Hz. Âdem’in (as) yaratılışı ve milliyet

Kur’ân ile onun ilk ve orijinal tefsiri Hadis-i Şeriflerde, “Hz. Âdem (as) ilk insan, insanlığın babası ve kendi nefsinden yaratılan Hz. Havva da insanlığın ilk annesidir” hükmü, yoruma meydan vermeyecek şekilde, apaçık nazara verilir.

Kâinatı yaratan Allah, Hz. Âdem’i (as) de topraktan, anasız-babasız halk ettiğini Kur’ân’da şöyle haber verir:

“Şüphesiz Allah katında (yaratılışları bakımından) İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir: Onu topraktan yarattı. Sonra ona ‘Ol’ dedi. O da hemen oluverdi.” (Al-i İmran Suresi, 59.)

Hz. Havva’yı da, (Allahu a’lem) Hz. Âdem’in (as) genetik yapısından yarattığına şu âyetlerin meâlleri delil olarak gösterilebilir:

“Ey insanlar sizi tek bir nefisten yaratan Allah’ı tanıyın!” (Nisâ Suresi, 1.)

“Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık…” (Tahrim Suresi, 6.)

Peygamberimiz (asm) Veda Hutbesi’nde de bu hakikati, net bir şekilde tüm insanlığa ilan etmiştir:

“Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır.”

“Sizi topraktan yaratması, O’nun delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olmuş, çoğalıp yayılıyorsunuz.” (Rûm Sûresi, 20.)

İnsanlar zaman geçtikçe çoğaldığına göre, geriye doğru gidildiğinde bir kişiden türediği aklın ve mantığın kabul ettiği hususlardandır. İnsan zürriyeti, yani bütün kavimler, milletler bu ikisinden türemiş ve çoğalmıştır. Aklî, mantıkî ve ilmî deliller de bunu göstermektedir.

İnsanlar tek bir nefisten (kişiden) çoğalmasına rağmen, farklı renk ve dillerde olmalarının hikmeti de şöyle açıklanır Kur’ân’da:

“Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da O’nun varlığı, birliği, kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır.” (Rûm Sûresi, 22.)

Bu hakikat, bir hadiste de, “Rabbiniz bir olduğu gibi, babalarınız, dininiz ve Peygamberiniz de birdir. Arabın Aceme [Arap olmayana], Acemin Araba üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızının siyaha, karanın kırmızıya üstünlüğü yoktur. Hiçbir milletin diğerine üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir” şeklinde nazara verilir. (İbni Neccar)

Bu ve benzeri onlarca naklî, yüzlerce aklî, mantıkî belge, Hz. Âdem’in (as) topraktan yaratılmış, insanların ondan çoğalmış kardeşler olduğunu gösteriyor.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*