Hayata istikametten anladığımız

“Said Halim Paşa’yı Bediüzzaman İle Anmak”1 başlıklı yazımızın sonundaki aşağıya aldığımız duâ cümlelerimiz, bu yazıyı kaleme almamıza sebep oldu.2

“Said Halim Paşa’yı, vefat yıldönümünün ardından, Üstadım ile hatırlarken hayatımda belki bir defacık muhtemel fırsatlar konusunda dikkatli olmayı ders çıkarıyorum. Muvazene ve muhakemeyi dikkatli yapmalıyım. Dünya bütün tantanası ile masum tekliflerle bile bizi yanıltmamalı. İman hizmetinin selâmeti için dünyayı terk eden, ona kalbini bağlamayan Üstadımın, dünyalığın zirvesine çıkmış ehl-i iman ve ehl-i ilim karşısında verdiği bu fiilî cevap, istikbale numune bir duruş olarak intikal etmiştir.”

Hayatımızın istikameti “ihdına’s-sırâte’l-müstakim”de saklı. Küllî iradenin kıyasla anlaşılması için numune nev’inden verilen cüz-i irademiz ile, özellikle Fatihayla en ihlâslı ve muhtevalı duâ niyetine yaptığımız talebimizde istikameti istemekteyiz. İfrat ve tefrit tuzağına düşmeden, vasata ulaştıran Sünnet-i Seniyyeyi pusula olarak tatbik etmek, istikametin omurgasını oluşturur. Bu esas üzerine her asırda yapılan tefsir ve yorumlar, o asır insanına bu esas ve aslın yenilenen takdimidir. Bu tekrarlanan takdimlerde asırların imamları, asrın ihtiyaçlarına göre uyguladıkları usûl ve prensipler ile hizmetlerini ve vazifelerini ifa ederler.

Ahirzaman asrının imamı Bediüzzaman’ın telif ettiği Risâle-i Nur, geçen her gün ve tâbi olan her Nur Talebesi ile, her kesimden okuyanı ile hayata verdiği istikamet tartışılmaz bir duruşla ortadadır.

Başka duruşların sarsıntılara uğradığı, deccal ve süfyan rüzgârlarına boyun eğdiği, eğildiği, tevil ve tefsirlerle zevahiri kurtarmak çabalarının olduğu vasatta bütünüyle Risâle-i Nur’un şahs-ı mânevisi, Nur Talebelerini temsil eden kişilik, yapı ve karakter bütün ihtişamı ile kutup yıldızı gibi orta yerdedir.

Toplumda nev zuhur eden her rüzgâr ve akım karşısında kararsız kalarak tereddüt geçirenlerin en yakınındaki Nur Talebesini takip ederek benzeri istikamet alması bizlere bu kanaatı veren vakıalar sayısızdır. Bunlar kendimizi medihten öte ve müstağni tesbitlerdir. Tahdis-i nimet kabilinden tarihe tesbittir. İhlâsın sırrını anlayan her Nur Talebesi başkalarının ihsan ve iltifatına değil Rabbinin rızasına talibdir, vesselâm. O halde hayatımıza istikamet niyeti ile Üstadın şu tesbitlerini pusula kabilinden dikkat etmemiz gerekir: “Hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem’a, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan büyük letâiflerini onda batırma.”3 nasihatına ilâve olarak İhlâs düsturlarının rehberliğinde hayatına rızay-ı İlâhî ile devam eder.  İstihrac ile istidrac ölçülerinde istikamet konusunda alacağımız dersleri de ihmal etmemek gerekecek. İstidraç, kulun kendine güvenerek imtihan için derece derece nimetlerin eksiltilmesi veya arttırılmasıdır. İstihraç her ne kadar bir istidlal ve çıkarım olsa da istikamet noktasında kendi istihracına güvenmek ise istikametten çıkmasına sebep olur. Bu iki hususda dikkatli olunmalıdır. Nefse itimad edilerek, kendi iktidarına dayanılarak alınan karar ve uygulamalar enaniyeti ve gururu okşar ve fazlalaştırır, istikametten çıkmasına sebep olur. Yaptığı çalışmalar, bulunduğu mütalâalar, verdiği nasihatlar nefsin şaha kalkmasına vesile oluyorsa istidraç tehlikeye gidiyor demektir. Bunun çaresi ise nefsin ıslâhı, kalbin nurlandırılmasıdır.4 Bunlar ise cemaat ile beraber olunarak, meşveretlerle muhafaza edilecek işlerdir. Meşveret her nev’î fikrin istikamet tornasıdır.

Sadakat ve teslimiyet istikametin destekcilerindendir. Maddî menfaat istikametin dinamitidir. Korku ve şöhret istikametin intiharıdır. Hakkı bulduktan sonra ehak için başka yollar aramak farkında olmadan istikametten kaymaktır. Haliliye mesleği istikamete yön verir.Tefâni ve uhuvvet istikametin törpüleridir, ayar çeker, rahatsız eden fazlalıkları alır. Sözün özü Kur’ân’ın en büyük caddesinde hayatımıza istikametimizi bulur ve muhafaza edebiliriz. Bu caddeye çıkan, cadde ile paralel olan sokaklarda olanları da istikamete çıkar niyeti ile fazla sıkmamak, kucaklayıcı olmak, istikametin kucaklayıcılığına giren husus olsa gerek.

Dipnotlar:
1.http://www.yeniasya.com.tr/yazi_detay.asp?id=9342
2- Kemal Kotan abimize bu yazının yazılmasına vesile olmasından dolayı teşekkür ve duâ ediyorum.
3- Nursî, Lem’alar / 330.
4- Nursî, Mesnevî-i Nuriye / 359.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*