İlmi kelâmın Nurlu eserlerini hakkıyla okumak

İlimlerin şahı ve padişahı iman ilminin en gözde ve en sağlam unsuru belâgat ilmidir. Belki kadim ismiyle ifade edersek Kelâm ilmidir.

Kelâm ilmi neden bu kadar önemlidir. Çünkü bütün ilimlerin asıl kaynaklarını ve dayandığı esasları, kural ve kaideleri izah, ispat ve anlatım işini, vazifesini Kelâm ilmi üzerine almıştır.

Bizim için ve varlık âlemine gelen bütün mahlûkat için Rabbimizin herkese münasip olan bir lisan ile hitabıdır. Tabir caiz ise mahlûkatıyla konuşmasıdır. Bundandır ki kelâmat-ı İlâhinin nuruyla lisanlar nurlanmış ve Kelâm ilmi vazedilmiştir.

Bütün peygamberlerin ve ilâhî hitaba muhatap olmuş herkesin sahip olduğu Kelâm ilmi diğer ilimler içinde özelliklidir. Dinler, tebliğciler, mürşid ve hatipler değiştiği halde Kelâm ilmi değişmez, aynı kaide ve prensiplerle muhataplarına hitap eder.

Rabbimizi bize en iyi tarif eden ve tanıttıran tebliğ dinde bulunan Kelâm ilmi ilâhî hususiyetlerinden dolayı en şerefli bir ilimdir.

Yaşadığımız acip asrın içinde Kelâm ilmi ayrı bir önem arz etmiştir. Narın, nuru arttırdığı misüllü; ahir zaman küfrünün şiddeti de Kelâm ilminin şiddetini, vazife ve mesuliyetlerini misliyle arttırmıştır.

Bu zamanda şiddet-i belâgat iman dairelerini altı rüknüyle öyle bir nurlandırmıştır ki akıl buna hayretler içinde kalmıştır.

Tevhid, Vahdaniyet, Nübüvvet, Haşir  ve Adalet konularında Kelâm ilmi en son ifade sınırlarıyla imanın nurunu, ilmi belâgatın en parlak, sonsuz burçlarında dalgalandırmıştır.

Risâle-i Nurlar, imanın tecdit ve tahkiminde bu asrın en mühim bir vazifesini yerine getirerek;  kendine mahsus özellikleriyle nurlu bir tefsir ve Kelâm kitapları ünvanını hakkıyla elde etmiştir.

Bizlere düşen vazife ise dünya ve ahiret saadetini bizlere kazandıracak ilmi kelâmın bu Nurlu eserlerini inşaallah hakkıyla okumaktır.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*