Her görünenin bir de görünmeyen tarafı vardır!

Bazı zamanlar olur ki, bazı renkleri dillendirmek bile farklı yorumlara sebep olur. 1982’de darbe anayasası oylamaya sunulurken, “evet“in rengi beyaz, “hayır“ın rengi mavi idi. Deniz ve gök maviliğini methetmek bile başına iş açabiliyordu.

Bazı tecellîlerin tesellîye ihtiyacı var. Zahiren şer görünen tecellîlerde bile küllî hayırlar olduğunu bilen bilir. Bilmeyenler ise tesellî edilmeli. Herkesin, ama bilhassa gençlerimizin teselliye çok ihtiyacı var.

Her meseleye tam bir teslimiyet ve tevekkül içinde yönelenleri, en başta Rabb-ı Rahim’leri tesellî eder.

Kur’ân tesellî eder. İşte misali:

“Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin için hayırlıdır ve olur ki, sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.“ (Bakara, 216.)

***

İnsan, maruz kaldığı sıkıntılı tecellîlere nefsinin isyan etmeyip itaat etmesi için duâ etmeli, hakkında hayırlısını dilemelidir. Peygamberimiz (asm) böyle sıkıntı içinde kalan kimseye duâ tavsiye buyurmuştur. Onu okumalı, Allah’a teslim olmalıyız.

Duâ şöyledir:

“Allah’ım, Senin ismine, malımı, dinimi ve nefsimi emanet ediyorum. Allah’ım, hükmüne beni razı kıl, kaderimde olanı bana mübarek kıl ki, te’hir ettiğinin acelesini, acele ettiğinin de te’hirini istemeyeyim. Nefsimin isyanını önle, teslimini sağla.”

Üstad Bedîüzzaman Saîd Nursî, bir mektubunda şöyle diyor:

“Evet kardeşlerim, Hz. İsa (as) İncil-i Şerifte demiş ki; ‘Ben gidiyorum, tâ size tesellîci gelsin.’ —Yani, Ahmed (asm) gelsin— demesiyle, Kur’ân’ın beşere gayet büyük bir neticesi, bir gayesi, bir hediyesi; tesellidir.

Evet; bu dehşetli kâinatın fırtınaları ve zevâl tahribatları içinde ve bu —boşluk— nihayetsiz fezâda, her şey ile alâkadar olan insan için hakikî tesellîyi ve istinad noktalarını, yalnız Kur’ân veriyor. En ziyade o tesellîye muhtaç bu zamandır.

Bu asırda, en ziyade kuvvetli bir surette o tesellîyi isbat eden ve gösteren Risâle-i Nur’dur, Çünkü; zulümât ve evhamın menbaı olan tabiatı, o delmiş, geçmiş, hakikat nuruna girmiş.“

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*