Hayatın gaye ve meyvesine ait bazı tesbitler

altAffetmek büyük bir fedakârlık, af olunmak büyük bir mutluluktur

Aklıselimle hareket etmek fıtratın gereği, akıl nimetinin şükür belgesidir.

Âlem-i İslâmiyetin en büyük beklentilerinden birisi hakikî kardeşliği tesis etmektir.

Barış, alâka, ilgi ve irtibat İslâmiyetin ve insanlığın büyük beklentisi ve gayesidir.

Cenâb-ı Hakk’ın rızasını kazanmak en büyük bir hazine ve saadet kaynağıdır.

Doğruluk, samimiyet, saydamlık, adaletle hükmeden hukuk insanlığın itimat sigortasıdır.

“Dost! Dost!” diye çağıran Yunus ruhunu, bu asırda yaşatma arzusu insanlığın ortak bir değeridir.

“Ey İnsanlar!” diye emreden Sultanı Kâinatın (asm) dâvetine icabet gerçek bir kulluk görevidir.

Fıtrî, samimî, kalbî duâların gönül coğrafyalarına taşınması vicdanların buluşma noktasıdır.

Mü’minlerin, “Can Kardeş” olup, bir araya gelme arzusu, kalp, ruh ve hislerin dillenen sesidir.

Zaman, her anı ve hadiseyi bir fırsat bilip İman kardeşliğinin sıcaklığıyla kucaklaşma mevsimidir.

Karamsarlığı gönül coğrafyalarından kaldırıp, gülümseme ve tebessümü yüzlere nakşetmek gerek.

Güzellik, muhabbet ve müsbeti hayatın özüne ve akışına taşıyarak ümitleri yeşertmek lâzım.

Milyarı bulan insanlık ailesine yeni ve güzel ufuklar açıp fırsatları değerlendirme ve hizmet etme anıdır.

Hür olmakla birlikte, “Hakka” kul olmanın sorumluluğunu idrak etme zamanıdır.

İslâmın vazgeçilmezlerinden olan; ikram ve cömertliği sürdürme gayreti devam ettirilmelidir.

İnancın, geleneklerin, hoş alışkanlıkların sevinçle tekrarlanıp bizzat yaşatılması hayatî bir gerçektir.

İmana, insan hizmette küçük, büyük bütün hedeflere odaklanıp tembelliğe mahal vermemek gerek.

Aile, mahalle ve toplum hayatında, yardımlaşma, birlik ve kardeşliğin yeniden tesis yollarının ciddî araştırılması gerek.

Mutlu, insanca ve yaratanın emrettiği tarzda yaşama gaye ve rehberliğinin tesis edilmesine ihtiyaç var.

Fırsatları, kardeşlik ve “Hakka” hizmete kanalize edebilmenin yol ve tarzlarında kafa yormaya ihtiyaç var.

Fertlerin nefis muhasebesine olan ihtiyacı hissettirilip kendi iç âlemindeki hesaplaşmanın temin edilmesi gerek.

Mutlu yaşantı, doğru çizgiyi yakalayıp devam ettirebilme iksirinin inşa edilmesine ihtiyaç var.

Ruhu ulvîleştirmek, hissi şahlandırmak, duyguları coşturmak, kulluk çizgisinin idraki ve son nefese kadar manevî cihadın devam ettirilmesi için okuma ve tefekkürün tatbikinin sağlanması gerek.

“Sinirli geçirilen her dakikayla, mutlu geçirilebilecek bir altmış saniye kaybedilmiş olunur” tesbitini yapan William Somerset Maugham’un hedefinin çok iyi idrak edilmesi lâzım.

Şefkat, merhamet, tefekkür ve derinliğe götürecek hedefe kilitlenip idrak ve şuuru arttırmak lâzım.

“Üzmemek, üzülmemek, zulüm yapmamak, zulme maruz kalmamak!” düsturlarına uymak gerek.

Hayır, hasenat ve saadetle hemhal olup, manevî kazancı çoğaltma yollarını arttırmak lâzım.

Yeniden dostluk temelleri atma, var olanları pekiştirip kuvvetlendirme gayretinin ateşlenmesi lâzım.

Zorları, kolaylaştırma, olmazları olur etmenin çıkış yollarını birlikte bulmanın samimî ve hasbi gayreti içinde olmak dilek ve temennisiyle.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*