İlim ya da umudu yeşertmek

En son hangi kitabı okudunuz dostlar?

Çok okuduğum için bu soruyu soruyor değilim.

Amacım bilgiçlik taslamak değil; bir nefis muhasebesine, karanlığa bir mum yakılmasına vesile olmak.

Biliyoruz ki dünyaya gelen diğer canlılar kısa sürede hayata intibak ediyor. İnsanoğlunun ise her şeyi öğrenmesi gerekiyor. Öyle ki ‘beşikten mezara kadar ilim’ öğrenmeye ihtiyacı var.

“İnsan bu âleme ilim ve duâ vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Mahiyet ve istidad itibariyle her şey ilme bağlıdır. Elbette nev’-i beşer, âhir vakitte ulûm ve fünuna dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ilmin eline geçecektir.”

Kitabımız ‘OKU’ diye başlar, Peygamberimiz (asm) ‘Dünyayı da, ahireti de; her ikisini de, isteyenin ilme sarılması’ gerektiğini tavsiye eder.

Bu konuda sanırım her mü’min mutabıktır.

Madem öyle, şimdi ‘çalıştığımız yerden’ soralım!

SORU/YORUM

Kitabı ‘oku’ diyen bir dinin mensupları cahil olabilir mi?

Bir dönem cahil olduğunu kabul etsek bile ömür boyu cahil kalabilir mi?

Nerede olursa olsun –velev Çin’de bile olsa– ilme kayıtsız kalabilir mi?

Madem ‘ilim öğrenmek kadın-erkek her Müslümana farz’ ise hali hazırdaki cehaletimiz neyin nesi?

Madem ahir zamanda insanlık ilim ve fenlere ‘dökülecek’ –ki dökülmüş- dünya çapında kaç üniversitemiz, kaç ilim adamımız var?

İlim adına en son yaptığımız ‘keşfimiz’ nedir? İlim camiasında ki durumumuz, konumumuz, karnemiz nasıl? ‘İnsaniyet-i suğra’ olan fünuna, teknolojiye katkımız ne kadar?

Ferdî olarak ilim için ne çaba gösteriyoruz?

En son hangi kitabı bitirdik!

Ne kadar okuyor, ne kadar çalışıyoruz?

ÜMİTSİZLİK, HER ŞEYİ ÖLDÜREN BİR ZEHİRDİR

Yukarıda ifade ettiğim gibi maksadımız, ümitsizliğe düşürmek değil; nefis muhasebesi. Sadece meselenin önemine dikkat çekmek niyetindeyiz. Gece gündüz çalışan, azim gayretle ilme katkıda bulunanları tenzih eder, takdir ve teşekkürlerimizi sunarız. Hasta olduğumuzu kabul edersek hekim ve çare ararız. Bilmediğimizi kabul edersek ilme sarılırız.

Yoksa ‘biz zaten cahiliz, biz adam olamayız’ diyenleri haklı çıkarıp, ümitsizliğe düşürmek değil maksat.

Çünkü asrın başında Şam Emeviye Camii’nde tesbit edildiği üzere ‘yeis mani-i herkemaldir’, ümitsizlik her gelişmeyi durduran, her ışığı söndüren, her güzelliği öldüren korkunç bir zehirdir. Çaresi ise ‘EL EMEL’dir.

UMUDU YEŞERTMEK YA DA YEŞİL TUTMAK

İnancımız gereği Allah’tan (cc) ümit kesemeyiz, ümitsiz olamayız.

Bir musîbetle karşı karşıya kaldığımızda biliriz ki imtihan dünyasındayız. Zalimlerin de, mazlûmların da kalplerini ve yaptıklarını Allah (cc) bilir. Her şeyin ve her hadisenin dizgini O’nun elindedir. O ‘yazın ortasında kışı, kışın ortasında yazı’ yaratabilir. En güçlü gözüken Nemrut’u küçük bir mahlûku ile öldürebilir. Çünkü O herkesten ve her şeyden daha güçlüdür. Ve O “Hiç kimseye çekemeyeceğinden fazlasını yüklemez.” ‘Kendisine bir adım yaklaşana ise, O on adım yaklaşır.’

Öyleyse her hal ve şartta ümitsizliğe düşmeyeceğiz, Yaradan’dan başka kimseden korkmayacağız. Asrımızın Minaresinin başında “Ümitvâr olunuz” diye haykıran ‘her soruya cevap verip soru sormayan, her müşkülü halleden’ ümit çağlayanına, şefkat kahramanına kulak vereceğiz.

Öyleyse taze ‘Bismillah’.

HAYIRLI İŞLERDE ACELE EDİNİZ

‘Biz hemenciyiz kardeşim’ diyen Zübeyir Gündüzalp’i rahmetle anarak, ‘Hayırlı işlerde acele ediniz’ diye buyuran Efendimiz’e (asm.) salât ve selâm ederek vazife başına, kitap başına…

‘Ben ne yapabilirim ki’ demeden, ilim için hiçbir fedakârlıktan kaçmadan, şevkle, azimle, ümitle cehalet karanlığına bir mum yakmak için taze bismillah..

Çünkü ömrümüz, nefesimiz sayılıdır.

Çünkü zerre kadar bile olsa her yaptığımızın hesabını vereceğiz.

Çünkü “insana çalıştığından başkası yoktur.”

M.Said Zeki

Benzer konuda makaleler:

1 Yorum

 1. “Ilmin dışında kalanlar helak oldu”

  Hakikatini de apaçık şekilde asrımız dünyasında görmek mümkün..

  Elbette ki burda peki O ilim dairesi içinde kimler var diye soracak olursak,
  Hayatıyla ilmin izzetini taşıma kahramanlığını gösterenler diyebiliriz..

  Hasılı
  kalpte olmalı o ilim..
  Ilim o ki 2 cihanı nurlandırmalı..
  Hayatın her köşesinde Varlığını duyurmalı..

  Mevlam

  Kur’An ve Kainat Ayetlerinin ilimlerini hakikatince yaşamak nasib kıla Cümle islamiyete ve insaniye..

  Selam ve ilim ile.. 🙂

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*