşem bir iksir hükmünde!

MATERYALİZM HASTALIĞI

Maddeci anlayışın hüküm sürdüğü yaşadığımız modern zamanlarda musibetlere, hastalıklara, afetlere menfî bir anlam yüklenmekte, onlardaki manevî ve uhrevî boyutlar görmezlikten gelinmektedir.

Sözgelimi çağımızda hastalıkların çeşitleri ve tedavileri o kadar çeşitlidir ki, kısa bir zaman önce “gelir geçer” dediğimiz hastalıklar günümüzde ciddi hastalıklar sınıfına alınabilmektedir. İnsanlar korku ve endişe içinde kıvranmakta, hastalığı “bela ve ceza” olarak görmektedir. Zira hazırlıksızlardır.

Nasıl hazırlıklı olsunlar ki?

İlkokuldan başlayarak eğitimin her safhasında, tıp fakülteleri de dâhil olmak üzere hastalığın maddî sebepleri, korunma, tedavi yolları anlatılır. Hastalığın manevî ve uhrevî boyutları yok sayılır. Onlar için hastalık biyolojik-fizyolojik bir olaydır.

İlaç sektörü için hastalık milyarlarca doların döndüğü küresel bir kazanç kapısıdır.

İş dünyası için korkutucu bir iş gücü kaybı sebebidir.

YENİ BİR HAYAT MODELİ

Bediüzzaman Hazretleri böyle maddeci bir bakış açısından çok farklı bir ufukla yaklaşır hastalık konusuna. Telif ettiği Hastalar Risalesi’yle hastalıkların sırlı ve güzel dünyasını gözler önüne sererek, onların manevî ve uhrevî boyutlarını aktarır. Her hastalığın kişiye özel mesajlar taşıdığını, insanın bunlardaki sırları teslimiyet, tevekkül, sabır, şükürle tefekkür etmesi gerektiğini ifade eder.

Hayatta tesadüf yoktur. Her şey sayısız hikmet ve maslahatla donatılmıştır.  Hastalıklar Şafi-i Hakiki tarafından insana gönderilen bir hediye, bir ikaz, bir ihsandır.

Hastalıklar insanın ruh dünyasını ve kabiliyetlerini etkiler, inkişaf ettirir. Zira “Hayat musibetler, hastalıklarla tasaffi eder, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazife-i hayatiyesini yapar.” (Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar, 2. Lem’a, 2. Nükte)

Eser “yirmi beş deva”  üzerine yapılanmıştır. Hastalıklar karşısında çaresiz kalanlara, sabırsızlara, müzmin hastalara, hastalığını merakla endişelenip vesvese edenlere, ibadetlerinden geri kaldığını düşünenlere, hasta çocuğu olan ebeveynlere, hasta refakatçilerine ümit aşılayacak şekilde hastalığın manevî ve uhrevî yönlerini gösterir.

Böylelikle okuyucuyu, hastaları varlık âleminin hakikatini keşfedecek muhteşem bir yolculuğa çıkarır. Hastalığın insana cenneti kazandırabilecek İlâhî bir hediye olduğunu fark ettirir.

İşte Hastalar Risalesi hastalıkların manevî ve uhrevî âlemini bize tanıtan, fark ettiren muhteşem bir rehber, bir kılavuzdur.

HÜLASA

Corana 19 virüsünün tüm dünyaya hızla yayılıp can yaktığı bugünler Hastalar Risalesi’nin tam da okunma zamanları!

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*