Her şey manen “Bismillah” der

Herbir inek, deve, koyun, keçi gibi mübârek hayvanlar “Bismillâh” der, rahmet feyzinden bir süt çeşmesi olur, rezzak nâmına bizlere en lâtif, en nazîf âb-ı hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar.”1

“Ehl-i hayvanlarda sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarından, kan ve fışkı arasından çıkan ve içenlerin boğazından kolayca geçen hâlis bir sütle sizi besleriz.”2

Her bir bostan, “Bismillâh” der, matbaha-i kudretten bir kazan olur ki, çeşit çeşit pek çok muhtelif leziz taamlar, içinde beraber pişiriliyor…”3

“Yeryüzünde biribirine komşu farklı toprak parçaları vardır. Orada üzüm bağları, ekinler, çatallı-çatalsız hurmalar, vardır ki, hepsi aynı suyla sulandığı halde, bir kısmının tadını, şeklini, rengini ve kokusunu diğerlerinden üstün kılarız. Aklını kullanan bir topluluk için bunda deliller vardır.”4

Mâdem herşey mânen, “Bismillâh” der, Allah nâmına Allah’ın ni’metlerini getirip bizlere veriyorlar.”5

“Yerde ve gökte herşey Allah’ı anar, fakat, insanlar onların tesbihlerini anlamazlar”6

Biz dahi, “Bismillâh” demeliyiz. Allah nâmına vermeliyiz. Allah nâmına almalıyız. Öyle ise, Allah nâmına vermeyen gàfil insanlardan almamalıyız.”7

Evet, o Mün’im-i Hakikî, bizden o kıymettar ni’metlere, mallara bedel istediği fiyat ise, üç şeydir: Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Başta “Bismillâh” zikirdir. Ahirde “Elhamdülillâh” şükürdür. Ortada, bu kıymettar hârika-i san’at olan ni’metler Ehad, Samed’in mu’cize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir.”8

“Beni zikredin ki, Ben de sizi rahmetimle anayım.”9

“Haberiniz olsun ki kalbler ancak Allah’ın zikriyle huzura kavuşur.”10

“Doğrusu münafıklar Allah’ı pek az zikrederler.” Mü’minlerin övgüye lâyık sıfatları, ayakta iken, otururken, yatarken daima Allah’ı zikrederler.”11

Dipnotlar:
1- Bediüzzaman, Sözler, s. 12.
2- Nahl Sûresi, 66.
3- Bediüzzaman, Sözler, s. 12.
4- Ra’d Suresi, 4.
5- Bediüzzaman, Sözler, s. 13.
6- İsrâ Sûresi, 44.
7- Bediüzzaman, Sözler, s. 13.
8- Bediüzzaman, Sözler, 13.
9- Bakara Sûresi, 152.
10- Ra’d Sûresi, 28.
11- Al-i İmran Sûresi, 191.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*