Hicretten vuslata

İslâm ve dünya tarihinin en büyük hadiselerinden olan 1442 Hicrî Yılın bütün insanlığa hayır getirmesini diliyorum. Bu büyük hadisenin manevî havası ve atmosferiyle kısa bir fikir turu yapmak istiyorum.

Hicret; bilindiği gibi, Hz. Muhammed (asm) ve ilk Müslümanlara yapılan dayanılmaz baskılar yüzünden Allah’ın emriyle; 20 Eylül 622 günü, Mekke’den Medine’ye göçün ismi, İslâm takviminin de başlangıcı kabul edilmiştir.

Hikmetlerle dolu “HİCRET”in çok mesaj ve dersleri vardır. Zahiri olanlar, batınî olanlar diye ayırabiliriz.

HİCRETİN ZAHİRE, GÖRÜNÜŞE BAKAN YÖNLERİ:

Hicret; zahiren, ayrılık, kopma, yürek yakan bir hicran, acı, hasret ve ıztıraptır!

Hicret; ihanet, küfür, inkâr, inat, direniş, hakaret ve zulme giden bir yola nokta koymanın sonucudur!

Hicret; husûmetin, cehaletin, kinin, adavetin, düşmanlığın hâkimiyetine karşı ağır bir faturanın bedelidir!

Hicret; ana, baba, yar, yaren, ev, bağ, sevgili, vatandan kopuş ve ayrılışın hazin hikâyesidir!

Hicret; ahiret için bütün dünya malı, makamı, saltanatını terk etme fedakârlık ve imtihanının bedelidir!

HİCRETİN BATINÎ, İÇE VE ASIL MAKSADA BAKAN YÖNLERİ:

Hicret; Kâinatın Efendisinin (asm), Hakk’a teslimiyeti, inkıyadı, kadere rızası ve dâvâsının tescilidir!

Hicret; bir manasıyla, yeni dostlara kavuşma, yeni bir başlangıç ve doğuşun müjdecisidir!

Hicret; bitmeyen baskı ve küfrü kendi karanlık dehlizlerine havale edip yeni ufuklara kanat açmaktır!

Hicret; Hz. Muhammed’in (asm) “âlâyı illiyende”, en yüce makamlarda bir kul ve nebi olduğunun nişanesidir!

Hicret; ümitsizlik zincirini kıran, sabrın, tecdidin, hakta sebatın, değişimin aslı ve esasıdır!

Hicret; “sıddıkıyet makamının” zirve kimliği Hz. Ebubekir’i (ra) insanlık tarihine kazınmış serlevhasıdır!

Hicret; fedakârlığın, zulme ve zalime karşı direnip dayanmanın, katlanıp, pes etmemenin tarihî vak’asıdır!

Hicret; hakperestlik ve adaletin en mükemmel temsilcisi Hz Peygamberin (asm) kâfirlere emanetlerini iade ederek verdiği anlamlı bir mesajın sebebi ve neticesi olan en harika bir asalet örneğidir!

Hicret; rahmetin, sabrın, rıza-i İlâhiye dayanıp kadere teslim olmanın fedakârlığıdır!

Hicret; kul ve resul olma sorumluluğunun, vakarının gereği ve neticesidir!

Hicret; birliğin, dirliğin, beraberliğin, Allah’a hakikî kul ve Resulullaha (asm) ittibanın en büyük nişanesidir!

Hicret; insanlığa örnek teşkil eden “Medine Sözleşmesiyle” ilk İslâm Devleti örneği, semavî din tabileriyle anlaşma ve gerektiği zaman ittifakın mebde-i ve başlangıcıdır!

Hicret; İslâmın özü ve hakikî sırrı olan “dâvet ve tebliğin” mekân değişikliği ve bir başka yoludur!

Hicret; inancın, küfrün direncine karşı kazandığı zaferin adıdır!

Hicret; Kur’ân’ın inzal olduğu mekândan, okunduğu mekâna intikalin hikâyesidir!

Hicret; Mübarek Mekke-i Mükerreme ile mukaddes Medine-i Münevvere’nin kardeş olmasının adıdır!

Hicret; mu’cizelerin dâvâya bağlantısının ilâhî şifrelerini saklayan bir kudsî serüvendir!

Hicret; örümceğin sadâkati, yılanın acımasız ve insafsızlığına karşı Mu’cize ve sıddıkıyetin tezahürüdür!

Hicret; “muhacir, Ensar” İslâm kardeşliğinin, dünyaya örnek fedakârlık ve feragat örneğidir!

Hicret; imanî hakikatlerden medenî gerçeklere dönen İlâhî vahyin ve İslâmın dönüm noktasıdır!

Hicret; Hz. Muhammed’in (asm) ceddi Hz. İbrâhim’in (as) yol, çizgi ve silsilesinin devamının adıdır!

Hicret; dünyayla alâkalı her şeyden geçip, manevî hayata bağlanma ve inanmanın kırıksız düz çizgisidir!

Hicret; asırların manevî mimarları; gavsların, aktapların, ulemaların, Sıddıkların, müfessirlerin, inkârcı ve zalimlere karşı verdikleri manevî cihadın adıdır.

Hicret; asrın manevî tabibi ve çilekeşi Bediüzzaman’ın sürgün gurbetlere karşı bu topraklarda yaşadığı ve hasretlerin manevî hizmete dönmüş büyük dâvânın gerçek yüzü ve şeref madalyasıdır vesselâm!

İnsan ve Müslüman olarak, şimdi bize düşen ise; günah, kin, haset, küsme, gıybet, itham gibi bütün olumsuzluklardan “hicret edip” hakikî kulluğu ve insanlığı yaşamak ve yaşatmak olmalıdır.

Bu vesileyle, başta can dostlarım olmak üzere; bütün İslâm Âleminin ve insanlık ailesinin Hicrî yılını tebrik ediyor, iman, İslâmiyet, huzur ve barış getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*