İç içe imtihanlarda çare

Risale-i Nur’un devlet eli ile basımı kendi içinde imtihanları barındırıyor.

Bir kısmımız bu hareketin mevcut derin ve resmi anlayışın tekeli ve hâkimiyeti altına gireceği endişesini dile getirirken, diğer kısmımız Bediüzzaman’ın talebinin karşılanması olarak görüyor. Bu münakaşaların yapıldığı sosyal medyada gıybet, tarafgirlik, hakaret, adavet,  nifak, ayrılık, inat, haset gibi kırmızı hattı geçen alanlarda verilen imtihan kalpleri parçalıyor.

Referandum, genel ve mahalli seçimler arifesinde ve sonrasında yaşanılan imtihanda ihtilafın getirdiği gizli sıkıntılar kayganlaşan zeminde ayakların kaymasına sebep oluyor. Mevcut iktidara Külliyattan destek kaynaklı iddialara mukabil yine aynı kaynaktan fitne ve fesadın temsilcisi süfyanın son temsilciliğinin üstlenilerek veya üstlendirilerek sürdürüldüğü iddia ediliyor. Her iki yorum sahiplerinden bazılarının bu imtihandaki davranışları zaman zaman haddi aşarak uhuvveti zedeliyor.

Siyasal İslâm’ın ülke içerisindeki farklı cenahtaki iki temsilcisinin ciğerleri parçalayan ithamlara varıncaya kadarki tartışmalarda doğru davranışı gösteren istikamet imtihanı çok önemli. Kaldı ki bu kavganın kazananı olmaz, başkaları kazançlı çıkar.

İslâm âleminde estirilmek istenen rüzgâra önce ihtiyatlı daha sonra kapılarak siyasal alanda hizmet etme iddiasındakilerin kan ve darbeler arasındaki bocalama imtihanı onları denerken, çeşitli dualarla yardım, bizi sınamakta.

Resmin parçalarına takılıp kapılmadan bütünü üzerinde yorum yapma, çareleri sıralama, dünyanın ve hayatın faniliği ile esas imtihanın kabre imanlı girip girmeme olduğunu ikna edici usullerle tebliğ sınavı bizi beklerken aman Allah’ım, nelerle meşgulüz, hangi tuzaklarla oyalanmaktayız? Bu imtihanların içerisindeki kırmızıçizgileri aşarak bulunduğu gruba zarar veren kişi neyi dinliyor/dinlemiyor dersiniz? Neticeye odaklı hareket eden sebeplere, kulluk esaslı hareket eden Allah’a tapar.

Hadiste ahir zamanda nifak ve zındıka başına geçip, az bir kuvvetle insanların huzurunu bozarak, İslâm âlemini esaret altına alacak mühim şahıslara karşı kılıçla mukabele edilmemesi ısrarla bildirilir. Mücadele değil ancak manevi kılıç hükmündeki Kur’an nurları ile mücahede edilmelidir. Hadis-i Şerife muhalefet felakete davetiye çıkardı.

Ehl-i dalâletin kuvvetlerini birleştirerek saldırdığı zamanda ferdi mukavemet yerine şahs-ı manevinin tecellisi olan meşveretle hareket edilmelidir. Meşveret, Allah’ın emridir. Konuya muhatap ve uzman insanlardan mürekkep meşveret kararlarına teslimiyet, ayete itaati gerekli kılar. İstişarenin dışındaki konuşmalar fitne, gıybet ve dedikodudan öte değildir. Hizmet zannı ile ferdi görüşlerin meşveret haricinde dile getirilmesi; hem zarar vermek, hem de imtihan içerisindeki tuzaklara yakalanmaktır. Böylesi hadiselerin fazlasıyla yaşandığı zaman, metanetin korunarak şevkimizi bozmayıp, nihayetsiz fedakârlıkla ve meşverete itaati davet edici hareket etmek gerekir. Dünya hayatını ve içerisindeki hâkimiyet zevkini seve seve ahirete tercih etmeyi, bu zamanın dehşetli bir marazı bilip feda etmek gerekir. Muhtemel fitnelere meşveretle, ortak akıl ile kuvvet kazanıp istikamet bulmak ve bunu ubudiyetin bir başka şekli olarak uygulamak vazifemizdir, tek yolumuzdur. Unutulmamalıdır ki kişi imtihanını niyet, fikir ve davranışları ile verecektir.

Siyasileri takdir ve tenkit konusunda haddi aşmadan, istikrar ve istikametle hizmeti meşveretle anlayan sebatla yaşayan kullarından eylemesini Rabbimizden diliyoruz.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*