İçtimaî, siyasî meselelerde de müceddide müracaat

Muayene ve tedavi için uzman doktora; inşaatın planını çizdirmek için mühendise, dini bir bir mesele için müftü, fetva eminine; herhangi bir cihazı tamir ettirmek için yetkili servisine gideriz. Bu işlerimizi bizzat kendimiz yapmayız!

Şu halde, Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin bu zamandaki içtimai, siyasi ölçü, prensip, strateji ve hizmet tarzıyla metodlarını kendimiz belirleyemeyiz. Elbette o sahalarda uzman, ihtisas sahibi ve otorite olanlara müracaat etmeliyiz.

Risale-i Nur, bir müceddid olarak olarak müracaat edilecek en muhteşem, sağlam ve emin bir müracaat kaynağıdır. Zira, halen istikbalen “Risale-i Nur’da her müşkül/halledilir, her suale cevap verilir.” (Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat, s. 45.) Ve günümüz bütün meselelerini yenileme, tecdid etme vazifesi onundur, yetki onundur.

Her meselenin halli, her sualin cevabı olduğu gibi, “cemaat, meşveret, şahs-ı manevî, şura, meclis, hürriyet, meşrutiyet, demokrasi” veya “tek şahsa bağlı başkanlık, padişahlık, halifelik, krallık”la ilgili düşüncelerimizi günümüz en büyük bir müçtehidi, müceddidi ve mütefekkiri olduğuna inandığımız Bediüzzaman Said Nursî’nin eserleri olan Risale-i Nur’dan alıyoruz.

Bunu yaparken de, yine, şahıs, ferd olarak değil, günümüze taşıdığı Asr-ı Saadetteki “meşveret”le (katılımcılık ve ekseriyetin kararıyla) belirliyoruz her meselemizi.

Cemaat, meşveret, şahs-ı manevî, şura, meclis, parlamenter sistem mi, yoksa şahsa bağlı başkanlık sistemi mi meselesini Risale-i Nur perspektifinde, istişare ile belirleriz.

Dolayısıyla, “ilmi, hukuki, demokratik altyapısı” oluşturulmamış, “kontrolsüz, sorgulama mekanizmaları ve sorumlulukları ve şeffaf olmayan gücün tek kişi, şahsa verilmiş, bağlanmış” sisteme-adı ne olursa olsun, itirazımız vardır. Bunun gerekçelerini de Bediüzzaman Said Nursî’nin te’lif ettiği ispat ve izaha dayalı çağdaş tefsiri Risale-i Nur’dan bir bir gösteriyoruz.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*