“Hoşgeldin mübarek Ramazan”

Gayri münteşir Emirdağ mektupları arasında, oradaki Nur Talebelerinden, ismi verilmeyen bir zatın yazdığı manzumeyi Hüsrev Altınbaşak, “Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri İstanbul’dan Emirdağı’na tekrar avdet etmişlerdir. Şimdi Emirdağ’da bulunuyorlar. Aşağıdaki manzumeyi Emirdağ talebelerinden bir zat Üstadımıza yazmış. Üstadımız Efendimiz de bize göndermiş. Biz de hem malûmat, hem tebrik olarak sizlere gönderiyoruz” şeklindeki kısa bir takdim yazısıyla diğer Nur Talebelerine iletmiş. Teberrüken:

“Olsun sana salâtü selâm ey Peygamber-i İzam
Gelmese idin cihana gelir mi idi bize Kur’an
Ey içi dışı nurlar dolu Furkan
Hoş geldin mübarek Ramazan
Emr-i Resul ile geldin, şahit oldun ey Eyyüb Sultan
Çok kumandanlar geldi, fethine olmadı ferman
Nihayet bahtiyar-ı tam oldu Fatih Sultan Mehmed Han
İşte size eş oldu bugün Bediüzzaman
Hoş geldin mübarek Ramazan
Bir devirde dalâlet, idare-i Süfyan
Ufuklar karardı, çağırıyor millet el-aman
Bekliyor dünya yepyeni bir nur-u iman
İşte Risale-i Nur fatih-i cihan
Hoş geldin mübarek Ramazan
Zulüm ile zulmet göklere ağdı
Bu güzel vatana çok musibetler yağdı
Bu koca kubbeler kapkara karardı
Tenvir etti üstad-ı a’zam Bediüzzaman
Hoş geldin mübarek Ramazan
Yediden yetmişe kadar nurlu kardeşleri var
Dünya için ne kavga, ne bir savaşları var
Ne bir kaynayan kazan, ne bir matbah, ne bir leziz aşları var
İçleri dışları nurlar taşıyan
Hoş geldin mübarek Ramazan
Talebenizin kapıkulu da olamaz bu abd-i âciz
Aşkınızla dolu kanı ve canı, ediliyor kalbi taciz
Üstad eyliyor niyaz leylü nehar yazsın da bir mektub nâçiz
Belki böyledir kabule nişan üstad-ı âlîşan

Hoş geldin mübarek Ramazan diye hem mübarek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik, hem kalbimizin sürurundan gelen süruru beyan, bu şekilde kaleme almak hatıra geldi. Aczimize, cehlimize, yarı kırık kalemimize bakmadan, afvınıza mağruren tahrir ü takdimine cür’et edildi. Kabulünü rica ederken, mübarek el ve ayaklarınızı kemal-i hürmetle öper, ömr ü âfiyetinize dualar ederek siz mübarek Üstadımızın dualarını ruh-u canımızla yalvarıyoruz efendim hazretleri.

“Çok kusurlu ve günahkâr, biçare talebeniz.”

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*