Hayat boyu öğrenme ve Yeni Asya

Terakkinin kaynağı ilimdir. İnsanlar için kaçınılması gereken en büyük düşman cehalettir. Çünkü bütün terakki ve tekâmüllerin engeli, bütün tedennilerin kaynağı cehalettir. Kur’ân, yüzlerce âyet-i kerimesinde insanları dinî ve dünyevî ilimleri öğrenmeye teşvik eder. Bunlardan ikisini takdim edelim:

“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer Sûresi, 9)

“Eğer bilmiyorsanız, zikir (ilim) ehline sorun” (Nahl Sûresi , 43)

Peygamberimizin (asm) ilme teşvik eden pek çok hadis-i şerifi vardır; bu hadislerden biri de bugün modern ilimlerin “Hayat Boyu Öğrenme Modeli” diye bize sunduğu modelin temelidir. Bu hadis-i şerif, “Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz” şeklindedir.

Üstad diyor ki; “İslâmiyet, fünunun seyyidi ve mürşidi ve ulûm-u hakikiyenin reis ve pederidir.” O halde müsbet mânada çoğu ilim ve modelin kökünün İslâm’da bulunması mümkündür. ‘Bizim düşmanımız cehalet, zarûret, ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı san’at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz.’ Cihad kelimesinin Arapça’daki manası, “Fazla çalışma, güç ve kuvvetini sarf etme ve insanın nefsine hâkim olması. Dolayısıyla insan hayatı boyunca bu mücadelenin, bu gayretin bir parçasıdır.

Hayat boyu öğrenme, öğrenmenin okulla sınırlı kalmayacağına vurgu yapan son dönemlerin popüler kavramlarındandır. AB’nin eğitim alanında benimsediği bir yaklaşımdır. Hayat boyu öğrenme programları (LLP) adında birçok politika uygulanmaktadır.

Kısacası hayat boyu öğrenme doğum ile ölüm arasındaki bütün öğrenmelerdir. Öyle bir medya grubu var ki, var gücüyle hayat boyu öğrenmeye hizmet ediyor. Üstelik yayınlarıyla ahireti de hatırlatıyor.

‘Türkiye’nin bahtının miftahı eğitimdir’ demişti kıymetli bir ağabeyim; işte bu düsturu kendine rehber edinen bir yayınlar topluluğudur Yeni Asya.

Can Kardeş Dergisiyle çocuklara yönelen, Genç Yorum Dergisiyle gençlere ve kendini genç hissedenlere seslenen, Bizim Aile Dergisiyle de ebeveynlere, ailelere rehberlik eden, Köprü Dergisiyle de zihinlere, kalplere köprüler kuran bir medya organıdır.

Yeni Asya her gün âyet, hadis ve Kur’ân tefsiri yayınlayıp ahireti de hatırlatan güzide bir gazete olması hasebiyle “hatırlatıcı” bir gazete olmakla beraber haftalık eğitim sayfasıyla da eğitimci yönünü ispatlamaktadır. Halihazırda basımını yaptığı kitaplar da dikkat çekmektedir.

Evine kitap-dergi dolu “Yeni Asya” poşetiyle gelen babalar iyi adamlardır, evlerine Yeni Asya yayınları gelen evlâtlar da oldukça şanslı evlâtlardır.

Evet işimiz okumak, okumak, okumak. Okumaktan yorulunca kitab-ı kebiri kâinatı okumak.  “İnsanı ve kâinatı okumak için” hayat boyu kaynaklar veren Yeni Asya’ya tebrik ve daim olması duâlarıyla…

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*