Hilmi Doğan Ağabey

“Nurlu Hatıralar” sahibi, nur ağabey Hilmi Doğan’la hukukumuz, 1970’li yıllarda, “hilm”ini aldığı Aziz Üstadımızın kaldığı mekânlardan olan Van’ın Erek Dağı eteklerinde başlamıştı. O yıllarda “Erek’ten uçurulan Kartal”a hitaben yazdığı, o duygu ve hakikat dolu şiirleriyle gönlümüzü nurlandırmıştı…

Aradan yıllar geçti…

Erek’ten Anadolu’ya vasıl olduğumuzda, Bursa’daki nur menzili vakfımızda karşılaşmış, o yılları tahattur etmiştik.

Nazik, olgun ve bir o kadar da nezih hâlet-i ruhiyesi içinde, nurun kudsî dairesinde ihlâs, sadakat ve istikamette sembol bir ağabeydi…

Umûmî sohbetlerde yaptığı dersler, dinleyenleri mest eder; anlattığı hatıralar geçmişin nurlu ikliminde seyrettirirdi muhataplarını…

Şark hatıralarını, hizmetle örülü hayatı içinde çok defa arzu etmiştim, kendi ağzından kaleme almayı. Fakat, ne fark eder, bir başka kardeşimiz buna mazhar oldu ve “Nurlu Hatıralar”nı bir buket halinde takdim etti bizlere.

Aziz Üstadımızın yıllarca kaldığı mübarek belde ve mekânlarla alâkalı yazdığı şiirler ve anlattığı hakikatler silsilesinden olan “Çam Dağı”nın uyandırdığı hisler ve Hilmi Ağabey’de doğan hilm ve hizmet aşkı gönüllerde hep nur buketi halinde yer etti.

Bizler, Hilmi Doğan Ağabeyi, Nurun kudsî hizmeti içinde, aziz Üstadımıza ve Nur’lara hizmet bağlamında hep örnek bir ağabey içinde gördük ve öyle de yâd edeceğiz…

Bursa’da çok sık olmasa da, her sohbete gelişinde, içinde ‘doğan’ ‘hilm’den şevk almak üzere yanına yaklaşır hali vaktini sorardık. O ise, her defasında “İyiyim elhamdülillah” diyerek, teslimiyetini ve Rabbinden razı oluşunu ifade ederdi.

Hizmet için kat edilen yollarda şevke medar olan ilhamları dilden dile söylenip dururken, o­nun aziz ruhuna fatihalara ve rahmetlere vesile olacağı muhakkaktır.

Nur ikliminden doğan hissiyâtı hizmet aşkına vesile olan ve hilmini Nurlardan ve Aziz Üstadımızdan alarak hizmet mektebine aksettiren nurlu ağabeye Cenâb-ı Hak’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemîl dilerim.

Benzer konuda makaleler:

1 Yorum

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*