Hizmet erleri

Image
Onlar, istikamettedirler.

Onlar, sadakattedirler.

Onlar, daima hizmettedirler.

Onlar, devamlı müsbettedirler.

Onlar, daima iyimser ve ümittedirler.

Onlar, sabırda ve îtidaldedirler.

 Onların sayıları çok değildir. Gösterişi sevmezler. Önlerde görünmezler. Ortalarda pek dolaşmazlar. Tehlikeyi iyi sezerler. Metin ve sebattadırlar. Dik dururlar. Tavizsizdirler. Sarsılmazlar. Kanmazlar, kandırmazlar. Mahfuz ve mazlûmdurlar. Çamur atmazlar, atana acırlar.

Aksiyon adamıdırlar. Hizmet erbâbıdırlar.

Şefkat ve merhametli olmak kadar, hakperest, muhâkemeli ve âdildirler.

Sorarlar, dinlerler, tahkik ederler, tahlil ederler, fikir teâtisinde bulunurlar ve “meşveret” ederler.

Ağızları değil, elleri, kalpleri, muhakemeleri, his ve ruhları, tahrip değil tamir için çalışır.

Anadolu’nun bahadır erlerinden bahsediyorum. Yani sizlerden. Nurun gönül sevdalılarından. Son iki haftayı beraber geçirdiğim can dostlarımdan!

Kayseri, Nevşehir, Ürgüp, Ankara-Pursaklar, Sincan, Fidan, Zonguldak, Kilimli, Ereğli, Bartın, Bahçecik, Karamürsel, Gölcük, Adapazarı, İzmit’in bahadır erlerinden bahsediyorum!

Dünyadaki ve ülkedeki bunca olumsuz, terör, nümayiş, anarşi, ekonomik krize rağmen “hizmet” diye yanıp tutuşan Nurun müştakları, sevgili dostlardan bahsediyorum.

Osmanlı’dan emanetleri, tarihî ve turistik harikalarıyla meşhur Nevşehir’deki müdakkik gözler ve samimî gönül sahibi olan muhteremler heyeti, değerli hizmetkârlar…

Selçuklunun mânevî sultanı Burhaneddin Hazretlerinin diyarı güzel Kayseri’deki hizmet erleri ve gençlerin dâvâya bağlılık ve sahiplenme ruhu…

Başşehir Ankara–Pursaklar semtinde ve çevresindeki hizmet ehlinin samimiyet ve içtenliği…

Peygamber sancaktarlarından sahabe Hz. Ebû Derdâ‘nın (ra) medfun bulunduğu Bartın’daki dostların dikkat, arzu ve iştiyakı…

“Kara Elmas” diyarının şirin ve güzel beldesi Kilimli’deki Nur hadimlerinin samimiyet ve hasbî hâli…

Demir-Çelik endüstrisinin ana merkezlerinden olan Zonguldak Ereğli’sindeki gönül dostlarının istikbale dönük plânları, dikkat, teennî ve tahkike dayanan halleri…

İzmit’in mütevazı ve şirin beldelerinden Bahçecik’teki hizmet erbabının coşku, gayret ve birlikteliği…

Muhafazakârlığıyla bilinen Adapazarı’ndaki dâvâ adamlarının rehberliğinde bulunan genç potansiyelin hayal gücü, dikkati, gayreti ve sadakati…

Türkiye’mizin en önemli ticaret, sanayi, teknoloji, endüstri ve ulaşım merkezlerinden olan İzmit’teki hizmet erbabının plân, program ve her meseledeki istişare ağırlıklı o güzel çalışmaları…

İşte bütün bunlar, Anadolu’nun bağrından çıkan en sistemli, büyük, sarsılmaz, sivilliği ve demokratlığı da içinde barındıran büyük bir dâvânın görüntüsü ve son fotoğrafıdır. Ve yüz sene önce “Mezarımıza uğrayınız… ‘Henîen leküm’ sedasını işiteceksiniz” diyen güçlü bir sesin ve nefesin tesbitidir. Zaman, onu ve dâvâsını doğrulayıp tasdik etmiştir.

Kabuk çatlamış, çekirdek filizden meyveye dönüşmüş. Ümitsizliğin yerini aşk, şevk, heyecan, plân, proje, program almış.

Yeni Asya misyonu, meslek ve meşrebinde olan “şahs-ı mânevî”, geçmişte olduğu gibi yine kaynağından aldığı şaşmaz prensiplerle, her konuda “istişare ve meşverete” dayanan tatbikat ve hizmet prensipleriyle istikametle dâvâsına sahip çıkıp yoluna devam ediyor Elhamdülillâh. Rabbimize sonsuz şükürler olsun.

İçinde bulunduğumuz bu “helâket-felâket asrında”, sarsılmadan, hak bildiği yolda hizmete katkıda bulunan herkese, bu değerli memleket sevdalılarına, gönül dostlarına, dâvâ adamlarına sonsuz saygı ve selâmlar… İhlâslı, sadakatli ve istikametli bir hayatı; can dostlarla birlikte paylaşmak ve devam ettirmek dilek ve temennisiyle…

Image 

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*