“Ilımlı Müslüman Projesi”ne dikkat!

Felsefeden beslenen, hak ve hürriyetler umurunda olmayan “II. Batı”, hasis çıkarları uğruna, dünyanın muhtelif yerlerinde, bilhassa Müslüman ülkelerinde vahşet politikaları uyguluyor. Taraflı medya, bu vahşetleri örttüğü gibi, bütün menfî hareketleri Müslümanlara yamıyor!

Bu noktada Avrupa’daki Müslüman cemaatlerin de son derece uyanık olmaları gerekiyor. Meselâ, ABD’de önde gelen Yahudi think-tank kuruluşları (Rand Corparation) özellikle Türkiye’ye, Ortadoğu’ya ve İslâm dünyasına yönelik “Ilımlı Amerikan İslâmı”nın Müslüman toplumlara benimsetilmesi çalışmalarını sürdürüyor. Dünyada 52 İslâmî grup ve “önemli isimler” üzerinde çalışıyor. Ve bu metotlarını Avrupa’ya da ihraç ediyor.

Bu kuruluşlar aracılığıyla İslâm dünyasının, “değişim ve dönüşüm”le Amerikan ve İsrail çıkarlarına göre “ılımlılaştırılması” organize ediliyor. Modernist yeni Müslüman liderleri meşhur edip “geleneksel” dedikleri Müslümanlara karşı kullanmak; ‘Batı demokrasisi değerlerini öne çıkarma perdesi’nde Müslümanlar arasında Sünnet ve hadislerle amel etmeyen akımları desteklemek; ve “Müslümanların eğitilmesi” bahanesiyle belirlenen “önderler”in önlerine konulan yöntemlere uygun şekilde çalıştırmak gibi stratejiler bulunuyor.1

Müslümanların “ılımlılaştırıp”, Amerikan emperyalizmi ve çıkarlarına göre “ayarlanması”, mânen ve fikren “esir alınıp” “ehlileştirilmesi”, “Müslüman milletleri ve öncelikle İslâmî cemaatleri kontrol altına almak için, cemaatlerdeki ‘liberal ve laik’ eğilimli hızlı ‘değişim’ taraftarlarını elde etmek…

“Genç ve modern insanları bulup özellikle gençlerin benliğini öne çıkarıp, ‘gençliğe’ vurgu yaparak egosunu kullanmak… “Müslüman toplumlarda ve cemaatlerin içinde yükselme arzusundaki hırslı ve hevesli aktif kişileri bulup toplumun ve cemaatin önüne geçmesini sağlamak; bunlar aracılığıyla cemaatleri ‘değişim ve dönüşüm’e uğratmak…

“Yine ‘genişletilmiş büyük Ortadoğu projesi’nin ayaklarından biri olan, Müslüman toplumda ve cemaatlerde kadın gruplarını öne çıkarmak; kadın-erkek karma toplantıları ve sohbetleri teşvik etmek; ‘kadının özgürleştirilmesi’ perdesinde Müslümanları ve cemaatleri dejenere için bir tür ‘kadınperestliği’ enjekte etmek…

“Ve toplumun kanaat önderlerini, bilhassa gazeteci ve yazarları ele geçirmek…

“Amerikan yönetimi, Türkiye’yi bu tür bir ‘ılımlı İslâm ülkesi’ haline getirip, ‘model ülke’ olarak İslâm ülkelerine örnek göstermeyi plânlıyor.

Avrupa’da yaşayan Müslümanlar, bu baskı altında yaşadıklarının farkındalar. Bu imajları silmenin de, boyunlarının borcu olduğunun da idrâkindeler.

Dipnot:

1- Prof. Dr. Süleyman Kurter, Yeni Asya/28.12.2007.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*