Hz. İsa’nın (as) kuş mucizesi ve robot teknolojisi

alt20. Sözün İkinci Makamı Peygamber mucizelerinin günümüzde keşfedilen bazı fenni ve teknolojik gelişmelere Kur’an’ın işaretlerinden bahseder. Peygamberlere verilen mucizelerin çok önemli keşiflere işaret ettiğini ifade ederek şöyle der:

“İşte, Kur’ân-ı Hakîm, enbiyaları, insanın cemaatlerine terakkiyât-ı mâneviye cihetinde birer pişdar ve imam gönderdiği gibi, yine insanların terakkiyât-ı maddiye suretinde dahi, o enbiyanın herbirisinin eline bazı harikalar verip yine o insanlara birer ustabaşı ve üstad etmiştir; onlara mutlak olarak ittibâa emrediyor. İşte, enbiyaların mânevî kemâlâtını bahsetmekle insanları onlardan istifadeye teşvik ettiği gibi, mu’cizatlarından bahis dahi, onların nazirelerine yetişmeye ve taklitlerini yapmaya bir teşviki işmam ediyor.”1

Ve yine mezkur bölümde mucizelerin nasıl teknik ve teknolojik gelişmelere işaret ettiğini bazı misallerle ispat edip izah eder. Ancak bu misaller sadece 20. Sözde izah edilen mucizelere ile sınırlı değildir. Çünkü orada izah edilen mucizeden çok daha fazla mucize vardır. Yine o mucizelerin bir çoğu da bazı keşiflere işaret etmektedir. Mesela 19 Mektupta ifade edilen ve Peygamberimize(asm) ait olan bir çok mucize de yine bazı mühim teknik gelişmelere işaret etmektedir.

Biz de bu noktada 20. Sözden yola çıkarak İsa Aleyhisselamın kuş mucizesi ile ilgili bazı hususlara dikkat çekmek istiyoruz. Nasıl ki Hz. İsa(as) tıp mucizesi ile bir çok hastalığın tedavisine işaret ettiği gibi, kuş mucizesi ile de günümüzde hızla gelişen robot teknolojisine işaret etmektedir.

Kuş mucizesi Al-İ İmran suresi 49. ayette şöyle ifade edilir:

“Allah onu İsrailoğullarına (şöyle diyecek) bir peygamber olarak gönderir: “Şüphesiz ki ben size Rabbinizden bir âyet (mucize, belge) getirdim: Size, kuş biçiminde çamurdan birşey yaparım da içine üflerim, Allah’ın izniyle o, kuş olur; anadan doğma körü ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah’ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyor ve neleri biriktiriyorsanız size haber veririm”.

Maide suresi 110. ayette yine benzer bir tanım vardır:

“Allah şöyle diyecektir: “Ey Meryemoğlu İsa! Sana ve annene olan nimetimi hatırla! Hani seni Rûhu’l-Kudüs (Cebrâil) ile desteklemiştim. Beşikteyken ve kemâle ermişken insanlarla konuşuyordun. Sana yazıyı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğretmiştim. İznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapmış ve ona üflemiştin, o da iznimle kuş olmuştu. Anadan doğma kör olanı ve alaca hastalığına yakalanmış kimseyi iznimle iyileştirmiştin. Ölüleri iznimle (hayata) çıkarmıştın. İsrailoğulları’na âyetlerle geldiğin ve onlardan inkâr edenlerin: “Bu ancak apaçık bir sihirdir” dedikleri zaman seni, onlardan korumuştum”.

İşte her iki ayette de geçen kuş mucizesi günümüzdeki robot teknolojisine işaret ediyor. Bu gün için en mühim teknolojilerden birisi robot teknolojisidir. Ve çok hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Öyle ki yakın bir gelecekte insanların çalıştığı bir çok sahada robotların istihdam edileceği gözüküyor. Hatta bu günlerde robotların gelecekte nasıl bir rol oynayacağı ve hangi iş kollarında daha etkili olacakları tartışılıyor. Belki de ev işlerimize kadar robotları kullanacağız. Robotların yapım tekniği ise aynı mucizede ifade edilen bir şekilde olmaktadır. Nasıl ki kuş mucizesinde çamurdan bir kuş modeli yapılıyor ve ona üflendiği zaman kuş canlanıp uçmaya başlıyor ise, aynı tarzda bilim insanları da yine bir robot modeli yapıp ona yazılım yükledikleri zaman adeta o cansız madde canlanıp hareket etmeye başlıyor. Bu noktada iki mühim husus göze çarpıyor. Birincisi robotun maddi yapısı, ikincisi ise robota yüklenen yazılım. Robotun istenen hareketi ve işlevi yerine getirmesi ise doğrudan yazılıma bağlı. Yani robota yüklenen yazılım, program ne kadar mükemmel ise robot da o derece iyi işlev görmektedir. Robotlarla birlikte geliştirilen yapay zeka da zaten tamamen yazılım üzerine kuruludur. Bu da bize işin aslının yazılımdan ve programdan ibaret olduğunu gösteriyor. Yine kuş mucizesine geri dönecek olursak, orada ifade edilen çamurdan kuş modeline üflenen şeyin de bir yazılım ve program olduğunu ifade edebiliriz. Yani “üfleme” tabiri, doğrudan “yazılım yükleme” şeklinde tarif edilebilir.

Zaten Al-i İmran suresinde, bu mucize “Size, kuş biçiminde çamurdan birşey yaparım da içine üflerim, Allah’ın izniyle o, kuş olur” tarzında lisan-ı İsa(as) ile ifade edilirken; Maide Suresinde ise, “İznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapmış ve ona üflemiştin, o da iznimle kuş olmuştu” tabiri ile bu fiil doğrudan Kudret-i İlahiyeye bağlanmış. Bu da bize Cenab-ı Hakkın Hz. Adem’e(as) ruh üflenmesi hadisesini hatırlatıyor. Bu noktada ise ruh ile ilgili mühim bir hakikat ortaya çıkıyor ki üzerinde ciddi bir şekilde zihin yorulması gerekiyor. Yani Adem babamıza üflenen ruh ilahi bir yazılım ve program yüklemesi; veya ilahi bir işletim sistemi miydi?

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*