İhlas Risalesi’ni okurken

“Bu Lem’a lâakal her on beş günde bir defa okunmalı.” (Lem’alar, s.274) Risale-i Nur külliyatı içerisinde gün sayısı belirtilerek okunması tavsiye edilen tek risale, İhlâs risalesidir.

Bu durum haklı olarak merak uyandırdığından talebelerinden Molla Hamid Ekinci Ağabey tarafından da on beş günün sebebi şu şekilde sorulur: “Efendim! İhlas Risalesi’nin on beş günde bir defa okunmasını emretmişsiniz. Bu ihlâs dua değil, salavat değil… On beş günde bir defa okunmasının hikmeti nedir? Üstad: Kardeşim mümkünse her gün okuyun. Bütün ibadetlerin başı, mayesi ihlâstır.”

Her gün cep telefonlarımızı şarj ettiğimiz gibi ihlâs bataryamızı da mütemadiyen doldurmamız gerektiği anlaşılıyor. On beş gün bir üst limittir. Yani en ihlâslı nurcu olsak bile on beş gün zarfında bir defa da olsa okumalı, on altıncı güne sarkmamalıyız.

Bu rakam tesadüf eseri telaffuz edilmiş olamaz. Yalnız şu kadarını ifade etmemiz gerekir ki imanı hakikatlerin bir sınırı yoktur. Onun için ne kadar bu hakikatlerle meşgul olsak o kadar kârdır. Üstelik her okuyuşta farklı bir feyiz, bilgi de elde edebiliriz.

Bu feyiz, bereket ve bilgiyi elde etmenin en kestirme metodunu Üstadımız şu şekilde izah eder: “Sizler, ara sıra İhlâs ve İktisat Lem’alarını ve bazen Hücumat-ı Sitte Risalesini mâbeyninizde beraber okumalısınız.” (Kastamonu Lâhikası, s.231)

Üç kardeş Risalenin belirli periyotlarla okunması gerektiğini “ara sıra, bazen” kelimeleriyle anlıyoruz. İhlâs Risalesi’nin ara sıra’sının laakal on beş gün olduğunu da biliyoruz. Dikkat edilmesi gereken husus son üç kelime olan “mabeyninizde beraber okumalısınız” ifadesidir.

Her Risale ferdi olarak ve tertil üzerine okunmalı. Ancak mezkûr üç risalenin ayrıca birlikte okunması gerektiğini anlıyoruz. “Mabeyn” aranızda demektir. Aranızda denildiğine göre birden fazla kişinin yani şahs-ı manevinin kastedildiği anlaşılıyor.

İfade açık olmasına rağmen üstadımız mevzunun ehemmiyetine binaen ayrıca “Beraber” diyerek daha da pekiştiriyor. Cemaatle okumaya daha güçlü bir vurgu yapıyor.

Dikkat edilirse “Okumalısınız” çok net ve keskin bir ifade. Malumunuz Türkçe de –meli, -malı ekleri zorunluluk bildirir. Bu zorunluluk ifadesinin konunun ehemmiyetini göstermesinin yanı sıra cemaate yaptığı vurguyu da müşahede ediyoruz.

Görüldüğü üzere ihlâsın kazanılmasında ve muhafazasında İhlâs Risalesi’nin şahs-ı manevi şeklinde okumanın, müzakere etmenin ehemmiyeti büyük.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*