İhlas Risalesindeki sırlar

altİslâmiyetin en önemli, en temel, en büyük, en ciddi, en vazgeçilmez ve en esaslı sırrının İHLÂS olduğunu bu asrın insanlarına ve Müslümanlarına en mükemmel anlatan, izah eden, kayda geçip hayatında tatbik eden Hz Bediüzzamandır. Ondört Ciltlik Külliyat, yüz otuz beş parça eserinin tamamı olan on bin sayfa içersinde yalnızca İHLÂS Risalesi için “Bu lem’a lâakal (en azından)  her onbeş günde bir defa okunmalıdır!” ikazını koymuştur. Bu eserin sonuna da:  “Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, bu zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olabilir.” İhtar ve tespitini kaydetmiştir.

Elhamdülillah bu fakirde tam onbir senedir her onbeş günde bir elhamdülillah İHLÂS risalesini hiç kesintiye uğratmadan ve atlamadan okuyorum ve her okuyuşta da mutlaka yeni bir mananın açıldığını hayret, ibretle ve zevkle yaşıyorum. Rabbime binler şükürler olsun.

Zaman zaman da bu yeni fikri açılımları kayda geçirmeye gayret ediyorum. Bu tarz çalışmalardan birkaçını siz değerli dostlarla paylaşmak istiyorum. Tevafuk olan son çalışmadan başlayalım. Tam bir ay önce 9 Nisan tarihinde akşamdan başlayıp sabah namaz vaktine ve ötesine kadar kesintisiz gece boyu yaptığım çalışma tam bir tevafuk ve inayeti İlâhiye şeklinde tecelli etti elhamdülillâh. Şöyle ki:

İHLÂS Risalesinde: Dokuz ayet, Bir hafisi Şerif, bir de dua vardı. Toplam sayıyla 11 adet. Ayet+ hadis+ dua: 1+1+1= 111 sırrına işaret ediyor kanaatim geldi. 178 adet müstakil cümle vardı. Bunun da sayısal toplamı: 16 ederek bu risalede geçen; “hakikî sırr-ı ihlâs ile, on altı fedakâr kardeşlerin kıymet ve kuvvet-i mâneviyesi dört binden geçtiğine,  pek çok vukuat-ı tarihiye şehadet ediyor.”   Cümlesindeki hakikate işaret ettiği fikrine vardım.  Bununla da yetinmedim. Bu risaledeki kelime sayısını bulayım diye bütün İHLÂS risalesini kelimelere ayırdım. Burada da 4441 kelime olduğunu hayretle gördüm. Çünkü yine İHLÂS Risalesinde: “Eğer sırr-ı uhuvvet ve ittihad-ı maksat ve ittifak-ı vazife ile tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza verseler, o vakit dört bin dört yüz kırk dört kuvvetinde ve kıymetinde olduğu gibi, hakikî sırr-ı ihlâs ile, on altı fedakâr kardeşlerin kıymet ve kuvvet-i mâneviyesi dört binden geçtiğine, pek çok vukuat-ı tarihiye şehadet ediyor.” İfadesi vardı.

İHLÂS Risalesinde İHLÂS’ın on iki farklı tespit ve tasvirini de keşfetmiş oldum. İşte İHLÂSIN bu özel tanımı ve tespitleri:

1.      İhlası etem. (1)

2.      Hakikati ihlas. (1)

3.      İhlası tamme.  (1)

4.      İhlasın SIRRI. (1.)

5.      ihlası KIRMAK. (3)

6.      İhlas Kuvveti. (1.)

7.      İhlası kazanmak. (6)

8.      Samimi ihlas. (2)

9.      SIRRI ihlas. (7)

10.  Tam ihlas. (1)

11.  İHLAS-I TAM. (1)

12.  İhlası zedelemek. (3)

Külliyatta dikkatimi çeken, araştırma için kayda aldığım bir başka konu da: Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin birçok konuda ileri sürdüğü dava ve iddialarında, konuyu ispatlamak ve açıklık getirmek için peş peşe deliller sürdüğü konusuna odaklanmamdı. Her konuda bu delillendirmek vardı. Ama kahir ekseriyetle, en az dört, bazan da sekiz, on, on beşlere kadar uzayan delil getirmeler devam ediyordu. Son yıllarda bunlara odaklanmıştım. Bunu düşünüyor yakın dostlarımla da paylaşıyordum. 9 Nisan gecesi bu konuya da; İHLÂS Risalesinden başlamak nasip olması çok manidardı. Bu konudaki netice aşağıdaki şekilde çıktı:  İHLÂS Risalesinin bütününde konuyu destekleyen ve delillendiren bahisler aşağıdaki gibiydi.

2 li maddeler: 1 adet,

3 lü, maddeler: 6 adet,

4 lü, maddeler: 11 adet,

5 li maddeler: 6 adet,

6 li maddeler: 4 adet,

7 li, maddeler: 1 adet,

8 li maddeler: 2 adet,

9 lu, maddeler: 5 adet,

10 lu, maddeler: 3 adet,

11 li maddeler: 3 adet,

12 li, maddeler: 5 adet,

13 li, maddeler: 3 adet,

15 li maddeler: 1 adet,

17 li maddeler: 1 adet,

19 lu maddeler: 1 adet,

20 li maddeler: 1 adet,

22 li maddeler: 1 adet,

24 lü maddeler: 2 adet,

Bunlara birkaç örnek:

 

İşte, bahsi geçen yerler ve ilginç örnekler:

BİZLER: 4 lü, maddelere örnek:

1.      Gayet az

2.      Zayıf

3.      Fakir

4.      Kuvvetsiz olduğumuz halde,

***********************************************************

1.      Gayet ağır

2.      Büyük

3.      umumî

4.      kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur’âniye omuzumuza ihsan-ı İlâhî tarafından konulmuş.

SAADET-İ EBEDİYE ZARARINA, 7 li, maddelere örnek:

1.      Mânâsız,

2.      Lüzumsuz,

3.      Zararlı,

4.      Kederli,

5.      Hodfuruşâne,

6.      Sakîl,

7.      Riyâkârâne

AMELİNİZDE RIZA-YI İLÂHÎ OLMALI. 12 li, maddelere örnek:

1.      Eğer O razı olsa,

2.      Bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.

3.      Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok.

4.      O razı olduktan ve kabul ettikten sonra,

5.      İsterse

6.      Hikmeti iktiza ederse,

7.      Sizler istemek talebinde olmadığınız halde,

8.      Halklara da kabul ettirir,

9.      Onları da razı eder.

10.  Onun için, bu hizmette,

11.  Doğrudan doğruya,

12.  Yalnız Cenâb-ı Hakkın rızasını esas maksat yapmak gerektir.

İKİNCİ DÜSTURUNUZ    13 lü, maddelere örnek:

Bu hizmet-i Kur’âniyede bulunan kardeşlerinizi:

1.      Tenkit etmemek

2.      Onların üstünde faziletfuruşluk nev’inden gıpta damarını tahrik etmemektir.

3.      Çünkü nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez,

4.      Bir gözü bir gözünü tenkit etmez,

5.      Dili kulağına itiraz etmez,

6.      Kalb ruhun ayıbını görmez.

7.      Belki birbirinin noksanını ikmal eder,

8.      Kusurunu örter,

9.      İhtiyacına yardım eder,

10.  Vazifesine muavenet eder.

11.  Yoksa o vücud-u insanın hayatı söner,

12.  Ruhu kaçar,

13.  Cismi de dağılır.

EVET, KUVVET HAKTA VE İHLÂSTA OLDUĞUNA BİR DELİL, ŞU HİZMETİMİZDİR. 22 li, maddelere örnek:

1.      Bu hizmetimizde bir parça ihlâs,

2.      Bu dâvâyı ispat eder

3.      Kendi kendine delil olur. Çünkü

4.      Yirmi seneden fazla

5.      Kendi memleketimde

6.      İstanbul’da ettiğimiz hizmet-i ilmiye

7.      Ve diniyeye mukabil,

8.      Burada, yedi sekiz senede

9.      Yüz derece fazla edildi.

10.  Hâlbuki

11.  Kendi memleketimde

12.  İstanbul’da, burada benimle çalışan kardeşlerimden yüz,

13.  Belki bin derece fazla yardımcılarım varken,

14.  Burada ben yalnız,

15.  Kimsesiz,

16.  Garip,

17.  Yarım ümmî;

18.  İnsafsız memurların tarassudat

19.  Tazyikatları altında,

20.  Yedi sekiz sene sizinle ettiğim hizmet,

21.  Yüz derece eski hizmetten fazla muvaffakiyeti gösteren mânevî kuvvet,

22.  Sizlerdeki ihlâstan geldiğine katiyen şüphem kalmadı.

Buna benzer daha çok çarpıcı konular var. Onları da ileride müsait zamanlarda birlikte paylaşmak ümit ve temennisiyle.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*